Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ-ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στο σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολόγιου και στις 52 ΔΕΚΟ, όπου το κράτος έχει την πλειοψηφία των μετοχών και οι εργαζόμενοι αμείβονται από τον κρατικό προϋπολογισμό (δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης). Υπολογίζεται ότι αν εφαρμοστεί το Μισθολόγιο και στις ΔΕΚΟ,
οι 23.580 εργαζόμενοι των οργανισμών θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται προοπτικά έως και 15% κατά μέσον όρο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο μέσος μισθός στις ΔΕΚΟ είναι διπλάσιος (99,1%) του ιδιωτικού τομέα και αυξημένος κατά 44,1% έναντι του Δημοσίου. Τον υψηλότερο μέσο μισθό (56.554 ευρώ) εμφανίζουν οι ΗΣΑΠ και τον χαμηλότερο (28.609 ευρώ) το ΤΕΟ.

Περίπου 15.000 εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ -σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών- λαμβάνουν μεικτές αποδοχές πάνω από 1.800 ευρώ μηνιαίως, χωρίς να υπολογίζονται οι υπερωρίες, η υπερεργασία και τα επιδόματα που αφορούν οδοιπορικά. Η ένταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο θα επιφέρει μειώσεις στις αποδοχές τους, αφού θα εξισωθούν με τους συναδέλφους τους στον δημόσιο τομέα. Η εισαγωγή του Ενιαίου Μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ αναμένεται να επιφέρει εξοικονόμηση της τάξης των 150 εκατ. ευρώ.

Μέχρι την ψήφιση όμως του νέου Μισθολογίου μπαίνει μαχαίρι στις επιπλέον αμοιβές των μετατασσομένων. Μέχρι πρόσφατα οι μετατασσόμενοι από τον ΟΣΕ, για παράδειγμα, διατηρούσαν ως προσωπική διαφορά τα επιπλέον χρήματα που λάμβαναν στον μισθό τους από την προηγούμενη εργασία τους. Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών επιβλήθηκε σε όλους τους μετατασσόμενους να λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές που προβλέπει η νέα θέση τους. Αρκετοί πρώην υπάλληλοι του ΟΣΕ αλλά και υπάλληλοι που μετατάχθηκαν λόγω «Καλλικράτη» πιθανόν να δουν μείωση στις αποδοχές τους, εάν στις προηγούμενες θέσεις τους είχαν υψηλότερες αμοιβές.

«ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ 40.000 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Καθιέρωση επιδόματος παραγωγικότητας

Κυβέρνηση και ΑΔΕΔΥ συμφωνούν ότι η βάση για τη δημιουργία του ενιαίου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο είναι η δημιουργία του Ενιαίου Μισθολογίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και η μελέτη που θα περιγράφει την αποτύπωση των μισθών και των επιδομάτων, βάσει της οποίας θα διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, βασική αρχή του νέου μισθολογίου θα είναι να λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα, θέση, χρόνια προϋπηρεσίας και τομέα ευθύνης σε όλα τα υπουργεία. Eτσι αναμένονται μειώσεις στους μισθούς 40.000 υπαλλήλων με υψηλά επιδόματα από 500 έως και 1.300 ευρώ που θα κυμαίνονται μεταξύ 20% και 40%. Αντίστοιχα οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι των υπόλοιπων υπουργείων που διαθέτουν τα ίδια προσόντα θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 10-20%. Σήμερα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιθυμούσαν να εργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών όπου οι εργαζόμενοί του απολαμβάνουν επιδόματα που μερικές φορές ξεπερνούν και τα 1.000 ευρώ.

Ετσι ένας οικονομολόγος δεν θα επιδιώξει να μετακινηθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μπορεί να υπάρχουν κενές θέσεις, αφού οι αποδοχές είναι χαμηλότερες από το υπουργείο Οικονομικών μέχρι και 800 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο, θα ενσωματωθούν τα κοινά επιδόματα στον βασικό μισθό και θα διατηρηθούν το επίδομα θέσης, το οικογενειακό, το επίδομα ειδικών συνθηκών. Αναμένεται να καθιερωθεί επίδομα παραγωγικότητας το οποίο θα δίνεται εάν ο εργαζόμενος πετυχαίνει συγκεκριμένους στόχους μηνιαίως.

ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: