Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ- Απόφαση ΓΣ εργαζομένων του δήμου Πέλλας για τις επικείμενες απολύσεις

Ύστερα από δημοσιεύματα αλλά και την εφαρμογή του "ξαφνικού θανάτου" στην περίπτωση της ΕΡΤ γνωστοποιήθηκαν οι κυβερνητικές προθέσεις σχετικά και με εξελίξεις που επίκεινται στα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων (Παιδικοί, ΚΑΠΗ κτλ) ,δημιουργώντας ανησυχία όχι μόνο σε όσους εργάζονται σε αυτά, αλλά και στους δημότες που επωφελούνται αυτών... των υπηρεσιών.
 
Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάργηση ή η μετάλλαξη του νομικού καθεστώτος που διέπει τα Ν.Π. όπως προσχεδιάστηκε αρχικά με το άρθρο 4 «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους αλλά αφορά περισσότερο τους δημότες, αφού θα πλήξει καίρια τον τρόπο που ζουν και έχουν οργανώσει τη ζωή τους. Η ενδεχόμενη κατάργηση τους θα σημαίνει σταδιακά και την παύση παροχής των συγκεκριμένων κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών.
Στα πλαίσια αυτά συγκλίθηκε Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων στις αντίστοιχες δομές η οποία και ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πέλλας απασχολούμενοι στο ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. υπηρετώντας
τις δομές Πρόνοιας και Προσχολικής αγωγής,
Δηλώνουμε ότι :
·         Οι δομές αυτές, αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Δήμου μας, ισχυρότατα συνδεδεμένες με τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας, απαραίτητες στην τοπική Κοινωνία του Δήμου μας και στις αντίξοες συνθήκες των ημερών μας. Αυτή τη στιγμή, με αφορμή την κρίση επιδιώκεται η μετάλλαξη των δομών σε ιδιωτικού χαρακτήρα με όρους κόστους κέρδους και όχι ανθρώπινων αξιών και αναγκών.
Ζήτουμε  
·         την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα με παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας, μέσω της ένταξης των δομών μας στο Δήμο.
·         όχι απλά την δήλωση θετικής διάθεσης από πλευράς του Δήμου αλλά Ζητούμε από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. τη δέσμευση με ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών με δημιουργία νέου Οργανισμού Εσωτερικών υπηρεσιών στον οποίο θα προβλέπεται η ενσωμάτωση στις υπηρεσίες του Δήμου και των δομών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. με ταυτόχρονη κατοχύρωση των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτά, διασφαλίζοντας έτσι την συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών.
·         η πραγματοποίηση οποιονδήποτε ενεργειών από την πολιτική ηγεσία να εκτελεστεί μετά από συνεννόηση με τα συνδικαλιστικά μας όργανα με σκοπό την διασφάλιση όλων των παραπάνω.
Η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν έχει στόχο την μείωση κάποιου λειτουργικού κόστους αλλά απαξιώνει τα δημόσια αγαθά, ξεπουλά και εξαθλιώνει χωρίς καμία προοπτική. Αποτελεί συνευθύνη του κάθε εργαζόμενου και πολίτη η υπεράσπιση των κοινωνικών παροχών παιδείας και πρόνοιας.
Η
Γενική Συνέλευση

Δεν υπάρχουν σχόλια: