Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

O Βενιζέλος είχε υπογράψει το μαύρισμα της οθόνης, που τώρα τον βρίσκει «εντελώς αντίθετο»


«Το μαύρισμα της οθόνης της ΕΡΤ μας βρίσκει εντελώς αντίθετους», ρητόρευε ο Ευάγγελος Βενιζέλος χθες Πέμπτη από το βήμα της Βουλής. Ωστόσο, στις 22 Αυγούστου 2011 δημοσιευόταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’, Αρ. Φύλλου 180) ο νόμος 4002, ο οποίος στο άρθρο 66 έκανε λόγο για.... τη δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και της ΕΡΤ. Ανάμεσα στους υπογράφοντες υπουργούς ξεχωρίζει το όνομα του κ. Βενιζέλου, τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης Παπανδρέου και υπουργού Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει πως η ΕΡΤ (όπως κι άλλα Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες επιχειρήσεις) μπορεί, αν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας της, να καταργηθεί, να συγχωνευτεί ή να διασπαστεί με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιριών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών. Προς τί, επομένως, η όψιμη αντίδραση του κ. Βενιζέλου στο κλείσιμο της ΕΡΤ;

κουτί πανδώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: