Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων αποστομώνει την «Ελληνικός Χρυσός»

Κόλαφο για την κυβέρνηση και για την «Ελληνικός Χρυσός» αποτελεί η ανακοίνωση του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει, η μέθοδος της....
ακαριαίας τήξης (flash smelting) της φινλανδικής εταιρείας Outotec, που σκοπεύει να ακολουθήσει η Eldorado για τα συμπυκνώματα των μεταλλείων, είναι καθαρά πειραματική εφαρμογή.

«Την ύπαρξη σημαντικών και πολυάριθμων τεχνικών προβλημάτων βεβαιώνει η ίδια η φινλανδική εταιρεία, απαριθμώντας σειρά από σοβαρές αβεβαιότητες για τη βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου στα συγκεκριμένα συμπυκνώματα των μεταλλείων του Στρατονικού Όρους», σημειώνει ο ΣΥΝΓΕΜΕ, προσθέτοντας πως «καθόλου βέβαιη δεν είναι η αποφυγή της κλασικής διαδικασίας της κυάνωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των εργαζομένων, των κατοίκων και για το περιβάλλον».

Άμεση συνέπεια των εργασιών εξόρυξης, όπως σημειώνει ο Σύνδεσμος, είναι η «παραγωγή στερεών αποβλήτων, τα οποία αποτίθενται σε χώρο απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Δεν έχει όμως προβλεφθεί και δεν έχει ληφθεί υπόψη πως το βασικό απόβλητο, η ιλύς σκοροδίτη – γύψου, απαιτεί απόθεση σε χωριστές κυψέλες, καθώς η συναπόθεση με άλλα στερεά απόβλητα με αλκαλικό pH ή με μεγάλη περιεκτικότητα σε κυανιούχα δημιουργεί περιβάλλον με ευνοϊκές συνθήκες για την επαναδιάλυση του αρσενικού (As)».

Αναφέρει επίσης ότι η επέκταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στις Σκουριές θα «επιφέρει πρόσθετες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής» και ότι αυτή η εκτεταμένη παρέμβαση στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες είναι «βέβαιο πως θα προκαλέσει σημαντικότατες μεταβολές στα πεδία υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με τη γενικότερη έλλειψη στοιχείων για τη λειτουργία των υπόγειων υδροφορέων, καθιστά απρόβλεπτες τις επιπτώσεις στο υδατικό δυναμικό της περιοχής». Ο Σύνδεσμος επίσης επισημαίνει ότι, «όπως άλλωστε σημειώνεται και στην υφιστάμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία επικαλείται στοιχεία υδρογεωλογικών μελετών στην περιοχή, αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων υπόγειων υδροφορέων, τα οποία διαφοροποιούνται λόγω των εναλλαγών των γεωλογικών σχηματισμών, δημιουργώντας ερωτηματικά, σχετικά ακόμα και με την υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους. Σε ένα τέτοιο ασαφές τοπίο είναι αδύνατον να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις μιας τόσο έντονης παρέμβασης όπως η προτεινόμενη».

Παράλληλα, ο ΣΥΝΓΕΜΕ υπογραμμίζει ότι το ιστορικό των ελέγχων της μεταλλευτικής δραστηριότητας από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος «δεν γεννά μεγάλες προσδοκίες», επισημαίνοντας ότι, κατά την επίσκεψη ελεγκτών στα Μεταλλεία Κασσάνδρα, το 2010, διαπιστώθηκε υπόγεια εξόρυξη με «χρήση εκρηκτικών, με όσους κινδύνους συνεπάγεται κάτι τέτοιο για τη στατική επάρκεια και την προστασία των κτισμάτων από βλάβες».

Ο ΣΥΝΓΕΜΕ αναφέρεται επίσης στις «προκλητικές διαστάσεις της διαδικασίας παραχώρησης (χωρίς διεθνή διαγωνισμό) των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην ‘Ελληνικός Χρυσός’, παραχώρηση η οποία αναγνωρίστηκε ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ζημιογόνος για το Ελληνικό Δημόσιο. Η περίπτωση της Χαλκιδικής είναι εξόφθαλμη εύνοια συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων με μηδενικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο».


Αυγή via κίνηση ενεργοί πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: