Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΔΟΥ:ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500 ΕΥΡΩ

Στον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των φορολογικών δηλώσεων από την εκκαθάριση των οποίων προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ θα προβαίνουν οι ΔΟΥ, ενώ εάν οι φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο...
στο εκκαθαριστικό τους δεν θα υπάρχει η επιστροφή του φόρου.

Στις περιπτώσεις φυσικά που οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και υπάρχει επιστροφή ποσού άνω των 1.500 ευρώ, τότε οι υπόχρεοι θα πρέπει να κληθούν με σχετική σημείωση που θα υπάρχει στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τις εντολές αυτές έδωσε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Ι. Καπελέρης, με ειδική εγκύκλιο στην οποία επισημαίνεται ότι εάν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν θα ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης.

Αν μάλιστα δεν καταστεί δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται έγκαιρα - με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ - προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

Αναλυτικότερα το κείμενο της υπ' αρίθμ. Δ12Α/1060753ΕΞ/20.4.2011, με την οποία δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, έχει ως εξής:

1. Για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ισχύουν τα εξής:

α) Εάν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ποσό επιστροφής πέντε (5) ΕΥΡΩ και άνω, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 18 ν. 3522/2006 (ΦΕΚ276Α), τότε η επιστροφή στους δικαιούχους γίνεται με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 1045647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

β) Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών, γίνεται με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.

2. Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή των εντύπων Ε2, Ε3 που έχει υποβάλει μαζί με τη δήλωση μέσω διαδικτύου, τότε προβαίνει στην εκτύπωσή τους και με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 δηλώνει για την περίπτωση που απαιτούνται ότι είναι ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων.

3. Η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3, γίνεται άμεσα από τη ΔΟΥ, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους.

4. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης. Στις περιπτώσεις που θα καταστεί στη συνέχεια δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα σταλεί στο φορολογούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα - με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ - προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ.
naftemporiki.gr

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

vre xari kanena neo apo to dimotiko sivoulio tha anartiseis ..eginan oraia pragmata giati ta apokripteis ...ti kathimerini a3iopisti enimerosi tis imathias einai ta xronika ?

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=JijTqcu9LXE&feature=player_embedded

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=hujb5A3W1EY&feature=player_embedded