Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Δήμος Βέροιας: Κάλεσμα για τακτοποίηση οφειλών εντός των προθεσμιών

Καλούνται οι πολίτες που έχουν υποχρεώσεις και οφειλές προς τον Δήμο από τέλη: επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρεπιδημούντων, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πρόστιμα ΚΟΚ κλπ, να φροντίσουν για την τακτοποίησή τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, για να αποφύγουν προσαυξήσεις και...
πρόστιμα.
Επίσης όσοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, καλούνται να τις τακτοποιήσουν μέχρι τις 30-06-2013.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφαρμόζοντας τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, να λάβει όλα τα νόμιμα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: