Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Επίσημη τοπική γιορτή η απελευθέρωση του Γιδά

Το χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Αλεξάνδρειας έγινε τελικά αποδεκτό και η επέτειος της απελευθέρωσης του Γιδά θα είναι πλέον επίσημη τοπική γιορτή.
Η γιορτή λοιπόν θα τιμάει την απελευθέρωση κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου και δεν θα μεταφέρεται την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή.
Το ΦΕΚ με τα δυο άρθρα που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον υπουργό εσωτερικών Στυλιανίδη είναι:

Δεν υπάρχουν σχόλια: