Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Σε προσλήψεις αξιωματικών, ειδικότητας νομικού, αναμένεται να προχωρήσει το Λιμενικό Σώμα μετά τη σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Ακτοφυλακής - Λιμενικού Σώματος, αφού για πρώτη προβλέπεται η θεσμοθέτηση 25 οργανικών θέσεων αξιωματικών ΛΣ, ειδικότητας νομικού. Οι θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής:
ένας αρχιπλοίαρχος ΛΣ Νομικού, δύο πλοίαρχοι ΛΣ Νομικού, τρεις αντιπλοίαρχοι ΛΣ Νομικού, τέσσερις πλωτάρχες ΛΣ Νομικού και 15 υποπλοίαρχοι - ανθυποπλοίαρχοι ΛΣ Νομικού. Σύμφωνα με άλλη ρύθμιση, όσοι επιλέγονται θα κατατάσσονται κατευθείαν με τον βαθμό ανθυποπλοιάρχου νομικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: