Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Υπερψηφίστηκε με ευρεία διακομματική πλειοψηφία από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση “Γεωργία της ΕΕ και Διεθνές Εμπόριο”, την οποία συνέταξε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος.
Σύμφωνα με τον Εισηγητή της Έκθεσης κ. Παπαστάμκο, η διαμόρφωση των..εξωτερικών πτυχών της γεωργικής πολιτικής της Ε.Ε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες σε μία περίοδο, κατά την οποία η ΕΕ εξετάζει το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθίσταται ιδιαιτέρως κρίσιμη.

Η Έκθεση, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι:

- Η ΕΕ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως (20% περίπου των παγκόσμιων εισαγωγών), καθώς και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων από τις αναπτυσσόμενες χώρες (με εισαγωγές υψηλότερες των αντιστοίχων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Ν. Ζηλανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία από κοινού).

- Το μερίδιο της EE στις παγκόσμιες γεωργικές εξαγωγές συρρικνώνεται. Το εμπορικό γεωργικό έλλειμμα εις βάρος της ΕΕ ανήλθε σε 7 δισ. ευρώ το 2008, ενώ έχει υπερδιπλασιασθεί την τελευταία δεκαετία έναντι των χωρών της Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur).

- Η ΕΕ έχει ήδη μειώσει δραστικά την – με όρους ΠΟΕ– στρεβλωτική του εμπορίου εγχώρια γεωργική στήριξη, σε αντίθεση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της.

- Η ΕΕ έχει προβεί μονομερώς σε ουσιώδη μείωση των εξαγωγικών επιστροφών, ενώ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι εξακολουθούν να κάνουν χρήση σε μεγάλο βαθμό άλλων τύπων εξαγωγικών κινήτρων.

- Η ΕΕ σε διάστημα τριών ετών έχει μεταβληθεί από δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ζάχαρης σε δεύτερο μεγαλύτερο “καθαρό” εισαγωγέα, με δυσμενέστατες τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ ζάχαρης (κλείσιμο 83 εργοστασίων σε σύνολο 189 στην ΕΕ-27, απώλεια 16.500 άμεσων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, παύση της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για περίπου 140.000 αγρότες).

- Οι πρόσφατες παραχωρήσεις που ανέλαβε η Κομισιόν έναντι τρίτων χωρών καθιστούν ακόμη πιο προβληματικό τον ευρωπαϊκό τομέα της παραγωγής ζάχαρης.

- Είναι κατακριτέα η προσέγγιση της Κομισιόν, η οποία πολύ συχνά προβαίνει σε παραχωρήσεις στον τομέα της γεωργίας έναντι αυξημένης πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών στους κλάδους των βιομηχανικών προϊόντων και των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, προτείνεται μία προσέγγιση, η οποία θα διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών σε κάθε γεωργικό τομέα.

- Η Κομισιόν οφείλει να προβαίνει σε αξιολογήσεις του αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες να δημοσιοποιούνται
πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της με τις χώρες της Mercosur, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και δίχως προγενέστερη μελέτη αντικτύπου, είναι απαράδεκτη.

- Η χρηματική αποζημίωση των γεωργών της ΕΕ έναντι του ανοίγματος της ευρωπαϊκής αγοράς δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της παύσης της γεωργικής παραγωγής, η οποία εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και είναι απαραίτητη για την ευημερία των αγροτικών περιοχών της ΕΕ.

- Οι παραγωγοί της ΕΕ ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα υγιεινής, ασφάλειας και αειφόρου παραγωγής. Τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η προστασία των ευρωπαίων πολιτών και αφετέρου ισότιμοι όροι ανταγωνισμού υπέρ των γεωργών της ΕΕ.

- Η Κομισιόν πρέπει να συμμορφωθεί αυστηρά –στο πλαίσιο των γεωργικών διαπραγματεύσεων στον ΠΟΕ– με τη διαπραγματευτική εντολή που έλαβε από το Συμβούλιο, η οποία ορίζει ως όριο της δράσης της την ήδη συντελεσθείσα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, υπό την προϋπόθεση ισοδύναμων παραχωρήσεων εκ μέρους των εμπορικών εταίρων της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφύγει διαπραγματευτικές προσφορές που θα προκαθόριζαν τις αποφάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013.

- Είναι αναγκαία η αποτελεσματικότερη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ από τους εμπορικούς της εταίρους.

- Προκαλούν ανησυχία οι παραχωρήσεις στις οποίες έχει προβεί η Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωμεσογειακών συμφωνιών.
Όπως υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστάμκος στην Αιτιολογική του Έκθεση, η οικονομική γεωγραφία της ΚΑΠ συνδέεται με άλλους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας έχει μια καθαρή προστιθέμενη αξία και έναν μείζονα ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ-2020 για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ τόσο στο εσωτερικό της όσο και ως ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη.

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στο κατά πόσον η γεωργία θα εξακολουθήσει να έχει μια πλήρη θετική συνεισφορά στους στόχους αυτούς. Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να υπονομεύει τη δυναμική του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Αντίθετα, η εμπορική πολιτική και η γεωργική πολιτική μπορούν και πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται

Δεν υπάρχουν σχόλια: