Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011

ΕΞΩΦΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με τραπεζικά δάνεια εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο προς τις κονσερβοποιϊες θα γίνει η εξόφληση των ροδακινοπαραγωγών. Η παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου που θα ανέρχονται στο 80% του δανείου -την υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης- αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων (συνεταιριστικών και ιδιωτικών) με ετήσιες εξαγωγές που υπερβαίνουν το 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία.
Το ύψος του δανείου ανά επιχείρηση θα ισούται με τις ανεξόφλητες οφειλές της επιχείρησης προς τους ροδακινοπαραγωγούς. Ως ανώτατο ύψος ανά επιχείρηση ορίζονται..τα 10 εκατ. ευρώ.
Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τις κονσερβοποιϊες εκπνέει στις 11 Φεβρουαρίου και όσες θα λάβουν δάνειο, οφείλουν να το εξοφλήσουν σε δύο ισόποσες δόσεις, στις 30 Ιουνίου και στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στο λογαριασμό του κάθε παραγωγού. Για το λόγο αυτό, οι κονσερβοποιϊες θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δισκέτες με τα στοιχεία κάθε παραγωγού, το είδος και την ποσότητα του προϊόντος που έχει αγορασθεί ανά παραγωγό, την τιμή μονάδας ανά κιλό, το συνολικό ποσό και τα σχετικά παραστατικά αγοράς από κάθε παραγωγό, το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανά παραγωγό.
Οι τράπεζες που θα δανειοδοτήσουν τις κονσερβοποιϊες θα πρέπει να ενημερώσουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εντός του μήνα για το αν πιστώθηκαν τα προβλεπόμενα ποσά ανά παραγωγό, με βάση τα νόμιμα εκδοθέντα παραστατικά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν, η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 15νθημέρου, αν δεν υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα γραφειοκρατικά και άλλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: