Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξάνδρεια, 26 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι παραγωγοί που δήλωσαν τις βαμβακοκαλλιέργειές τους για ζημιά από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2010 και έχουν αφήσει ασυγκόμιστα αγροτεμάχια παρακαλούνται να τα δηλώσουν στους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του δήμου, μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου οι γεωπόνοι-εκτιμητές να προβούν στον έλεγχο των αγροτεμαχίων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: