Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας θα διεξαχθούν την 4η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα.
Στους εκλογικούς καταλόγους, εγγράφονται όσοι.....
έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο από την εγγραφή τους στο Μητρώο Επωνυμιών, δηλ. μέχρι 3 Απριλίου 2010 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2010.
Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια.
Η εξόφληση των οφειλόμενων συνδρομών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και 23 Φεβρουαρίου 2011.
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας, θεωρώντας ότι η συμμετοχή στις προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, επιβάλλεται από την ανάγκη ανάδειξης αντιπροσωπευτικότερης Διοίκησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του Ν. Ημαθίας,

καλεί τα μέλη του:

• να καταβάλουν τις οφειλόμενες συνδρομές
• να ενημερώσουν το Μητρώο Επωνυμιών για τις τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει και ιδιαίτερα για την αλλαγή της επωνυμίας, των μελών και τη σύνθεση της Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: