Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

O δήμος Αλεξάνδρειας προκήρυξε τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τον κάθε υποψήφιο.
Ως σήμερα δυο είναι οι υποψηφιότητες που έχουν εκδηλωθεί επίσημα και δεν αποκλείεται να προκύψει και άλλη.
Οι δυο που επίσημα έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους είναι ο τέως δήμαρχος Μελίκης Κώστας Καρέλης και ο τέως δημοτικός σύμβουλος και νυν πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας Κίμων Παράσχου.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξάνδρεια, 24 Ιανουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του μηνός Φεβρουαρίου (η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα καθοριστεί με την πρόσκληση για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας).
Το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Δεν μπορεί να επιλεγεί ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. Επίσης ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη Δημοτική περίοδο.
Όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση-δήλωση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την έναρξη της Συνεδρίασης και της διαδικασίας της επιλογής.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας (οδός Εθνικής Αντίστασης 42). Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Πελαγία Δημητρίου, τηλ. 23333-50142.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Οι αιτήσεις μέχρι πότε μπορούν να κατατεθούν; Δεν έπρεπε να το λέει;