Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΟΤΕ-ΟΜΕ-ΟΤΕ:ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ "ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ"

Στην υπογραφή σύμβασης, με την οποία δίνονται κίνητρα για αποχώρηση με συνταξιοδότηση, συμφώνησαν η διοίκηση του ΟΤΕ και η διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ. Με τη σύμβαση δίνονται κίνητρα αποχώρησης στους υπαλλήλους έως 25.000 ευρώ.... Η σύμβαση αφορά περίπου 250 εργαζόμενους που θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης σύμφωνα και με την δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου που παρέχει πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Σημειώνεται ότι προγράμματα αποχώρησης με κίνητρα εφαρμόζονται κάθε χρόνο στον ΟΤΕ από το έτος 1996 και δεν αποτελούν ούτε σχετίζονται με το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων που υλοποιήθηκε την περίοδο 2005-2006. tvxs.gr

ΟΣΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Με αφορμή την 2α Απριλίου, διεθνή ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό, ξεδιπλώνουμε όλες τις βασικές συνιστώσες σχεδιασμού πολιτικής που αφορούν τα περίπου 80.000 άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στην χώρα μας, όπως αυτές παρατίθενται από την Ελληνική εταιρία προστασίας αυτιστικών ατόμων (ΕΕΠΑΑ)..... Για εκκίνηση μιά ματιά στη νομοθεσία που αφορά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα άτομα με αυτισμό: Ο Νόμος 2817/2000, όπως και ο 3699/2008,για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ορίζει πως το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης, είναι αποκλειστικός φορέας για την ειδική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και τα άτομα που «παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης». Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να παρέχεται α) στη συνήθη σχολική τάξη, β) σε ειδικά τμήματα ένταξης, γ) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, δ) σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίων πασχόντων ατόμων, και ε) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικά, επαγγελματικά εκπαιδευτήρια, και εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, η φοίτηση διαρκεί ως το 22οέτος της ηλικίας και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των φοιτητών. Ο Νόμος 2648/1998 για την Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ορίζει πως στο Ε.Σ.Κ.Φ. «υπηρεσίες παρέχουν οι φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου» (άρθρο 3 αρ.1). Για την παροχή των υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, με το άρθρο 13 του Νόμου συνιστώνται νέα κέντρα – δίκτυα κοινωνικής φροντίδας, που (θα όφειλαν να) λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Ανάμεσα σε αυτά τα συνιστώμενα κέντρα – δίκτυα περιλαμβάνεται και το Δίκτυο Κέντρων Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων (Κ.Σ.Α.Α.) με σκοπό την κοινωνική προστασία και στήριξη των αυτιστικών ατόμων και των οικογενειών τους. Ο Νόμος 2716/1999, για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας,ορίζει πως « το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη ενήλικων παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου» (άρθρο . παρ. 1). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται: α. Σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.), στις οποίες συγκαταλέγονται τα κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τμήματα Ενηλίκων ή παιδιών και εφήβων Γενικών Νομαρχιακών ή περιφεριακών Νοσοκομείων, οι Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης, κ.α. (άρθρο 4. παρ.1). β. Σε Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ’ οίκον. γ. Σε κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας (άρθρο7). δ. Σε Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης (ΚΕΠ), που μπορεί να είναι Κέντρα Ημέρας, Νοσοκομεία Ημέρας και Κέντρα Παρέμβασης στην κρίση για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους (άρθρο 8). ε. Σε Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, για ενηλίκους, παιδιά ή εφήβους, που είναι τα Οικοτροφεία, οι Ξενώνες, τα Προστατευμένα Διαμερίσματα και οι φιλοξενούσες οικογένειες (άρθρο 9). στ. Σε Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης (άρθρο 10). ζ. Σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό τομέα (άρθρο 11). Και στους τρεις Νόμους προβλέπονται παρόμοιες υπηρεσίες, διάγνωσης, εκπαίδευσης, αποκατάστασης. Στην πράξη, μερικές υπηρεσίες (π.χ. εκπαίδευσης) παρέχονται πλημμελώς από τα συναρμόδια Υπουργεία, άλλες δεν παρέχονται καθόλου (π.χ. διαβίωσης), και άλλες παρέχονται με προκλητικά απαράδεκτο τρόπο (π.χ. άτομα με αυτισμό σε ψυχιατρικά νοσοκομεία). Για αυτόν τον λόγο, δε νοείται σοβαρός σχεδιασμός ο οποίος δεν προϋποθέτει ότι όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στις ηλικίες 22 - 25 χρόνων (οφείλουν να) παρέχονται από τον τομέα ειδικής αγωγής του υπουργείου παιδείας, όλες οι υπηρεσίες υγείας από τον τομέα υγείας του υπουργείου Υγείας και όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας από τον τομέα πρόνοιας. Οπως εξηγεί η ΕΕΠΑΑ τα παραπάνω “δε σημαίνουν απόλυτο διαχωρισμό, γιατί οι υπηρεσίες αυτές μπορεί και πρέπει να λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία”. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Με βάση τη γενική γνώση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του χώρου και την υπάρχουσα εμπειρία από χώρες της Ευρώπης που έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τα άτομα με αυτισμό, ένα σοβαρό σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών για τον αυτισμό υπό την ευθύνη της Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, θα έπρεπε να ξεδιπλώνεται ως ακολούθως: α. Σε Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2716/1999. Δημιουργία 7 Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων ειδικευμένων στον αυτισμό, ήτοι: (α). Ιατ (α) Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. (β). Βόρειας Ελλάδας, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. (γ).Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης , με βάση το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Θράκης. (δ). Ηπείρου με βάση το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. (ε). Κεντρικής Ελλάδας, με βάση το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας. (στ). Νότιας Ελλάδας , με βάση το Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. (ζ). Κρήτης , με βάση το Τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία 6 τουλάχιστον νέων Κέντρων Θεραπευτικής Ιατροπαιδαγωγικής Παρέμβασης Απευθύνονται σε παιδιά 5-12 χρονών, που παρουσιάζουν έντονες διαταραχές οι οποίες εμποδίζουν την ένταξή τους σε κανονικά ή ειδικά σχολεία. Οι μονάδες θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με τα ειδικευμένα στον αυτισμό Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, που αναφέρθηκαν, πιο πάνω, ή τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας που έχουν στελέχη που γνωρίζουν τον αυτισμό. Δημιουργία Μονάδων διαρκούς Θεραπευτικής Εκπαίδευσης και διαβίωσης Απευθύνονται σεεφήβους και ενήλικες με αυτισμό, που αδυνατούν να ενταχθούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης να αντιμετωπίσουν συνθήκες αυτόνομης διαβίωσης ή να διαβιώσουν με τις οικογένειές τους. Ένα τέτοιο Κέντρο Εκπαίδευσης και Διαβίωσης Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό,δημιουργείται τώρα από την Ε.Ε.Π.Α.Α. στη Ζίτσα Ιωαννίνων.Θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για τη δημιουργία παρόμοιων μονάδων σε άλλες περιοχές της Χώρας. Δημιουργία δύο, τουλάχιστον μονάδων για παρέμβαση σε ώρα κρίσης: Μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Ως αρχικό μοντέλο, για τη δημιουργία των μονάδων αυτών, προτείνεται το MapleHouse, που δημιουργήθηκε στο Exeterαπό τις Υπηρεσίες Υγείας της περιοχής. Ολοκλήρωση των Κέντρων Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων ( άρθρο 13 παρ.1 εδ.γ. Ν.2646) και ένταξη τους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Είχαν ενταχθεί, το 1995, 6 τέτοια κέντρα, στο Β.Κ.Π.Σ. Το 1995 μειώθηκαν σε 5, το 1996 σε 4, και το 1997 σε 3. Αυτά ανακοινώθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έγινε μόνο ένα από το Β.Κ.Π.Σ στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, το οποίο δεν λειτουργεί λόγω κατασκευαστικών ατελειών, για δε τα άλλα δύο, ένα στα Καλύβια Αττικής και το άλλο στην Ν Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, αν και υπάρχουν τα σχέδια στο ΥΥΚΑ, δεν φαίνεται να υπάρχουν προοπτικές δημιουργίας τους. Από τον Τομέα Πρόνοιας του Υπουργείου , και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2648/1999 Ημερήσια Κέντρα Mετασχολικής Eκπαίδευσης και Aπασχόλησης για Υψηλής Λειτουργικότητας Άτομα με Αυτισμό. Τα Κέντρα αυτά είναι επιβεβλημένο να δημιουργηθούν για τα άτομα με ήπιες αυτιστικές διαταραχές που μετά το σχολείο, χρειάζονται ένα πλαίσιο φροντίδας και συνεχούς εκπαίδευσης ώστε να αναπτύσσουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αυτενέργειά τους και την αυτονομία τους. Κέντρα Διαβίωσης και Προστατευμένης Εργασίας για Άτομα με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας. Επίσης για άτομα με ήπιες αυτιστικές διαταραχές, που χρειάζονται ένα πλαίσιο προστατευμένης απασχόλησης και διαβίωσης, όταν οι γονείς πεθάνουν, ή όταν αδυνατούν να φροντίζουν στο δικό τους σπίτι το αυτιστικό παιδί τους. Από τον Τομέα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, σε εφαρμογή των Ν. 28 17/2000 και Ν. 3699/2008 Το υπουργείο παιδείας οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα οποία περιλαμβάνονται και άτομα με αυτισμό, ως το 22ο έτος της ηλικίας τους, τουλάχιστον, όχι μόνο στα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης κανονικά, ή ειδικά, αλλά και σε σχολεία, ή τάξεις που λειτουργούν σε νοσοκομεία , κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίων πασχόντων κ.λ.π. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνουν τα εξής: (1). Με πρωτοβουλία του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ζητηθεί από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης, να συνεργαστεί για τον προγραμματισμό συστήματος διασύνδεσης που θα καθορίζει την παροχή εξειδικευμένων στον αυτισμό υπηρεσιών ψυχικής υγείας , διάγνωση, αξιολόγηση, ψυχιατρική παρακολούθηση, κ.λ.π., στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων καθώς και στα ΚΕΔΔΥ. (2). Το προτεινόμενο ως αναγκαίο σύστημα διασύνδεσης, οφείλει να καθορίζει και την συμμετοχή του υπουργείου παιδείας στα λειτουργικά έξοδα της εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό σχολικής ηλικίας που βρίσκονται σε μονάδες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Παροχή Εξειδικευμένων στον Αυτισμό Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε ιδρύματα που είναι Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Υπάρχουν άτομα με αυτισμό σε ψυχιατρικά νοσοκομεία , ή σε ιδιωτικές κλινικές, σε κλειστά ιδρύματα που είναι Ν.Π.Δ.Δ., και σε Ν.Π.Ι.Δ., κυρίως Κέντρα που έχουν ιδρύσει γονείς, μερικά από τα οποία έχουν μόνο άτομα με αυτισμό, και άλλα που έχουν άτομα με νοητική υστέρηση και αυτιστικά, ή άτομα με πολλαπλές αναπηρίες που έχουν και αυτισμό. Για το θέμα αυτό χρειάζεται ειδική έρευνα, η οποία μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο από τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Είναι επιβεβλημένη ηκαταγραφή των ατόμων με αυτισμό. Αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα ιδρυθούν στα νοσοκομεία ειδικά τμήματα και να εκπαιδευτεί προσωπικό στον αυτισμό.: Ψυχιατρικές Κλινικές Οι γονείς που καταφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές με τεράστιο οικονομικό κόστος, βιώνουν κατά κανόνα τεράστιο πρόβλημα. Τα παιδιά τους υποβάλλονται σε φαρμακευτική καταστολή, όταν δε εξαιτίας αυτής τα προβλήματα συμπεριφοράς τους γίνονται χειρότερα, καλούνται οι γονείς να τα πάρουν σπίτι! . Η τραγωδία των γονιών και των αυτιστικών παιδιών τους,δεν περιγράφεται! Το παρπάνω μείζον πρόβλημα αν μη τι άλλο πρέπει να απασχολήσει σοβαρή και υπεύθυνη σχετική έρευνα. Κέντρα Ν.Π.Ι.Δ., που ανήκουν σε οργανώσεις γονιών. Θεωρείται απαραίτητο για μιά χώρα που λέγεται πολιτισμένη, τα παραπάνω Κέντρα να καταγραφούν. Συνακόλουθα να περιγραφούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν , προκειμένου να επισημανθούν οι ελλείψεις και ανάγκες τους, σε ότι αφορά την παροχή εξειδικευμένων στον αυτισμό υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Εν κατακλείδι να αναλάβει ο Τομέας Ψυχικής Υγείας την παροχή των Υπηρεσιών αυτών. Εκπαίδευση Προσωπικού Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να επιμερίζεται στα συναρμόδια Υπουργεία. Η εκπαίδευση στον αυτισμό γιατρών και άλλων ειδικών επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις εξειδικευμένες στον αυτισμό υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, πρέπει να αποτελεί ευθύνη και φροντίδα του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας. Η εκπαίδευση προσωπικού, που απαιτείται για τη στελέχωση των προνοιακών υπηρεσιών για άτομα με αυτισμό πρέπει να γίνεται με προγράμματα του τομέα πρόνοιας και η εκπαίδευση δασκάλων και άλλων επιστημόνων ειδικής εκπαίδευσης, πρέπει να γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργία υποδομής επιστημονικού δυναμικού στον αυτισμό. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης υπηρεσιών για άτομα με αυτισμό, πρέπει να περιλαμβάνει και πρόγραμμα εξειδίκευσης επιστημόνων ικανών να εκπαιδεύσουν στο μέλλον επιστημονικό και άλλο ειδικό προσωπικό που στελεχώνει τις διάφορες μονάδες παροχής υπηρεσιών στον αυτισμό. Είναι αναγκαία στην χώρα μας η εξειδίκευση ειδικών όλων των κατηγοριών, που θα είναι σε θέση να εκπαιδεύουν άλλους εντός ελληνικών συνόρων. Εκπαίδευση και Υποστήριξη γονιών Η αναγκαιότητά της, αρχίζει από την στιγμή της διάγνωσης και συνεχίζεται καθώς μεγαλώνει το παιδί και αλλάζουν οι ανάγκες του και η συμπεριφορά του. Αυτό πρέπει να γίνεται κυρίως από τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Μηδέν στο πηλίκο σε ότι αφορά την χώρα μας. Σε άλλες χώρες – π.χ. στην Αγγλία μέσω της NationalAutisticSociety– τρέχουν τέτοια προγράμματα προς δύο κατευθύνσεις: η μία αφορά την εκπαίδευση γονιών, και η άλλη την εκπαίδευση ειδικών που θα εκπαιδεύουν τους γονείς. Εποπτεία, Έλεγχος και Αξιολόγηση των παρεχομένων Υπηρεσιών. Σε έναν σοβαρό σχεδιασμό υπηρεσιών για τον αυτισμό, είναι επιβεβλημένη η δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών. Στις ευρωπαϊκές χώρες έχουν εδώ και χρόνια αναπτυχθεί τέτοια συστήματα. Για την Ελλάδα ούτε λόγος... Το “δια ταύτα” όπως μας κατατίθεται από την ΕΕΠΑΑ: Η παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αυτισμό στην Ελλάδα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ από την άλλη τα προβλήματα των ατόμων με αυτισμό είναι τεράστια, εξαιρετικά πολύπλοκα και δαπανηρά στην αντιμετώπισή τους. Είναι αδήριτη ανάγκη να αναπτυχθεί ένας συνολικός σχεδιασμός, αυτό σαν γονείς ζητάμε και προτείνουμε επίμονα, ελπίζοντας κάποια στιγμή να γίνει και στην χώρα μας μιά σχεδιασμένη αρχή. Μιά προσπάθεια που θα μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε σοβαρή... enet.gr

ΤΟ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" ΘΑ ΠΑΕΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Καμπάνια ενημέρωσης της Ευρώπης ξεκινάει το κίνημα "Δεν Πληρώνω" Θα επιχειρηθεί να υπάρξει συνάντηση με αρμόδιους στις Βρυξέλλες. Τα επιχειρήματα για τους αυτοκινητόδρομους και την τακτική των εταιρειών που τους εκμεταλλεύονται. Νέες κινητοποιήσεις από την Παρασκευή... Υπόμνημα και συνάντηση με αρμοδίους στις Βρυξέλλες θα επιχειρήσει να επιτύχει το Πανελλαδικό Συντονιστικό Επιτροπών Αγώνα κατά των Διοδίων, όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία. Οι “Δεν πληρώνω” στο υπόμνημα τους θα επισημαίνουν πως σε μια διαδρομή 450 χιλιομέτρων, δηλαδή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, λειτουργούν 10 μετωπικοί σταθμοί και δεκάδες πλευρικοί. Όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία, το υπόμνημα θα υποστηρίζει πως το σχέδιο ανάπτυξης των αυτοκινητόδρομων συνδέθηκε με την υποβάθμιση του σιδηρόδρομου και την κατάργηση των δρομολογίων. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα αντιστοιχούν 24χλμ αυτοκινητόδρομων για κάθε 100.000 κατοίκους, όταν στην Ελβετία είναι 18χλμ, στη Γαλλία 17χλμ και στη Γερμανία 15χλμ. Το κίνημα των διοδίων στη χώρα μας βλέπει συνεχώς τα μέλη του να αυξάνονται παρά τις προειδοποιήσεις για κυρώσεις και τις προσπάθειες των εταιρειών που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους να οδηγήσουν σε ποινικοποίηση του αγώνα τους. Πρόσφατα, η "Ολυμπία Οδός" ανακοίνωσε ότι οι κινητοποιήσεις στα διόδια, βάζουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση των αυτοκινητόδρομων, καθώς κλονίζεται η εμπιστοσύνη των Τραπεζών και των επενδυτών στο έργο. Μάλιστα η εταιρεία κάλεσε κάθε μη εμπλεκόμενο μέρος να απέχει από δραστηριότητες που είναι δυνατόν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις και συνεπώς την επιτυχή πορεία της Ολυμπίας Οδού. Οι κινητοποιήσεις πάντως συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και μάλιστα το κίνημα "Δεν πληρώνω" ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα σηκώσει τις μπάρες στα διόδια της γέφυρας του Ρίου-Αντιρρίου. "Την Κυριακή 27/3 ανοίξαμε τα διόδια σε όλη την Ελλάδα, τη Δευτέρα 29/3 τα διόδια της Αττικής οδού στον κόμβο Δημοκρατίας, την Τετάρτη 30/3 τα διόδια Αφιδνών καταδρομικά και αύριο Παρασκευή 1η Απρίλη στις 2:30μμ τα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και στις 4μμ τα διόδια της Ελευσίνας... Και δεν θα ειναι πρωταπριλιάτικο ψέμα!! Την Κυριακή 3 Απρίλη ανοίγουμε τα διόδια της Αγίας Τριάδος Φθιώτιδας στις 4μμ" αναφέρεται στην ανακοίνωση. news.gr

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ-ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ,ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό της Κερατέας Να καθαρίσει η Θεσσαλονίκη από τα σκουπίδια-Όχι στην ιδιωτικοποίηση Εμείς μαζικοί φορείς των πολιτών και των εργαζόμενων στην Θεσσαλονίκη, τοπικές πρωτοβουλίες από τις γειτονιές,... δημοτικές και κοινωνικές κινήσεις και επιτροπές καλούμε σε μαζικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας το Σάββατο 2 Απριλίου 2011, 12 π.μ. στο άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία προς το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Καταγγέλλουμε την πρωτοφανή αστυνομική εισβολή και επίθεση στην Κερατέα . Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για να τρομοκρατήσει το λαό της Κερατέας και για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των εργολάβων επιβάλλει συνθήκες χούντας. Είμαστε στο πλευρό του αγωνιζόμενου λαού της Κερατέας. Όχι ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο - Να αποχωρήσουν τώρα όλες οι αστυνομικές δυνάμεις. Απαιτούμε να καθαρίσει άμεσα η Θεσσαλονίκη από τους τόνους σκουπιδιών. Καταγγέλλουμε τα σχέδια της δημαρχίας Μπουτάρη να ιδιωτικοποιήσει την αποκομιδή των σκουπιδιών και την καθαριότητα της πόλης καθώς και την εκστρατεία συκοφάντησης των εργαζόμενων στον δήμο. Απαιτούμε άμεση πρόσληψη μόνιμων εργαζόμενων στην καθαριότητα με πλήρη δικαιώματα. Ενάντια στις περικοπές πού επιβάλλει το Μνημόνιο , απαιτούμε να διατεθούν κονδύλια για την καθαριότητα και την κοινωνική πρόνοια. θα πραγματοποιηθεί και παρέμβαση στα αστικά της πόλης από τους επιβάτες Θεσσαλονίκης συλλαλητήριο Σάββατο 12 μεσημέρι αγ. Βενιζέλου

Ο ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Ανοιχτή πρόσκληση διαλόγου και συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές, αριστερές και σοσιαλιστικές δυνάμεις, στη βάση της εγγύτητας των προγραμματικών στοχεύσεων, απηύθυνε ο Φ.Κουβέλης από το βήμα του πρώτου συνεδρίου της Δημοκρατικής Αριστεράς..... Μιλώντας ενώπιον 700 συνέδρων ο κ. Κουβέλης περιέγραψε την πολιτική συμμαχιών, την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος, αλλά και τις άμεσες προτεραιότητες, προσδίδοντας έτσι τον χαρακτήρα του επείγοντος στην πολιτική δραστηριοποίηση του κόμματος, αμέσως μετά το συνέδριο. Έχοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του την οικονομική κρίση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα διανύει την δραματικότερη περίοδο μετά την μεταπολίτευση, ο κ. Κουβέλης κάλεσε τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, για να γείρουν την πλάστιγγα και τις εξελίξεις υπέρ των εργαζομένων. Σημείωσε ότι η Δημοκρατική Αριστερά διεκδικεί την αυτοτελή δυναμική και διακριτή παρουσία της στην κοινωνία και στην πολιτική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «διαμορφώνουμε ένα νέο κόμμα βαθύτατα δημοκρατικό, μακριά από συγκεντρωτικές και γραφειοκρατικές δομές και συμπεριφορές, στηριγμένο στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αποτελεσματικότητας". Η ταυτότητα της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν απέχει καθόλου από τις διακηρύξεις του κ. Κουβέλη για την ανανεωτική αριστερά στον πυρήνα της οποίας, όπως είπε στην ομιλία του, βρίσκεται ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, ο αριστερός ευρωπαϊσμός, η μεταρρυθμιστική στρατηγική, ο οικολογικός πολιτισμός. Δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συμμαχιών, ο κ. Κουβέλης τόνισε ότι η πρωτοφανής ένταση στην εκμετάλλευση της εργασίας, η αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, η περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων, η επεκτεινόμενη φτώχεια μαζί με τη γενική οικολογική κρίση, για να αντιμετωπιστούν και για να υπάρξει μια διαφορετική βιώσιμη εναλλακτική πορεία, απαιτούν κατ' ελάχιστο τη συνάντηση, τη συμπόρευση και την κοινή δράση πολιτικών δυνάμεων της δημοκρατικής Αριστεράς, της Πολιτικής Οικολογίας και του Σοσιαλιστικού χώρου, με σεβασμό της ιδιαιτερότητας, της ισοτιμίας και της αυτονομίας κάθε πολιτικού υποκειμένου. Εξειδικεύοντας τη θέση του για την ΕΕ ο κ. Κουβέλης είπε ότι το κόμμα υποστηρίζει μια Αριστερά που αποστρέφεται τον πολιτικά άκριτο αντιευρωπαϊσμό, θα αναγνωρίζει τα υπαρκτά οφέλη της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της ευρωπαϊκής ιδέας και θα προτιμά, αντί να απορρίπτει συλλήβδην, να προτείνει δημιουργικά και να διεκδικεί αγωνιστικά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα διαμορφώνουν ένα δημοκρατικό πλαίσιο που θα επιτρέπουν την εφαρμογή εναλλακτικών πολιτικών. Σύμφωνα με τη Δημοκτρατική Αριστερά το ξεπέρασμα της κρίσης, θα κριθεί σε τρία μέτωπα: Στην αποφυγή της χρεοκοπίας του δημοσίου και της κατάρρευσης της οικονομίας, παράλληλα με την ανεύρεση νέων δυνατοτήτων «ευρωπαϊκής σύγκλισης» στη βάση αναδιανεμητικών πολιτικών με κοινωνικό χαρακτήρα Στην ανατροπή της σημερινής άδικης κατανομής των βαρών σε βάρος των αδύνατων στρωμάτων, με την αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας και όχι μέσα από νέους έμμεσους φόρους Στην υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορείας, που θα προωθεί την επιχειρηματικότητα, θα τονώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με τρόπο που σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα, θα δημιουργεί απασχόληση, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα διασφαλίζει την αειφορία των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής Στο πλαίσιο αυτό, ζητά επαναπροσανατολισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας και την πλήρη ανατροπή του συστήματος διαπλοκής και διαφθοράς. Τέλος, εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Κουβέλης και στις διεθνείς εξελίξεις, υποστηρίζοντας την μετάβαση των αραβικών χωρών στην δημοκρατία και στους κινδύνους που περικλείει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ο κ. Κουβέλης πρότεινε σε φορείς, διανοούμενους, κοινωνικές δυνάμεις και κόμματα, μια Πανελλαδική κινητοποίηση για την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών που θα ζητούν από την ΕΕ να σταματήσουν τα πυρηνικά εργοστάσια και να αποτραπεί η οικοδόμηση νέων. ethnos.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ:Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Απολύτως καθησυχαστικοί εμφανίστηκαν οι ειδικοί επιστήμονες των αρμόδιων ερευνητικών Ινστιτούτων του "Δημόκριτου" σε ενημέρωση που έκαναν σχετικά με το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία...... Σε συνέντευξη Τύπου διαβεβαίωσαν ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της μεγάλης απόστασης, οι μέχρι τώρα μετρήσεις ραδιενέργειας στην Ελλάδα, τόσο στο αέρα όσο και στο έδαφος, δεν εμπνέουν καμία ανησυχία και δεν δικαιολογούν τη λήψη μέτρων. Τόνισαν όμως πως, αντίθετα, σοβαρή ανησυχία δημιουργούν τόσο οι πεπαλαιωμένοι πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούν σε γειτονικές χώρες, όσο και η προοπτική κατασκευής αντιδραστήρα στο Ακούγιου της Τουρκίας. "Δεν φαίνεται να κινδυνεύουμε από την Ιαπωνία, αλλά από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της περιοχής μας και τα πυρηνικά απόβλητα… Πρέπει να αντιδράσουμε", τόνισε ο διευθυντής και πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", δρ Ν. Κανελλόπουλος, και επισήμανε ότι η πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία αποτελεί μια ευκαιρία για να αναδειχτεί το ζήτημα αυτό που απασχολεί την Ελλάδα. Όπως είπε, δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί αντιδραστήρας στην Τουρκία, ακόμα κι αν είναι νέου τύπου, σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από σεισμικό ρήγμα, γι' αυτό χρειάζεται έγκαιρη αντίδραση, προτού η Ελλάδα βρεθεί ίσως κάποια στιγμή προ εκπλήξεως. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ένα λιγότερο γνωστό, αλλά σημαντικό, πρόβλημα αποτελούν τα πυρηνικά απόβλητα της Ουκρανίας, τα οποία μέσω του ποταμού Δνείπερου, που χύνεται στη Μαύρη Θάλασσα, μπορεί τελικά να μολύνουν την Μεσόγειο, γι αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα "φράγμα" που θα εμποδίζει τη διαρροή τους. Ακόμα, ο κ. Κανελλόπουλος τόνισε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί λύση στον ενεργειακό προγραμματισμό μίας χώρας (ούτε της Ελλάδας) και τόνισε οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα δώσουν τη λύση, με δεδομένο μάλιστα, όπως εκτίμησε, ότι παγκοσμίως το πετρέλαιο θα επαρκεί το πολύ για 35 χρόνια ακόμα, έναντι 68-176 ετών του φυσικού αερίου και 224 ετών του άνθρακα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης νέων πηγών, όπως το μεθάνιο, ακόμα και από την Ελλάδα. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, δρ Ιωάννης Παπάζογλου, εξέφρασε την ελπίδα ότι, σχετικά με τον υπό ανάπτυξη τουρκικό αντιδραστήρα, θα υπάρξει "απάντηση" στο πλαίσιο συντονισμένης ευρωπαϊκής ρύθμισης για τις προδιαγραφές των μελλοντικών αντιδραστήρων. Σχετικά με την ιαπωνική κρίση, υπογράμμισε ότι το νέο ατύχημα, για διάφορους τεχνικούς λόγους, "δεν είναι, ούτε μπορεί να γίνει Τσερνόμπιλ". Αναφερόμενος στις νέες προτάσεις για τον σταθμό της Φουκουσίμα (σκέπασμα με ειδικό "σεντόνι", ρίψη ρητίνης), είπε ότι πρόκειται για μέτρα που δεν έχουν ληφθεί ποτέ στο παρελθόν και μπορεί να δοκιμαστούν για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. Για τις αναφορές ότι βρέθηκαν ίχνη ραδιενεργού ιωδίου σε γάλα στις ΗΠΑ, είπε ότι είναι κάτι αναμενόμενο με δεδομένη την μετακίνηση των ραδιοϊσοτόπων στην ατμόσφαιρα, για την Ελλάδα όμως τόνισε ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Όπως είπε, στην περίπτωση του Τσερνόμπιλ που ήταν σοβαρότερο ατύχημα (ανώτατη βαθμολογία "επτά" στην κλίμακα των πυρηνικών συμβάντων), σε σχέση με αυτό της Φουκουσίμα (βαθμολογία "πέντε"), η μέγιστη μέτρηση κάποιας επίπτωσης της ραδιενέργειας δεν ξεπέρασε μια ακτίνα 3.000 χιλιομέτρων, δηλαδή πολύ μικρότερη από την απόσταση Ελλάδας-Ιαπωνίας. Συνεπώς, όπως ανέφερε, ο κίνδυνος για την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα είναι αμελητέος. Ο ερευνητής του ίδιου Ινστιτούτου δρ Π. Κρητίδης -ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις μετρήσεις του "Δημόκριτου", όταν είχε συμβεί το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ- επίσης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τη χώρα μας και τα εγχώρια οικοσυστήματα, με βάση τις έως τώρα αναλύσεις των αερολυμάτων μετά το ιαπωνικό ατύχημα, καθώς ανιχνεύονται σχεδόν μηδενικά ίχνη ραδιενέργειας. ethnos.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ:ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ Η ΥΠΟΘΑΛΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Αυστηρό μήνυμα σε όσους υποθάλπουν ή ευνοούνται από τα επεισόδια στην Κερατέα, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσή, με αφορμή τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή, καλώντας παράλληλα τη Δικαιοσύνη να αναλάβει πρωτοβουλίες και να αποδώσει ευθύνες.... Ο κ. Παπουτσής χαρακτήρισε απαράδεκτη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και καταφέρθηκε εναντίον όσων με συστηματικό, όπως είπε, τρόπο επιχειρούν να μετατρέψουν μια προσπάθεια της κυβέρνησης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ με όλους τους περιβαλλοντικούς κανόνες, σε μια αστυνομική υπόθεση. «Επιχειρούν να εμφανίσουν την κυβέρνηση, ως μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί σε αστυνομικό κράτος. Επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πεδίο συγκρούσεων. Και είναι απόλυτη η ευθύνη όλων εκείνων, οι οποίοι πρωτοστατούν σε αυτά τα απαράδεκτα επεισόδια και καλύπτουν όλες αυτές τις έκνομες δράσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του. Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Αστυνομία βρίσκεται στην Κερατέα για να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών και ότι βασική προσπάθεια των αρχών είναι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους. Όπως υποστήριξε, ο κ. Παπουτσής, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει δώσει εντολές για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση στους αστυνομικούς, προκειμένου να μην υπάρχουν συνεχή επεισόδια. Ωστόσο, σημείωσε, δεν μπορεί να δέχονται επιθέσεις και να κινδυνεύουν είτε να καούν, είτε να τραυματιστούν κάθε μέρα. «Κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι αυτό…. Ολοι εκείνοι οι οποίοι αργούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και κυρίως αρνούνται το διάλογο με τους αρμόδιους υπουργούς και ταυτόχρονα υποθάλπουν τα επεισόδια, έχουν και φέρουν ακέραια την ευθύνη», συμπλήρωσε. «Ορισμένοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει νόμος στο κράτος. Η ουσία είναι ότι νόμοι υπάρχουν αλλά παραβιάζονται. Και την πιστοποίηση της παραβίασης των νόμων του κράτους δεν κάνουν οι αστυνομικές αρχές, την κάνουν οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές», κατέληξε. naftemporiki.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α"

Σε οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» προχώρησε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος.... Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση ισχύει από 29 Μαρτίου. Η Ευρωπαϊκή Πρόνοια ΑΕΓΑ, μια μικρού μεγέθους ασφαλιστική εταιρεία με δραστηριότητα σε κλάδους Ζημιών στην Ελλάδα από το 1995 και κυρίως στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, λόγω των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση της ΤτΕ, από τον Φεβρουάριο του 2011 τελούσε υπό καθεστώς δέσμευσης του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Η εταιρεία υποχρεούταν να υποβάλει προς έγκριση στην ΤτΕ σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17γ ν.δ. 400/1970. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την οικονομική ανασυγκρότησή της με αποτέλεσμα, μετά τη μη έγκριση του παραπάνω σχεδίου, η ΕΠΑΘ να αποφασίσει την κατά τα ανωτέρω ανάκληση της άδειας λειτουργίας της. Από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας αναστέλλεται η υποχρέωση των ασφαλισμένων για καταβολή ασφαλίστρων, καθώς και η υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή ασφαλισμάτων ή άλλων πληρωτέων παροχών. Για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Πρόδρομος Β. Σικιαρίδης, ο οποίος με τη σειρά του θα καταθέσει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτημα περί διορισμού εκκαθαριστή. Ειδικότερα: Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλική ζημία και σωματική βλάβη τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο. Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της εταιρείας. Οι έχοντες απαιτήσεις από τους λοιπούς κλάδους ζημιών όπως και από τα καταβληθέντα - μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα - θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον εκκαθαριστή. Σημειώνεται πως από 4 Απριλίου 2011, οι ασφαλισμένοι στην εταιρεία δύνανται να επικοινωνούν με τον επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης κ. Π. Σικιαρίδη, καθημερινά, από ώρα 10.00 έως 14.00, στο τηλέφωνο 210 61 09 287. naftemporiki.gr

Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: ΤΟ ΚΚΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΖ- ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ


Τις εγκαταστάσεις της ΕΒΖ στο Πλατύ επισκέφτηκε σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τη βουλευτή Πειραιά Δ. Μανωλάκου. Η αντιπροσωπεία συζήτησε με το ΔΣ του σωματείου εργαζομένων οι οποίοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το δρομολογηθέν ξεπούλημα της ΕΒΖ σε ξένα συμφέροντα και με τον διευθυντή του εργοστασίου κ. Ιωαννίδη Δείτε στο βίντεο μέρος τη συζήτηση την κ. Μανωλάκου με τον κ. Ιωαννίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Τετραετούς διάρκειας ο εξεταστικός Γολγοθάς για το Πανεπιστήμιο

Την επίσημη κατάργηση της ανεξαρτησίας του Λυκείου ανακοίνωσε χθες η υπουργός Παιδείας την ώρα που χιλιάδες εκπαιδευτικοί διαδήλωναν ενάντια στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Η γενική παιδεία σταματά στην Α' Λυκείου. Από εκεί και πέρα οι μαθητές πέφτουν στα δίχτυα της άκρατης εξειδίκευσης, που θα παρέχεται από ένα φτηνό σχολείο, το φτηνότερο που μπορεί να υπάρξει, με μοναδικό στόχο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο εξεταστικός Γολγοθάς θα είναι πλέον..τετραετούς διάρκειας αφού για την πρόσβαση μπορεί να συνυπολογίζεται και ο βαθμός της Α' Λυκείου, ενώ οι κομβικές εξετάσεις επιλογής και κατάταξης σε πανεπιστημιακό τμήμα μετατίθενται για το τέλος του πρώτου έτους σπουδών. Είναι βέβαιο ότι το νέο σύστημα, με το οποίο θα δώσουν εξετάσεις οι μαθητές που του χρόνου θα φοιτήσουν στην Α' Λυκείου, θα προκαλέσει έκρηξη των ιδιωτικών δαπανών και αποικισμό της φροντιστηριακής εκπαίδευσης και στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων έσπευσαν να δηλώσουν, πριν ακόμη τελειώσει η συνέντευξη Τύπου, ότι το σύστημα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι χθεσινές ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας έβγαλαν στο τραπέζι μόνο το πρώτο πιάτο και παρέπεμψαν για το κυρίως γεύμα στην εβδομάδα μετά το Πάσχα. Τώρα να μιλήσουμε μόνο για το Λύκειο, έλεγε και ξανάλεγε η υπουργός προκειμένου να αποφύγει ή να μην απαντήσει σε ερωτήσεις για τη σύνδεση του νέου συστήματος με το εξεταστικό. Αυτή η στάση θα είχε βάση αν τα μέτρα που ανακοίνωσε οδηγούσαν στην αυτονόμηση του Λυκείου από την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς η ίδια η υπουργός ομολογεί ότι πλέον το Λύκειο γίνεται "βαθμίδα βαθμιαίας εξειδίκευσης". Με άλλα λόγια, ενώ το Λύκειο αναγνωρίζεται επισήμως ως προθάλαμος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας παρέλειψε εσκεμμένα να ανακοινώσει το σύστημα πρόσβασης που αποτελεί τη σύνδεση του προθαλάμου με τον θάλαμο. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούν να θολώσουν την εικόνα ώστε να μην προστεθεί και νέα σελίδα στο βιβλίο της αναταραχής ή του ξεσηκωμού που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική στην παιδεία με αιχμή τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων. Ωστόσο, από τη συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας προκύπτουν τα εξής στοιχεία: - Το νέο Λύκειο φτιάχνεται με τα πιο φτηνά υλικά. Μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας, λειτουργούν τμήματα των 30 μαθητών ειδικά για τα μαθήματα που είναι κοινά για όλους, περικόπτονται τα υποχρεωτικά, αλλά και οι επιλογές που μπορούν να κάνουν οι μαθητές και, τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση να γραφτούν νέα βιβλία. Θα αναπτύσσεται νέο διδακτικό υλικό όπου χρειάζεται, δήλωσε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Β. Κουλαϊδής. - Διευρύνεται ο κύκλος εργασιών των φροντιστηρίων κατά δύο τουλάχιστον έτη. Τρία είναι τα στοιχεία που συνηγορούν σ' αυτή τη διεύρυνση. Το πρώτο είναι ότι για την πρόσβαση θα συνυπολογίζεται η βαθμολογία και των τριών τάξεων του Λυκείου. "Δεν θα αφήσουμε την πρώτη, τη δευτέρα ή την τρίτη" δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου. "Όλο το Λύκειο παίζει ρόλο". Πάντως, αργά το απόγευμα, κύκλοι του υπουργείου Παιδείας έσπευδαν να διευκρινίσουν ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα συνυπολογίζεται η βαθμολογία της Α' Λυκείου. Η διευκρίνιση αυτή δόθηκε λόγω διχογνωμίας υπουργού και γενικού γραμματέα εν απουσία της κ. Διαμαντοπούλου η οποία είχε αποχωρήσει από τη συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα φροντιστήρια και μάλιστα στην πιο εντατική τους μορφή θα επεκταθούν και στα πανεπιστήμια καθώς από τις επιδόσεις στο πρώτο έτος σπουδών θα κρίνεται το τμήμα εισαγωγής για κάθε νέο φοιτητή. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση από την Α' Λυκείου υποχρεωτικών Εργασιών, δύο το χρόνο, που θα συνυπολογίζεται στη βαθμολογία του Λυκείου, θα δημιουργήσει, όπως δείχνει η εμπειρία από τη λειτουργία του ΙΒ σε ιδιωτικά σχολεία, μια νέα δεξαμενή πελατών για τον ιδιωτικό τομέα της παιδείας. Δεύτερον, η εξεταζόμενη ύλη θα καλύψει και τις τρεις τάξεις του Λυκείου. "Οι εξετάσεις δεν θα είναι με τον τρόπο που είναι σήμερα. Δηλαδή ύλη από σελίδα 72 μέχρι 76, μείον την κίτρινη παράγραφο", είπε η Α. Διαμαντοπούλου. Θα είναι πραγματικά μια εξέταση η οποία θα μπορεί να δει και την συνολική συγκρότηση του μαθητή. - Περιορίζονται δραστικά οι επιλογές των μαθητών οι οποίοι από τα δεκαέξι τους χρόνια καλούνται να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή σε Σχολή και όχι Τμήμα πλασάρεται ως λύση στο πρόβλημα των πρώιμων επιλογών. - Το Λύκειο δεν θα είναι πλέον για όλους, αλλά για τους έχοντες και κατέχοντες. Αυτούς που οι οικογένειές τους μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος της αρίστευσης των παιδιών. Τη διάσταση αυτή αναγνώρισε εμμέσως η υπουργός Παιδείας θέτοντας θέμα χαμηλής ελκυστικότητας της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπως είπε, μόλις 1 στους 4 μαθητές επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα ισχύοντα στην Ευρώπη. Τέλος, ορισμένες από τις κατευθύνσεις μένουν χωρίς μαθήματα επιλογής, καθώς τα αναγραφόμενα (βλέπε πίνακες) ως μαθήματα εμβάθυνσης είναι φροντιστηριακά, χωρίς ξεχωριστή ύλη. Πάντως, Ιστορία και Θρησκευτικά κατάφεραν την τελευταία στιγμή να μπουν στα υποχρεωτικά μαθήματα (τα Θρησκευτικά μέχρι και τη Β' Λυκείου), αλλά οι Ξένες Γλώσσες υποβιβάστηκαν σε μάθημα επιλογής. ΑΥΓΗ

Ο Θ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΝΕΙ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η είδηση που αφορά στον απερχόμενο διοικητή του ΑΤ Αλεξάνδρειας Θέμη Σιδηρόπουλο έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στους αναγνώστες και οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά βομβαρδίσει με σχόλια. Ως σήμερα ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης κρατούσε στάση αναμονής. Όμως, μετά από όλα όσα διάβασε και άκουσε αποφάσισε να λύσει, μερικώς, τη σιωπή του και με μήνυμα που έστειλε στα ΧΡΟΝΙΚΑ παραθέτει την άποψή του για τα όσα διαλαμβάνονται στα σχόλια και καταθέτει την άποψή του για την επόμενη μέρα. Διαβάστε την απάντηση του κ. Σιδηρόπουλου, έχει ενδιαφέρον... Διαβάζω με προσοχή όλα σας τα σχόλια, με όποιον χαρακτήρα και αν γράφονται, στέκομαι σ΄ αυτά με κριτική ματιά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω το πνεύμα σας. Βέβαια τα αρνητικά σχόλια αντιπροσωπεύουν μια οικτρή μειοψηφία της περιοχής μας, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αλήθεια πώς θέλετε τον Αστυνομικό, ταγό του καθήκοντος, να εφαρμόζει τον νόμο ή να γυρίζει την πλάτη του στην παρανομία και να κάνει ενδεχομένως δημόσιες σχέσεις. Επειδή πραγματικά η κακόπιστη κριτική που ακούω εδώ και πολλά χρόνια, γιατί σαν γραφικός κάνω την δουλειά μου σε μια εποχή που όλα έχουν ισοπεδωθεί, (να σας πω λοιπόν ότι και μένα με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου και θα ήθελα την αναγνώριση του κόσμου ως ανθρώπου που έντιμα και ευσυνείδητα έπραξε το καθήκον του) και επειδή η υπονόμευσή μου ,έχει και τα όριά της, το δε φιλότιμο και οι ψυχικές μου δυνάμεις δεν είναι ανεξάντλητες , αναρωτιέμαι, με θέλετε άπραγο-ανενεργό, να προωθώ τις δημόσιες σχέσεις μου, σαν καλός Ελληνάρας, να μην είμαι άκαμπτος στην παρανομία και την αλητεία , αυτό θέλετε? Κύριοι εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι ευσυνείδητα, για τα ιδανικά που υπηρετώ, απλά για τους επόμενους μήνες, κάντε νοητικά ο καθένας σας μια σύγκριση με το χέρι στην καρδιά ,χωρίς ιδιοτέλειες με το επτάμηνο τις δικής μου διοίκησης και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Δεν πρόκειται να κυνηγήσω καμία θέση γιατί πάντα ήμουν ταπεινός υπηρέτης του καθήκοντος και καμία αντίδρασή μου δεν θα υπάρξει, πιστέψτε με, γιατί δεν με ενδιαφέρει να δίνω την ψυχή μου σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε μένα. Αφού λοιπόν θέλετε την στασιμότητα και την συντήρηση, την μπαχαλοποίηση θα την έχετε, θέλετε την ηχορύπανση από τα καταστήματα-τα μηχανάκια, τους μεθυσμένους οδηγούς στον δρόμο και τα αγγελούδια σας σε συνεχή κίνδυνο, τον κάθε παράνομο έξω από το σπίτι σας, δική σας η επιλογή, το καταφέρατε όλο αυτό τον καιρό με την απαράδεκτη στάση σας, ορισμένοι ,αποσκοπώντας στην υπονόμευσή μου. Θα λουστείτε σύντομα το αποτέλεσμα , εάν δεν αντιδράσει το υγιές κομμάτι αυτής της περιοχής, εγώ δεν έχω πρόβλημα έδωσα τα εσώψυχά μου και μου γυρίσατε την πλάτη. Πιστεύω στον εαυτό μου και είμαι σε στέρεο δρόμο ,συνειδητοποιημένος κάνω την αυτοκριτική μου και κοιμάμαι ήσυχος, ως εκ τούτου έχω ψηλά το κεφάλι. Θα σας πω όμως προφητικά τούτο :Πριν λίγο καιρό αλλά και διαχρονικά η αστυνομικοί οικογένεια, έχασε κάποια από τα παιδιά της κατά την εκτέλεση του καθήκοντος , είμαι σίγουρος πως πιστεύετε ότι είμαι ένας τέτοιος αστυνομικός, έτοιμος να θυσιαστεί για το δημόσιο συμφέρον, προσέξτε όμως ,γιατί θα έρθει η στιγμή και θα αναζητούνται μάταια τέτοια πρόσωπα αλλά δυστυχώς θα τους έχετε θέσει στο περιθώριο και έρχονται δύσκολες μέρες ...

Δ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ!!!


Συνεχίζει να είναι έντονα κριτικός με τους υπουργούς της Κυβέρνησης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βέροιας Δημήτρης Ταζματζίδης. Στέλεχος του κόμματος επί δεκαετίες και δυο φορές υποψήφιος βουλευτής στην Ημαθία πρόσφατα και παράλληλα μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ ασκεί έντονη κριτική στον συντοπίτη του Χρυσοχοϊδη χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις. Διαβάστε τι λέει στο facebook και τα σχόλια των συζητητών του που ακολουθούν...
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ: Είναι να γελάς με τον Χρυσοχοιδη που ανακοινώσε απελευθέρωση τιμών και αγορών. Δεν ξέρει ότι η απελευθέρωση τιμών και η δήθεν αυτορυθμιση της αγοράς δεν είναι πανάκεια για την καταπολέμηση της ακρίβειας που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά; Αποτελεσματικοί είναι οι συνεχείς έλεγχοι, το κτύπημα στην αισχροκέρδεια... Μέτρα, μέτρα και άλλα μέτρα γιατί κάθε φορά που κατεβαίνουμε στον δρόμο οι εργαζόμενοι οι κυβερνήσεις μας λένε ότι δεν υπάρχει σάλιο ,το ταμείο είναι μείον και την ίδια στιγμή να τα δωράκια των δις ευρώ στους τραπεζίτες;
Alexandra Toliopoulou γι αυτους παντα θα εχουν γιατι αυτοι μπορουν να τους κρατησουν η να τους ριξουν! δυστυχως ολοι εμεις δεν μπαινουμε στη διαδικασια να διεκδικισουμε οπως οι παλιοτερες γενιες και να τους ριξουμε η να τπυς κρατησουμε!!!οι τραπεζες και αυτοι που ειναι πισω απο αυτες ειναι αυτοι που κανουν κουμαντο!!! Nikoss Dimolianniss Δε νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να ασχολούμαστε με τον Χρυσοχοϊδη. Έχει κουραστεί ο κόσμος, το μόνο που κοιτάει είναι να επιβιώσει. Δυστυχώς εμείς τα πληρώνουμε όλα. Να δω πότε θα ξυπνήσουμε και θα ξεσηκωθούμε.
Antonis Efthimiadis Δημητρη τα πραγματα ειναι απλα...Απο τη στιγμη που αυτη η κυβερνηση ξεχασε απο που προερχεται και απλα εντελως εξω απο καθε σοσιαλιστικη προοπτικη διαχειριζεται την κατασταση,εγω πλεον ΑΠΑΞΙΩ και να τους κρινω!!!!
Nikoss Dimolianniss Σωστός ο φιλος μας ο Αντώνης, απαξιούμε αλλά πόσο; Αυτοί πλουτίζουνε εις βάρος μας. Πόσο θα τους το επιτρέψουμε; Τελικά θα τολμήσω να πω κάτι και ελπίζω να μη σας φανεί υπερβολικό (χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου). Μήπως αυτή τη χώρα θα πρέπει να την κυβερνήσει κάποιος ξένος; Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι απ΄ όλους αυτούς δυστυχώς δε βλέπουμε προκοπή… Όλοι τα ίδια είναι… Από πλούσιοι γίνονται πάμπλουτοι και συνεχίζουν ακάθεκτοι.

Ο Ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου Βέροιας στο Πέλλα TV

Στην εκπομπή της Πέλλα TV «Ανακρίσεις», του Θ. Ελευθεριάδη, είναι προσκεκλημένος ο Ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου – Σκήτης Βεροίας,..Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο 1η Απριλίου στις 9.30 μ.μ., ενώ την Δευτέρα 4 Απριλίου, την ίδια ώρα, η εκπομπή θα μεταδοθεί σε επανάληψη.

ΝΕΟ Δ.Σ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Την 12 Μαρτίου 2011 διεξήχθησαν εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας από τις οποίες προέκυψε το νέο Δ.Σ με την ακόλουθη σύνθεση:ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Χρήστος, Πρόεδρος
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, Γενικός Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, Αντιπρόεδρος-Οργ. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Ταμίας
ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ Στυλιανός, Μέλος
ΤΣΙΛΩΝΗΣ Θωμάς, Μέλος
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης, Μέλος

Bloomberg: ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΤΗ ΓΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ

Σε άρθρο του Bloomberg επισημαίνεται πως η Ελλάδα θα πρέπει να σπάσει το ταμπού της πώλησης εάν θέλει να μειώσει το χρέος της. Αντίθετοι στη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης άνθρωποι της κτηματαγοράς. Η μοναδική κατά το Bloomberg λύση για μείωση χρέους της Ελλάδας είναι η πώληση γης, με το ειδησεογραφικό πρακτορείο να επισημαίνει ότι..πρέπει να σπάσουμε το ταμπού της πώλησης. "Η Ελλάδα θα πρέπει να σπάσει το ταμπού της πώλησης γης, εάν θέλει να μειώσει το χρέος της", αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, επισημαίνοντας ότι κανείς ξένος επενδυτής δε θα θελήσει να μισθώσει ακίνητο το οποίο θα αναπτύξει με τον τρόπο που θα του υποδείξουν. Στο άρθρο φιλοξενούνται και δηλώσεις ανθρώπων της κτηματαγοράς, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης που προκρίνει η κυβέρνηση.

Μ
ιλώντας στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, επανέλαβε ότι "στόχος είναι η επιστροφή στις αγορές το 2012", επισημαίνοντας πως «μένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να θεωρήσουμε πως έχει κλείσει ο κύκλος και ότι έχουν τελειώσει οι προσπάθειές μας». Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου ανακοίνωσε πως η κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει έως τις 15 Απριλίου τις διαρθρωτικές αλλαγές για το 2011, τα προγράμματα αποκρατικοποιήσεων και ανάπτυξης, καθώς και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων (Ο.Ε.Σ.Γ.Κ.) Ν. Ημαθίας σε συνεδρίασή του με αντικείμενο τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων ομόφωνα κατέληξε στα εξής: 1. Είμαστε αντίθετοι στην αντιμετώπιση της εκπαίδευσης με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Πεποίθησή μας είναι ότι η παιδεία πρέπει να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης που θα βγάλει τη χώρα μας από τις συμπληγάδες του Μνημονίου και της οικονομικής κρίσης. 2. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία των συγχωνεύσεων καταργεί και δεν βελτιώνει ούτε εκσυγχρονίζει την εκπαίδευση, έτσι όπως θέλει να μας πείσει το Υπουργείο Παιδείας. 3. Αρνούμαστε ότι το κλείσιμο 1056 σχολικών μονάδων γίνεται προς όφελος των μαθητών. 4. Οι επιπλέον μετακινήσεις των μαθητών που προκύπτουν δημιουργούν επιπρόσθετη επιβάρυνση στο ήδη βεβαρημένο ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών. Η μέχρι τώρα αρνητική εμπειρία με τα προβλήματα στις μετακινήσεις των Αθλητικών Σχολείων και αρκετών σχολείων πανελλαδικά μας δημιουργεί ανησυχία για το εάν έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη, ασφαλής και δωρεάν μετακίνηση όλου του μαθητικού πληθυσμού για το νέο σχολικό έτος. 5. Ζητάμε τη συνολική ανάκληση του βεβιασμένου σχεδίου των συγχωνεύσεων – καταργήσεων και καλούμε το Υπουργείο Παιδείας μέσα από μια διαδικασία ουσιαστικού κι όχι προσχηματικού διάλογου να προχωρήσει στην επεξεργασία ενός συνολικού σχεδίου που θα απαντά στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις των καιρών. Το Δ.Σ.

OI ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ

Σκανδαλώδεις αμοιβές λαμβάνουν οι εργαζόμενοι των ελληνικών πετρελαίων αφού δουλεύουν 38 ώρες τη βδομάδα και παίρνουν 17,8 μισθούς για 197 μέρες εργασίας ετησίως.Όταν η εργοδοσία (δηλαδή το δημόσιο) έχει φαντασία, γεννά τα πιο απίστευτα επιδόματα... Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ απολάμβαναν παροχές που κανείς άλλος εργαζόμενος δεν έχει ακούσει ότι υπάρχουν. Επίδομα άγαμου για τους άνδρες άνω των 35 αλλά και επίδομα κυλικείου (!) που έφτανε τα 200 ευρώ το χρόνο. Το καλύτερο όλων όμως ήταν το εκδρομικό επίδομα, το οποίο κάλυπτε τα έξοδα της οικογένειας του εργαζόμενου για τέσσερις ημέρες διαμονής σε πολυτελές ξενοδοχείο. Με τούτα και με κείνα, εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έφτασαν να λαμβάνουν 18 μισθούς το χρόνο και να συμπληρώνουν ένα εισόδημα της τάξης των 100.000 ευρώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι μέσες αποδοχές που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση της ΕΛΠΕ: Ένας επόπτης έχει εισόδημα 104.300 ευρώ το χρόνο, ο βοηθός του επόπτη έχει εισόδημα 101.000 ευρώ και ο εργοδηγός 75.000 ευρώ το χρόνο. Παράλληλα, οι υπερωρίες τους αμείβονται κατά 12% υψηλότερα από την προβλεπόμενη νομοθεσία, ενώ το ωράριο είναι 38 ώρες εβδομαδιαίως και οι ημέρες εργασίας 197 το χρόνο Οι χρυσοπληρωμένοι αυτοί εργαζόμενοι ξεκινούν δεκαήμερη απεργία από τις 3 Απριλίου, ζητώντας την πρόσληψη εργαζομένων για τη μονάδα του ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι ζητούν την πρόσληψη περίπου 25 χειριστών για το νέο συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, επικαλούμενοι ζήτημα ασφαλείας. «Σημειώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλα σχεδόν τα τμήματα υποστήριξης και τις μονάδες παραγωγής», αναφέρει το σωματείο. news247.gr naftemporiki.gr

ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕ ΔΙΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν θα χορηγούνται φάρμακα από αύριο στους ασφαλισμένους της Εμπορικής τράπεζας από τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης ενώ συνεχίζεται η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του Λιμενικού και της ΔΕΗ.... Κανονικά θα συνεχίσουν να χορηγούνται τα φάρμακα από τα φαρμακεία Θεσσαλονίκης στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, μετά από διαβεβαιώσεις για αποπληρωμή των λογαριασμών τους καθώς και στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ, μετά τη δρομολόγηση αποπληρωμής του μεγαλύτερου μέρους των οφειλομένων. Θα επανεκτελούνται από αύριο οι συνταγές των ασφαλισμένων του ταμείου των Συμβολαιογράφων, όπως αποφάσισε ο Φακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. enet.gr

OAEΔ:ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6/4/2011 και ώρα 14:00 θα αναρτηθούν οι πίνακες μοριοδότησης των τυφλών τηλεφωνητών των υπηρεσιών Λάρισας, Μυτιλήνης, Κοζάνης και ... Τρίπολης, όπου έχουν την έδρα τους οι επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης εντός 15 ημερολογιακών ημερών των κατά νόμο δικαιολογητικών. Τελευταία ημέρα κατάθεσης ορίζεται η 15 Απριλίου 2011.

ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΕΝΩ ΕΚΛΕΒΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στην Βέροια Ημαθίας σήμερα 31/03/2011 και περί ώρα 00:15 διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Βεροίας από δύο ημεδαπούς ηλικίας 20 και 23 ετών, ημεδαπός άνδρας 21 ετών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.... Ειδικότερα ο θάνατος του 21χρονού ημεδαπού επήλθε όταν στην περιοχή Μέση Ημαθίας, όπου μετέβη μαζί με 20χρονο ημεδαπό με ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του θανόντα προκειμένου να αφαιρέσουν από υποσταθμό της ΔΕΗ καλώδια χαλκού, αναρριχήθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ και στην προσπάθεια του να διακόψει την παροχή ρεύματος από καλώδια, υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε στο έδαφος. Επιπλέον ο 23χρονος ημεδαπός στην προσπάθεια του να ματαιώσει την δίωξη του 21χρονου θανόντα αφαίρεσε ένα κόφτη μετάλλων από το ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και τον απέκρυψε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Ο 20χρονος και ο 23χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν και μαζί με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα αποσταλούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βεροίας

ΟΑΕΔ:ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εκδήλωση για την ενημέρωση Ελλήνων γιατρών καθώς και πτυχιούχων της ιατρικής σχολής, που επιθυμούν να εργαστούν ή να συνεχίσουν την ειδικότητά τους στη Γερμανία, διοργανώνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε συνεργασία με.... το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES και με την Υπηρεσία EURES της Γερμανίας. Στην Αθήνα η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 στο ξενοδοχείο AMALIA HOTEL (Λεωφ. Αμαλίας 8-10, ΑΘΗΝΑ) και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 4Ος όροφος) από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι και από τις 15:00 έως τις 18:00 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των κλινικών Katholische Kliniken im Kreis Klewe, LVR-Klinik Bedburg-Hau, Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg, St. Ansgar-Klinikverbund και Saarland Kliniken Kreuznacher Diakonie της Γερμανίας, που επιθυμούν να προσλάβουν Έλληνες γερμανόφωνους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχους της Ιατρικής που επιθυμούν να συνεχίσουν την ειδικότητά τους στη Γερμανία. Στην εκδήλωση θα γίνουν παρουσιάσεις των κλινικών και θα υπάρξει δυνατότητα συνεντεύξεων με τους εκπροσώπους τους. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και να επικοινωνήσουν άμεσα με τους εργοδότες. Επιπλέον, ο Σύμβουλος EURES από τη Γερμανία θα τους παράσχει γενικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Κατερίνα Φλάκα, συντονίστρια του δικτύου EURES του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gr01ea29@oaed.gr.

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΑΧΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ

Αναβάθμιση υπηρεσιών όλων των ταξί σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών έως το τέλος του 2011. Χωρίς ταξίμετρο, αλλά με τιμοκατάλογο. Δικαίωμα θα έχουν πλέον οι εταιρίες ενοικίασης, να τα ενοικιάζουν με οδηγό. Θα μπορούμε να τα εντοπίζουμε μόνο κατόπιν τηλεφωνήματος. Αγκάθι παραμένουν οι πιάτσες σε καλλικρατικούς δήμους... Σε σύγχρονες εταιρίες αναμένεται να εξελιχθούν τα ταξί, ενώ το υπουργείο Υποδομών ήδη έχει αναθέσει σε συμβουλευτική εταιρεία την εκπόνηση μελέτης για τον εκσυγχρονισμό τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011. Σύμφωνα με το Euro2day.gr οι αλλαγές που εξετάζονται είναι: *Η χορήγηση αδειών για ταξί 5 έως 9 θέσεων, μίνι βαν και λιμουζίνες με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η σύσταση εταιρειών, ενώ η λειτουργία τους θα γίνεται με ραντεβού ή τηλεφωνικές κλήσεις και η κυκλοφορία τους ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟ, αλλά με τιμοκατάλογο *Το δικαίωμα σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων να τα νοικιάζουν με οδηγό *Η σύσταση υπηρεσιών ταξί πόρτα - πόρτα *Η αναβάθμιση των εταιρειών ραδιο-ταξί, τα οποία θα σταθμεύουν σε συγκεκριμένους χώρους και θα προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες *Η παροχή αδειών για ταξί ειδικών προδιαγραφών, τα οποία θα εξυπηρετούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες *Ο επανασχεδιασμός των υπηρεσιών μετακίνησης με ταξί για μαθητές *Η λειτουργία των ταξί στους Καλλικρατικούς δήμους παραμένει ''αγκάθι'', αφού θεωρείται αντισυνταγματική η διεύρυνση του δικαιώματος των ιδιοκτητών ταξί, τα οποία είχαν έδρα ένα συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα, να κινούνται στα πλήρη όρια των συνενωμένων δήμων Ο αριθμός των ταξί που κυκλοφορούν σε όλη την χώρα υπολογίζεται σε περίπου 29.500 αυτοκίνητα από τα οποία τα 13.500 κυκλοφορούν στην Αθήνα. Με απόφαση του υπουργείου Μεταφορών έως το τέλος του έτους απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης. news247.gr

Η “ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ”, Ο ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

-Ποιοι κάνουν “παιχνίδι” στην αντιπολίτευση του δήμου Αλεξάνδρειας
Σ
τη προχτεσινή εκπομπή που κάναμε με τον Ρ. Καραλιόπουλο στο ράδιο Αλεξάνδρεια 97,7 άκουσα, με έκπληξη είναι η αλήθεια, ότι ο τέως δήμαρχος Αλεξάνδρειας Μπ. Γκιόνογλου παραπλανήθηκε. Το άκουσα και εξεπλάγην διότι ο τέως και επί οχταετία δήμαρχος δεν είναι μικρό παιδί ούτε αφελής να τον δουλεύει κάποιος, έστω κι αν αυτός είναι δήμαρχος, νομάρχης ή ότι άλλη θέση θεσμική κατέχει. Τον έχω για έξυπνο τον Μπ. Γκιόνογλου και ότι θέλει ας υποστηρίζει ο ίδιος θέλοντας να απαλλαγεί από την πατάτα που έκανε. Και τι βρήκε να πει ο άθεόφοβος.
Ότι τον..παραπλάνησε ο δήμαρχος και μάλιστα όχι μόνο μια φορά αλλά πολλές φορές. Κι αρχίζω και αναρωτιέμαι: Ρε μπας και ο τέως δήμαρχος μετά τις εκλογές έπαθε τίποτα και τον παραπλανούν τόσο πολύ; Ρε μπας και έχουμε μπλέξει με κανέναν δήμαρχο που υπνωτίζει τους αντιπάλους του και υπογράφουν ή συναινούν σε ό,τι αυτός προτείνει; Τίποτα δε συμβαίνει και η πλάκα καλό θα είναι να κοπεί.
Ο τέως δήμαρχος συμφώνησε να καταδικαστεί η συμπεριφορά του συμβούλου του Γ. Κιρκιλιανίδη ως ανάρμοστη και αυτό καταγράφηκε τόσο στα πρακτικά της συνεδρίασης όσο και στ΄ αυτιά των συμμετεχόντων όπως του Θ. Τσιάπλα που κι αυτός χτες στην εκπομπή επιβεβαίωσε τα όσα η ανακοίνωση του δήμου διαλαμβάνει. Αν υπάρχει πρόβλημα συντονισμού στην παράταξη της μείζονος μειοψηφίας αυτό είναι ένα πρόβλημα αλλά δεν είναι το μείζον για μας τους πολίτες. Ας το λύσουν μεταξύ τους και ας βρουν κοινό βηματισμό ώστε να σταματήσει η ..πολυφωνία. Γεγονός είναι ότι στην παράταξη αυτό το διάστημα τον τόνο δίνει ο Γκιόνογλου με τις τοποθετήσεις του που σε πολλές των περιπτώσεων είναι αντιφατικές και η μια αλληλοσυγκρουόμενες.
Ωστόσο, ρόλο προσπαθεί να παίξει ο Τασιόπουλος που βέβαια οι δυνατότητές του εξαντλούνται σε διαδικαστικά θέματα και βγάζει μια καθαρά γραφειοκρατική συμπεριφορά και όχι πολιτική. Τυπική συμπεριφορά δασκάλου που επιχειρεί να παίξει ρόλο στην ομάδα και τελικά αυτό που καταφέρνει είναι να τους μπερδεύει και να εμφανίζονται με πολλές ..γραμμές.
Από την άλλη έχουμε καταγράψει την παρουσία του Γ. Απατσίδη που με τις παρεμβάσεις του, λιγοστές προς το παρόν, επιχειρεί να καταγράψει ηγετική παρουσία εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον. Είναι φανερό πως πήρε προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής Γκιόνογλου, εάν και εφόσον συμβεί, από τον Κ. Ναλμπάντη που ως σήμερα παραμένει θεατής και ίσως ακολουθεί το δόγμα «όποιος κάνει σπριντ από νωρίς μένει από δυνάμεις στην τελική ευθεία».
Επίσης, πρέπει να καταγράψουμε την αγωνιώδη προσπάθεια της Λαμπίρη να ξεχωρίσει με τοποθετήσεις επί παντός του επιστητού ίσως για να καταδείξει ότι δικαίως την προτίμησε το εκλογικό σώμα της ενότητας Αντιγονιδών σε αντίθεση με τον Τασιόπουλο που εξελέγη δεύτερος αν και δήμαρχος στην περιοχή εκείνη προ οχταετίας.
Τέλος, αυτόνομη πορεία φαίνεται να έχει επιλέξει ο Ισ. Χαλκίδης που έχει την ιδιαιτερότητα να είναι αδερφός βουλευτή της ΝΔ και κωλύεται να ταυτιστεί με κυβερνητικές πολιτικές όπως για παράδειγμα αυτό των συγχωνεύσεων των σχολείων που υλοποιεί το υπουργείο της Διαμαντοπούλου.
Συμπερασματικά, η διαρκής «αποπλάνηση» που παθαίνει ο τέως δήμαρχος και η άναρχη συμπεριφορά ορισμένων συμβούλων της παράταξης δημιουργούν ένα κλίμα που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως και είναι φανερό ότι επιλέγεται από όλους η φυγή προς τα μπρος και η χωρίς όρια επιθετική κριτική στη διοίκηση με αποτέλεσμα να καθίσταται η αντιπολίτευση από παράταξη ευθύνης, όπως είχε δεσμευτεί ο αρχηγός της, σε παράταξη που παράγει μεν ειδήσεις αλλά αυτές είναι …παραπολιτικές.

ΟΕΚ:ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια για την επιδότηση ενοικίου, καθώς ακόμα και σε δικαιούχους με την ίδια οικογενειακή κατάσταση το ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα. Η απόκλιση στο καταβαλλόμενο ποσό φτάνει τα 40 ευρώ σε κάθε κατηγορία, ρύθμιση που σχετίζεται και με την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας..... Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα νέα ποσά επιδότησης ενοικίου, που προβλέπονται σε απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Εργασίας Β. Κεγκέρογλου. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2009, ενώ οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου (νέα αίτηση πρέπει να υποβάλουν και οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια). Το ύψος της επιδότησης ενοικίου από τον ΟΕΚ είναι σε άμεση συνάρτηση με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το εισόδημά του. Σημειώνεται πως ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του 2010. Τα υψηλότερα ποσά επιδότησης ενοικίου καταβάλλονται σε όσους έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι θα πάρουν φέτος περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, το ποσό της επιδότησης μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. Οι δικαιούχοι χωρίς παιδιά μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, με αποτέλεσμα το όριο για δικαιούχο με τέσσερα παιδιά να διαμορφώνεται στα 20.000 ευρώ. Ενσημα Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. Για παράδειγμα μεμονωμένα άτομα πρέπει να έχουν 2.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, έγγαμοι χωρίς παιδιά χρειάζονται 2.500 ημέρες εργασίας και δικαιούχοι έγγαμοι με ένα παιδί πρέπει να έχουν 2.200 ημέρες εργασίας. Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους μακροχρόνια ανέργους, τους εποχικούς εργαζόμενους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων. Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους είναι μικρότερη των 12 μηνών ή το ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από αυτό που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης ή όσο και το ενοίκιο που κατέβαλαν. ethnos.gr

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

H Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», με την υποστήριξη της Κ.Ε.Π.Α. Βέροιας, διοργανώνει διημερίδα φωτογραφίας με θέμα: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί ... το Σάββατο και την Κυριάκη 9/10 Απριλίου 2011 στο φουαγιέ της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών, με εισηγητές τους φωτογράφους Κώστα Παπαϊωάννου και Γιάννη Στρατουδάκη. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Σάββατο 9/4/2011 ώρα 19:00 «Μέθοδοι ανάγνωσης και κριτικής της Φωτογραφίας», με εισηγητή τον Κώστα Παπαϊωάννου. Η εισήγηση έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια σειρά «εργαλείων» με σκοπό την όσο το δυνατό πιο αποστασιοποιημένη κριτική φωτογραφιών, βάσει των αισθητικών κριτηρίων της Φωτογραφικής τέχνης. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης θα προβληθούν φωτογραφίες από διάσημους φωτογράφους, οι οποίοι, προσέγγισαν τη φωτογραφία ως αυτόνομη καλλιτεχνική έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθεί η δουλειά των φωτογράφων: Andre Kertesz, August Sander, Walker Evans, Bill Brandt, Henri Cartier Bresson, Gary Winogrand, Josef Koudelka, Bruce Davidson, Robert Frank, Edward Weston, Eugene Smith, Αlfred Stieglitz. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει σε διάφορα καλλιτεχνικά φωτογραφικά ρεύματα, οι εκφραστές των οποίων άφησαν το δικό τους στίγμα κατά την εξέλιξη της Φωτογραφίας μέχρι σήμερα. Κυριακή 10/4/2011 ώρα 11:30 πμ «Εισαγωγή στη Σημειολογία της Εικόνας», με εισηγητή τον Γιάννη Στρατουδάκη. Η εισήγηση θα χωριστεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο φωτογράφος θα επιχειρήσει μια γνωριμία με το κοινό μέσω παρουσίασης δείγματος της δουλειάς του. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση περί της Σημειολογίας της εικόνας, πόσο αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στην Τέχνη και στα μέσα ενημέρωσης και τέλος τρόποι ανίχνευσης και εφαρμογής της. Με το πέρας της συζήτησης όσοι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται, μπορούν να παρουσιάσουν 3-5 φωτογραφίες τους πάνω στις οποίες θα συζητηθούν τυχόν σημειολογικές εκφάνσεις. Συνδιοργάνωση: Φωτογραφική ομάδα «Ροές» Φλώρινας Χορηγός επικοινωνίας: Διαδικτυακό Φωτογραφικό Περιοδικό fmag - www.fmag.gr Πληροφοριες: 6937131773 Ευθύμιος Γκαβανάς είσοδος ελεύθερη

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ξεκινά σήμερα το απόγευμα στον Κεραμεικό, το πρώτο συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Οι 700 σύνεδροι που εξελέγησαν από περίπου 5.500 μέλη σε 180 συνελεύσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα θα συμμετάσχουν στο συνέδριο... Τις εργασίες θα ανοίξει στις 7 μ.μ. η Οργανωτική Επιτροπή και λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης θα απευθύνει ομιλία. Στις 7:50 μ.μ. θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους ελληνικών πολιτικών κομμάτων. Την Παρασκευή και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα γίνουν τοποθετήσεις συνέδρων, ενώ το Σάββατο το απόγευμα και μέχρι το βράδυ θα τεθούν σε ψηφοφορίες οι Θέσεις και οι Καταστατικές Αρχές του κόμματος και θα συνοψίσει ο Φ. Κουβέλης. Τέλος την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προέδρου, Γραμματέα και της Πανελλαδικής Πολιτικής Επιτροπής που θα αριθμεί 110 μέλη, καθώς και η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΣΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Το Β’ Σώμα Στρατού θέλει να ευχαριστήσει θερμά την ομάδα Αρχιτεκτονικής & Διαμόρφωσης Τοπίου «4+αρχιτέκτονες» που απαρτίζεται από νέους αρχιτέκτονες και εξειδικευμένους συνεργάτες στην πόλη της Βέροιας. Η Αρχιτεκτονική Ομάδα παρουσίασε την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011, στον Στρατηγό Διοικητή Β’.Σ.Σ Θεόκλητο Ρουσάκη και στο επιτελείο του την μελέτη Ανάπλασης του Περιβάλλοντα χώρου του Β’ Σώματος Στρατού Βεροίας, ενώ στην παρουσίαση παραβρέθηκαν αρμόδιοι αξιωματικοί. Η αρχιτεκτονική..πρόταση βασίζεται στην αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου βάσει της λειτουργίας - αρχών οργάνωσης του Β’.Σ.Σ., και αρθρώνεται στις υπάρχουσες κύριες διαδρομές που οδηγούν τον χρήστη-επισκέπτη μέσα στο χώρο του στρατοπέδου. Η ομάδα επιχείρησε να αναδείξει και να αναβαθμίσει συνολικά τον υπαίθριο χώρο του Β’.Σ.Σ. με ήπιες επεμβάσεις και οικονομία των μέσων, σεβόμενη την υπάρχουσα φύτευση. Κύριος στόχος των παρεμβάσεων αποτελεί η ενεργοποίηση της οπτικής αντίληψης του χρήστη-επισκέπτη, μέσα από τη διέγερση των αισθήσεων της όρασης και όσφρησης και τη δημιουργία συμπληρωματικών διαδρομών, βραχόκηπων και υπαίθριων καθιστικών χώρων. Οι χωρικές ενότητες, διαφορετικής δομής και χαρακτήρα, που αποτέλεσαν αντικείμενο του σχεδιασμού ξεκινούν από την Πύλη-Είσοδο του στρατοπέδου, συνεχίζουν με το δρόμο που οδηγεί στο Ηρώο και την περιοχή του Πευκώνα, για να καταλήξουν στο χώρο του Ηρώου και του περίβολου της Εκκλησίας. Μέσα επίτευξης των σχεδιαστικών προτάσεων αποτέλεσαν, κατά κύριο λόγο, οι προτεινόμενες φυτεύσεις και η δημιουργική χρήση τους μέσα στον υπαίθριο χώρο, βάσει ύψους, χρώματος και ανθοφορίας, που πλαισιώνονται από ήπιες επεμβάσεις εξωτερικού χώρου. Βασική μέριμνα στη συνολική αντιμετώπιση του περιβάλλοντα χώρου αποτελεί η δημιουργία οπτικών ερεθισμάτων, με γνώμονα την εξοικονόμηση των μέσων και την ελαχιστοποίηση των κατασκευαστικών δυσκολιών. Η ομάδα «4+αρχιτέκτονες» μετά την παρουσίαση παρέδωσε πλήρη σειρά σχεδίων της πρότασης Ανάπλασης του Περιβάλλοντα Χώρου του Β’.Σ.Σ. και προσφέρθηκε να υποστηρίξει συμβουλευτικά την κατασκευή του έργου, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. «4+αρχιτέκτονες» ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. MLA Αρχιτεκτονικής Τοπίου Α.Π.Θ. ΛΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. Master: Βιοκλιματικός Σχεδιασμός UCL Λονδίνο ΜΑΤΣΚΑΝΗ ΑΝΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. MSc Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Α.Π.Θ. ΜΑΤΣΚΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ T.E.I. Ηπείρου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτιρίων Ε.Α.Π. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Π.Π. D.E.S.S: Ανάπλαση & Διαμόρφωση του Δημόσιου Χώρου Jean Monnet, Saint-Etienne

ΤΟ ν/σ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», το οποίο περιλαμβάνει 18 νέες σχετικές ρυθμίσεις και ... προβλέπει σε περίπτωση κακοποίησης χρηματικές ποινές μέχρι και 30.000 ευρώ ακόμη και φυλάκιση. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: 1. Απαγορεύεται η συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο θέαμα καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια έκθεση του για κερδοσκοπικό σκοπό. Επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή ζώων σε εκθέσεις. 2. Δημιουργείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαδικτυακή βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. 3. Η ηλεκτρονική σήμανση για τους προς πώληση σκύλους και γάτες γίνεται υποχρεωτική όπως και η ηλεκτρονική σήμανση για όλες ανεξαίρετα τις γάτες και τους σκύλους δεσποζόμενους αλλά και αδέσποτους οι οποίοι περισυλλέγονται. 4. Σε όσους κυνηγούς δεν έχουν σημάνει τον κυνηγετικό τους σκύλο δεν θα τους χορηγείται άδεια για κυνήγι. 5. Η είσοδος στη χώρα, ζώων συντροφιάς που δεν έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά δεν θα επιτρέπεται. 6. Επίσης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ζώων συντροφιάς αν δεν αναφέρεται και ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης. 7. Καθορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες. 8. Σε κάθε Δήμο, θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία, σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων 9. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι φιλοζωικές να συμμετέχουν σε συνεργασία με τους Δήμους σε όλο το πλαίσιο προστασίας ζώων. 10. Τα αδέσποτα που θα περισυλλέγονται, σημαίνονται, στειρώνονται και περιθάλπονται 11. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημιάς σε τρίτους από αδέσποτα ζώα, την ευθύνη θα φέρει ο Δήμος 12. Τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων, αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι μόνιμης παραμονής των αδέσποτων ζώων. Σκοπός τους είναι η παροχή της αναγκαίας ιατρικής περίθαλψης στα ζώα που έχουν ανάγκη. 13. Απαγορεύεται η επαναφορά των αδέσποτων στο φυσικό τους περιβάλλον να γίνεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους καθώς και σε περιοχές με τουριστική επισκεψιμότητα. 14. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα αδέσποτα ζώα γίνονται από κτηνίατρους και εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους. 15. Η κακοποίηση και η βάναυση μεταχείριση των ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μη εξαγοράσιμη και χρηματική ποινή έως τα 30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο. 16. Προβλέπεται επίσης η αυστηροποίηση τόσο των ποινικών κυρώσεων όσο και των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες, ειδικά σε περιπτώσεις υποτροπής. 17. Στα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας του ζώου, συμπεριλαμβάνεται η εισαγγελική παρέμβαση για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση του ζώου από τον παραβάτη. 18. Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιτρέπεται εφόσον είναι τοποθετημένα σε ασφαλή κλωβό μεταφοράς και συνοδεύονται. enet.gr

ΑΝΤΑΡΣΥΑ:Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Όταν ολόκληρη η κοινωνία βρίσκεται στο στόχαστρο του Μνημονίου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του κεφαλαίου και της Τρόικα ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ, με τη στήριξη της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, ο χώρος της Παιδείας δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση! Στην εκπαίδευση, κάτω από τον αυστηρό οικονομικό και πολιτικό στραγγαλισμό του μνημονίου, προωθείται μια σαρωτική αντιδραστική αλλαγή με στόχο μια εκπαίδευση της αγοράς και των νέων ταξικών φραγμών.... ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Εκτεταμένες «συγχωνεύσεις» και κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων ανακοινώθηκαν σε όλη την Ελλάδα για την μείωση των δασκάλων, και των δαπανών για τα σχολεία, με αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, και μεγάλες μετακινήσεις μαθητών. Ειδικά στην επαρχία το κλείσιμο των σχολείων θα ολοκληρώσει το μαρασμό της υπαίθρου, που φέρνει ο Καλλικράτης και το κίνδυνο να οδηγηθούν πολλά παιδιά εκτός σχολείου!.. Το νέο σχολείο-επιχείρηση, όπου η σύνδεσή του με τις τρέχουσες ανάγκες της «αγοράς εργασίας» για ένα εργατικό δυναμικό φτηνό, «ευέλικτο», είναι ένα σχολείο όπου κυριαρχούν οι αποσπασματικές «δεξιότητες» και όχι η ουσιαστική μόρφωση, ο χειρισμός πληροφοριών αντί της κριτικής σκέψης, οι νέοι ταξικοί φραγμοί. Είναι ένα σχολείο πολύ πιο αυταρχικό, ιεραρχικό και συγκεντρωτικό για να ελέγχεται η απόλυτη υποταγή του στις εντολές της εκάστοτε διοίκησης, όπου οι διευθυντές γίνονται «αφέντες», όπου το ωράριο εργασίας θα αυξηθεί, όπου η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επικάθεται ως φόβητρο για την πλήρη πειθάρχησή τους, όπου κυριαρχούν ελαστικές σχέσεις απασχόλησης. Είναι ένα σχολείο όπου στο όνομα της «δια βίου μάθησης» θα κυριαρχεί η εργαλειακή γνώση και η ευέλικτη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς. Είναι ένα σχολείο που θα αναζητά τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του από τους γονείς και τους χορηγούς ή θα οδηγείται σε μαρασμό. ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΡΩΜΑ Στην ίδια ακριβώς αντιδραστική κατεύθυνση κινούνται και οι εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι τακτικοί προϋπολογισμοί περικόπτονται δραματικά όπως και οι πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες, παγώνουν οι διορισμοί και οι προκηρύξεις, με αποτέλεσμα ήδη πολλά τμήματα να υπολειτουργούν και να κινδυνεύουν να κλείσουν! Το «νέο μισθολόγιο» θα σημαίνει σημαντικές περικοπές μισθών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νέο νομοσχέδιο – έκτρωμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Με τα νέα «συμβούλια διοίκησης» θα καταργηθεί κάθε έννοια αυτοδιοίκητου και θα αποφασίζουν οι manager και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Η προτεινόμενη νέα οργάνωση με βάση τις «σχολές» και όχι τα τμήματα θα σημαίνει: διάλυση των ενιαίων γνωστικών επιστημονικών αντικειμένων, που αντικαθίστανται με τις αποσπασματικές «ευέλικτες ροές μαθημάτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς». Κατάργηση των πτυχίων και μετάβαση στους ατομικούς «φακέλους προσόντων» χωρίς κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι η πλήρης εμπέδωση της «Στρατηγικής της Bologna» για μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στην εποχή της ευέλικτης και επισφαλούς εργασίας. Με το «προπαρασκευαστικό έτος» θα προστεθεί ένα ακόμη φίλτρο ταξικής επιλογής μέσα στις σπουδές, διαμορφώνεται ένας εξεταστικός μαραθώνιος χωρίς προηγούμενο. Η καθημερινότητα θα γίνει πολύ πιο αυταρχική, γεμάτη εξεταστικούς και άλλους περιορισμούς, αλλά και με ορατό το ενδεχόμενο της πλήρους κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύλου. Ήδη τα πειθαρχικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται για την ποινικοποίηση της δράσης των φοιτητικών συλλόγων. Στο «νέο πανεπιστήμιο» σταθερές εργασιακές σχέσεις θα υπάρχουν μόνο για το ανώτερο τμήμα των καθηγητών. Για τους άλλους οι ανασφαλείς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις Συνολικά, δεν θα μιλάμε για το Πανεπιστήμιο ως ένα χώρο που μπορούσε να παράγει μόρφωση, κριτική έρευνα, αποφοίτους με επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για ένα αυταρχικό εκπαιδευτήριο, πλήρως προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Κοινό νήμα σε όλες αυτές τις αναδιαρθρώσεις και η αμφισβήτηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως κοινωνικού αγαθού και. Αντίθετα, μεθοδεύεται η λογική της ανταποδοτικότητας, της μεταφοράς κόστους στις πλάτες των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους, της εισαγωγής, διδάκτρων. Ήδη, πλάι στην υποχρεωτική καταφυγή στα φροντιστήρια, έχουμε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ενώ η κυβέρνηση εξήγγειλε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «δια βίου κατάρτισης» μέσω «κουπονιών», ανοίγοντας παραπέρα το δρόμο για τα δίδακτρα. Ουσιαστικά, το κυνήγι «χορηγών» γίνεται σε όλη την εκπαίδευση ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η χρηματοδοτική ασφυξία! Και βέβαια στο σχολείο της αγοράς και στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, η επιχείρηση γίνεται το πρότυπο της διοίκησης: Αποδοτικότητα, τυποποίηση, ευελιξία, περικοπή κόστους, αυτές είναι οι λέξεις-κλειδιά που θέλουν να εξορίσουν αξίες όπως αξιοπρεπής απασχόληση, ολόπλευρη μόρφωση, ιστορική και κοινωνική συνείδηση, επιστήμη στην υπηρεσία της κοινωνίας. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΦΤΗΝΟΥΣ, «ΕΥΕΛΙΚΤΟΥΣ», ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Είναι σαφές ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση μόνο με τις περικοπές και το Μνημόνιο, αλλά αντανακλούν και συνολικότερες επιδιώξεις των καπιταλιστών, που θέλουν μια εργατική δύναμη χωρίς ολόπλευρη γνώση και κριτική σκέψη αλλά φτηνή, καταρτισμένη και επιδέξια, χωρίς αμφισβήτηση και αντιστάσεις. Αφορούν την προσπάθεια να αξιοποιήσουν την ερευνητική υποδομή των Πανεπιστημίων ως χώρο παραγωγής έρευνας χρήσιμης για τις επιχειρήσεις. Συνδέονται με σχέδια αναζήτησης του κεφαλαίου για νέα πεδία επένδυσης και κερδοφορίας. Αποτυπώνουν συνολικότερες προσπάθειες προληπτικής πειθάρχησης των κοινωνικών κινημάτων και το φόβο ότι για τα κινήματα της νεολαίας. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και καιρό τόσο η ΕΕ όσο και οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ επιμένουν για την ανάγκη τέτοιων «μεταρρυθμίσεων» και στην Παιδεία. Η προσπάθεια να προωθηθεί η Παιδεία της Αγοράς είναι επομένως οργανικά συνδεδεμένη με τη συνολικότερη προσπάθεια του κεφαλαίου να αντιμετωπίσει την κρίση και να εμπεδώσει συνθήκη πολύ πιο μεγάλης εκμετάλλευσης της εργασίας και των συλλογικών παραγωγικών δυνατοτήτων της. Γι’ αυτό και η πάλη για να ανατραπούν τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί παρά να είναι κομμάτι της συνολικής πάλης του εργατικού κινήματος και ενός πραγματικού μετώπου Παιδείας – Εργασίας. Για να πούμε στάση πληρωμών στο τοκογλυφικό χρέος και όχι στους μισθούς και τις δαπάνες για παιδεία και υγεία. Για να διεκδικήσουμε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους, ενιαίο δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλους, ολόπλευρη γνώση και κριτική σκέψη αντί για αποσπασματικότητα και εξετασιομανία,, γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες χωρίς ταξικούς φραγμούς, αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας, γενναία αύξηση στους διορισμούς, πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στα πτυχία, παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία και όχι αξιολόγηση και χειραγώγηση, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Απέναντι σε αυτή την πολιτική και αυτά τα μέτρα που προετοιμάζονται δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας. Με συντονισμό της δράσης, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί και το σύνολο των εργαζομένων, οι φοιτητές κι οι σπουδαστές σε συμμαχία με τους άλλους εργαζομένους στην Ανώτατη Εκπαίδευση και εκείνους τους πανεπιστημιακούς που αρνούνται το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πραγματικό πανεκπαιδευτικό μέτωπο. Γι’ αυτό και πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στον υποταγμένο συνδικαλισμό που προσπαθεί να απονευρώσει τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, αλλά και στις καθεστωτικές φοιτητικές και σπουδαστικές παρατάξεις που λειτουργούν ως προπαγανδιστές του Μνημονίου, σπεύδουν να λειτουργήσουν ως συνομιλητές του Υπουργείου και καλλιεργούν αυταπάτες ότι «οι επιπτώσεις δεν θα είναι μεγάλες». Γι’ αυτό και πρέπει να στηριχτούμε στους θεσμούς του κινήματος και όχι σε «όργανα» που στο παρελθόν έπαιξαν ανοιχτά αντιδραστικό ρόλο, όπως οι «Σύνοδοι Πρυτάνεων». Γι’ αυτό και πρέπει να επιδιώξουμε την κοινή ανατρεπτική δράση της Αριστεράς μέσα στο εκπαιδευτικό κίνημα, υπερβαίνοντας και αυταπάτες περί «θετικών προτάσεων και διαλόγου» που προτείνει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη διασπαστική, υπονομευτική για τους αγώνες τακτική του ΠΑΜΕ και του ΜΑΣ. Το μήνυμα της ελπίδας το στέλνουν οι κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές ενάντια στις συγχωνεύσεις σχολείων, οι επισχέσεις εργασίας των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και των συμβασιούχων διδασκόντων στα ΤΕΙ, οι πρώτες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Χρειάζεται να κλιμακώσουμε, ώστε να πάμε σε ένα πραγματικό μπλακ άουτ σε όλη την εκπαίδευση, με απεργίες, καταλήψεις και διαδηλώσεις. Να στηριχτούμε στη δημοκρατία των Γενικών Συνελεύσεων και των Συντονισμών των Συλλόγων και των Συνελεύσεων. Να βάλουμε το θέμα της Παιδείας σε κάθε χώρο και σε κάθε συνδικάτο. Να εμπνευστούμε από τις μεγάλες νικηφόρες μάχες που έχουν δώσει τα κινήματα στην εκπαίδευση, από την μάχη του 815 μέχρι την ανατροπή της Συνταγματικής μεταρρύθμισης το 2006-2007 και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η Παιδεία να είναι ο πρώτος χώρος όπου η κυβέρνηση και η Τρόικα θα υποστούν ταπεινωτική ήττα. ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ!

ΙΚΑ:ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

Να εφαρμόσουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών, απέναντι σε όσους χρωστούν και δεν υπαχθούν στη ρύθμιση, ζητεί από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ ο διοικητής του οργανισμού, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, με χθεσινή του εγκύκλιο..... Η οδηγία αυτή έρχεται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τους οφειλέτες του ταμείου, για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Προβλέπει, για όσους την επιλέξουν, αναστολή μέχρι 31/12/2012, όλων των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ρ. Σπυρόπουλου, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα γίνουν μετά την ψήφιση της διάταξης και της δημοσίευσης της στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος ρυθμίσει τις οφειλές του τότε θα γίνεται: ♦ Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους δικαστικούς επιμελητές ♦ Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών ♦ Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων ♦ Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού (Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: ΜΟΛΙΣ 95€ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2011, εκφράζοντας την κυβερνητική πολιτική του Μνημονίου και του Καλλικράτη, αποτελεί μνημείο λιτότητας και περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες.
Η διοίκηση Ψωμιάδη, παρά τις τηλεοπτικές κορώνες διαφοροποίησης, ταυτίζεται με την κυβερνητική πολιτική και τον Καλλικράτη που έχει θεσμοθετήσει την υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας ως τοπικό κράτος, πλήρως ελεγχόμενο από την κεντρική κυβέρνηση. Όμως, η δαπάνη ανά κάτοικο της Κεντρικής Μακεδονίας δεν υπερβαίνει τα 95 ευρώ, για τις ανάγκες των πολιτών...που τα δικαιώματα τους γίνονται καθημερινά θυσία στο βωμό της αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, εξαιτίας των πολιτικών κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ. Την ίδια στιγμή που δεκάδες σχολεία συγχωνεύονται, οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών μειώνονται κατά 25%!

Η
πρόταση της περιφερειακής κίνησης «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ» έχει αναλυθεί με τοποθετήσεις του εκπροσώπου μας Γιάννη Κούτρα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αρνούμαστε την περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που επιβάλει το Μνημόνιο και διεκδικούμε άμεσα την αύξησή τους όσο χρειάζεται για να εξασφαλιστεί πλήρως η μισθοδοσία του προσωπικού και να γίνουν νέες προσλήψεις εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών ιδιαίτερα σε τομείς κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Απορρίπτουμε την πολιτική μηδενισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στην Περιφέρεια και διεκδικούμε κονδύλια για κοινωνικές υποδομές, αξιοποίηση δημόσιων χώρων για κοινωνικές ανάγκες, προστασία του περιβάλλοντος, του αστικού και περιαστικού πρασίνου, άσκηση κοινωνικής πολιτικής στην υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η
περιφερειακή κίνηση «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ» απευθύνει αυτές τις προτάσεις στους εργαζόμενους και τη νεολαία που είναι οι μόνοι που μπορούν να ανατρέψουν αυτήν την πολιτική. Για αυτό χρειάζεται άμεσα κλιμάκωση των αγώνων, με απεργίες διαρκείας, καταλήψεις και διαδηλώσεις, με συνελεύσεις και επιτροπές αγώνα παντού, με από τα κάτω συντονισμό, με μορφές αγώνα όπως η κατάληψη των συμβασιούχων του Δήμου Αθηναίων. Για να πληρώσουν την κρίση αυτοί που τη δημιούργησαν, οι καπιταλιστές, και όχι οι εργαζόμενοι και οι ανάγκες τους.

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ

Ένα κοριτσάκι, μόλις 18 μηνών, κακοποιήθηκε σεξουαλικά και σωματικά από τον ίδιο τον πατέρα του και κατέληξε έπειτα από τα σοβαρά τραύματα που έφερε. Τον Αύγουστο του 2010 για την συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε λάβει καταγγελία στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Για Τα Παιδιά SOS 1056 και είχαμε προβεί σε επιτόπια παρέμβαση. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ: ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ? ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΛΟΥ ΘΕΟΥ? Δυστυχώς ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου με τραγική κατάληξη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη! Ένα ακόμη θύμα της ανεπάρκειας της Κοινωνικής Πρόνοιας για το παιδί στην Ελλάδα… Τον Αύγουστο 2010 σε συνέχεια επιτόπιας παρέμβασης και κατόπιν εισαγγελικής εντολής η μικρή μαζί με τα τρία αδέρφια της μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου την φροντίδα τους ανέλαβαν προσωπικό και εθελοντές του Συλλόγου. Ωστόσο, κατόπιν του απαραίτητου εργαστηριακού ελέγχου, τα παιδιά επέστρεψαν στο οικείο περιβάλλον τους καθώς, όπως μας ενημέρωσαν, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει αυτή η ομάδα πληθυσμού δεν επιτρέπει ουσιαστικότερη παρέμβαση στον τρόπο ζωής τους αφού πρόκειται για αθίγγανους! Τον Οκτώβριο του 2010 λάβαμε εκ νέου καταγγελία στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή Για Τα Παιδιά SOS 1056 και την είχαμε διαβιβάσει άμεσα στις αρμόδιες αρχές. Δε μπορούμε πλέον παρά να αναρωτηθούμε πόσα ακόμη παιδιά βιώνουν καθημερινά την κακοποίηση παρά τις καταγγελίες που φτάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες, όπως φαίνεται, αδυνατούν να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν το πρόβλημα. Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό αλλά και τα εκατοντάδες άλλα παιδιά που καθημερινά κινδυνεύουν, δεσμευόμαστε εκπροσωπώντας κάθε ένα από αυτά να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό για τις τραγικές ελλείψεις, τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που προτείνουμε. Μέσα από την 16χρονη -πλέον- παρουσία και ενεργό δράση μας, έχουμε γίνει μάρτυρες σειράς ελλείψεων και προβλημάτων, που απαντώνται τόσο στο προνοιακό όσο και δικονομικό μας σύστημα. Προβλήματα, που γίνονται ευρέως γνωστά σπάνια και δυστυχώς η αδυναμία επίλυσης τους από τους αρμόδιους έχει σαν μοναδικό αποτέλεσμα την διαιώνιση του προβλήματος. Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή τα χιλιάδες περιστατικά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κάθε χρόνο προσπαθούμε να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους πολίτες. Μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για Τα Παιδιά S.O.S.-1056 έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια χιλιάδες καταγγελίες που αφορούν σε σωματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και εξώθηση ανηλίκων στην πορνεία, παραμέληση-εγκατάλειψη και παράλληλα έχουμε υποστηρίξει συμβουλευτικά παιδιά και τις οικογένειές τους που έχουν βιώσει την κακοποίηση. Συγκεκριμένα για το 2010 στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για Τα Παιδιά S.O.S.-1056 καταγράφηκαν συνολικά 445 καταγγελίες σοβαρών περιστατικών κακοποίησης και αφορούσαν σε 912 παιδιά. Παιδιά θύματα κακοποίησης, παραμέλησης παιδιά εγκλωβισμένα σε δραματικές οικογενειακές καταστάσεις που στιγματίζουν για πάντα τις αθώες ψυχές τους. Δεν μπορούμε παρά να απαιτήσουμε τη δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος πρόληψης, αρωγής, καταπολέμησης και προστασίας των ανήλικων θυμάτων. Ενός συστήματος που θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα των οικογενειών που κρύβουν εν δυνάμει τραγωδίες πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών τους. Καθημερινά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την υποστήριξη αποκλειστικά και μόνο των ιδιωτών καλείται να δώσει λύσεις στα εκατοντάδες προβλήματα. Έχουμε αναλάβει την ηθική υποχρέωση να συνεχίσουμε το όραμα του μικρού μας ιδρυτή, ωστόσο η έλλειψη υπηρεσιών, πρωτοβουλιών και διάθεσης από το κράτος είναι καθοριστική και καθιστά κάθε προσπάθεια ενδεχόμενα αναποτελεσματική. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εξακολουθεί καθημερινά να μάχεται δυναμικά για το δικαίωμα των παιδιών για υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη και διαβίωση σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ…. ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΠΑΣΜΩΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΦΡΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ. ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΝΩ ΣΠΑΤΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΕΕΣΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ. Καλέστε την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 και αναφέρατε οποιαδήποτε πληροφορία έχετε για κάποιο παιδί που κινδυνεύει .

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ 178 εκατ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ;

Στοιχεία από το ΣΔΟΕ για φημολογούμενη τραπεζική κατάθεση πρώην υπουργού, ύψους 178 εκατ. ευρώ ζήτησε η επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες του.... ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητούνται τα στοιχεία των ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ και από τα οποία φέρεται να εντοπίσθηκε «πρώην γαλάζιος υπουργός με τραπεζικές καταθέσεις 178 εκατ. ευρώ». Το θέμα τέθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής υπό την προεδρία του Γ΄ αντιπροέδρου της Βουλής Ευάγγελου Αργύρη. Τα μέλη της επιτροπής, συμφώνησαν πως η φήμη που πλανάται εκθέτει τον πολιτικό κόσμο και για αυτό το λόγο εξουσιοδοτήθηκε, ο αντιπρόεδρος κ. Αργύρης να έλθει σε επαφή με το ΣΔΟΕ και να ζητήσει τα σχετικά στοιχεία.