Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σε δύο κατευθύνσεις στην Α΄ και Β΄ χωρίζεται η Β΄ Λυκείου με εννέα υποχρεωτικά μαθήματα, δύο επιλογής και κοινή συνδιδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τριών άλλων μαθημάτων σύμφωνα το τελικό σχέδιο του υπ. Παιδείας. Στην Α΄ Λυκείου τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι..οκτώ με 32 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα Ειδικότερα στη Β. Λυκείου: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Α κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα μαζί με τη Β κατεύθυνση σε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα ΦΥΣΙΚΗ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα ΧΗΜΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται δύο ώρες την εβδομάδα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Εδώ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα εάν από τα δύο μαθήματα. Αυτό εξαρτάται τι σπουδές επιθυμούν οι μαθητές να ακολουθήσουν στα ΑΕΙ . Οι μαθητές θα διδάσκονται 3 ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι μαθητές έχουν τα δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν την Β κατεύθυνση θα διδάσκονται υποχρεωτικά: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Οι μαθητές θα διδάσκονται συνολικά 5 ώρες την εβδομάδα και θα διδάσκεται μαζί με τη Β κατεύθυνση σςε κοινό τμήμα εφόσον δεν ξεπερνά τους 30 μαθητές . Για παράδειγμα εάν σε ένα τμήμα της Α κατεύθυνσης λειτουργεί ένα τμήμα με 25 μαθητές και στη Β κατεύθυνση λειτουργεί τμήμα με 13 μαθητές τότε θα δημιουργείται ένα κοινό τμήμα 28 μαθητών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 4 ώρες εβδομαδιαίως ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΘΕΣΜΟΥΣ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως κοινά με την Β κατεύθυνση και για τη δημιουργία κοινού τμήματος θα ισχύει ότι και για τη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου έχει μία κατεύθυνση με τα εξής με επτά υποχρεωτικά μαθήματα και μία Επιλογή Ειδικότερα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία-Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία): Θα διδάσκεται 10 ώρες εβδομαδιαίως ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΙΣΤΟΡΙΑ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΧΗΜΕΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ: Θα είναι ένα μάθημα και θα διδάσκεται 5 ώρες εβδομαδιαίως ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Θα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Θα διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΘΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 3 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ. Εχει τον χαρακτήρα του υποχρεωτικού μαθήματος . Απλά οι μαθητές θα επιλέγουν ένα Σχέδιο Ερευνας κάθε τέσσερις μήνες. Ο αριθμός των Σχεδίων Ερευνας που θα καταρτίζει το κάθε Λύκειο θα είναι τόσα όσα και τα τμήματα που λειτουργούν στην Α΄ Λυκείου της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: