Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

OAEΔ:ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6/4/2011 και ώρα 14:00 θα αναρτηθούν οι πίνακες μοριοδότησης των τυφλών τηλεφωνητών των υπηρεσιών Λάρισας, Μυτιλήνης, Κοζάνης και ... Τρίπολης, όπου έχουν την έδρα τους οι επιτροπές του άρθρου 9 του Ν. 2643/98, καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr. Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα κατάθεσης εντός 15 ημερολογιακών ημερών των κατά νόμο δικαιολογητικών. Τελευταία ημέρα κατάθεσης ορίζεται η 15 Απριλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: