Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Αλλάζει ριζικά από την επόμενη χρονιά η διαδικασία εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης με στόχο την εφαρμογή διαφανούς διαδικασίας, τη μείωση των επισκέψεων των υποψηφίων στις διευθύνσεις μεταφορών και την καταπολέμηση του «λαδώματος», το οποίο εκτιμάται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.... Οι εξετάσεις προτείνεται να περιλαμβάνουν πλέον τρία στάδια, καθώς στα θεωρητικά και την πορεία θα προστεθούν οι ειδικοί ελιγμοί σε πίστα, οι οποίοι θα εφαρμοστούν σε δεύτερη φάση Η μελέτη της σχετικής επιτροπής του υπουργείου Υποδομών έχει ήδη ολοκληρωθεί. «Προτεραιότητά μας είναι η διαφάνεια στις εξετάσεις. Γι' αυτό και το πόρισμα της μελέτης πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Μαΐου, προκειμένου οι αλλαγές να εφαρμοστούν μέσα στο 2012» τονίζει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Χάρης Τσιόκας. Η απόκτηση διπλώματος θα είναι δυσκολότερη, καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και σε πίστες ελιγμών. Η εξέταση θα ακολουθεί τη θεωρητική και θα είναι προαπαιτούμενη για την εξέταση του υποψηφίου στον δρόμο. Η διαδικασία των εξετάσεων θα είναι πλήρως μηχανογραφημένη σε όλα τα στάδια και θα βιντεοσκοπείται σχεδόν στο σύνολό της, ενώ το αδιάβλητο θα επιτυγχάνεται και με την ηλεκτρονική κλήρωση των εξεταστών λίγη ώρα πριν από την εξέταση. Οι εξετάσεις προτείνεται να περιλαμβάνουν πλέον τρία στάδια, καθώς στη θεωρητική και την πορεία θα προστεθούν οι ειδικοί ελιγμοί σε πίστα, οι οποίοι θα εφαρμοστούν σε δεύτερη φάση, καθώς προς το παρόν υπάρχουν μόνο έξι πίστες σε όλη την Ελλάδα. Στις πίστες αυτές θα γίνεται η εξέταση των υποψηφίων σε ελιγμούς, οπισθογωνία, στάθμευση και αναστροφές. Εάν ο υποψήφιος καταφέρει να περάσει τη δοκιμασία, θα εξετάζεται και στον δρόμο. Οι εξεταστές θα υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες, θα ανήκουν σε ειδικό αυτοτελή φορέα, ο οποίος θα ελέγχεται από Σώμα Επιθεωρητών. Οσοι με βάση τους μηχανογραφικούς ελέγχους παρουσιάζουν ακραία αποτελέσματα σε σχέση με τις μέσες πανελλαδικές τιμές θα επιτηρούνται από τον ειδικό φορέα εποπτείας των εξετάσεων και θα απομακρύνονται σε περίπτωση κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Στόχος είναι η μείωση στο ελάχιστο της μεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα, στον οποίο αποδίδονται οι διακυμάνσεις στα ποσοστά επιτυχίας, καθώς έως σήμερα στις ήδη μηχανογραφημένες θεωρητικές εξετάσεις το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου 50%, ενώ στις πρακτικές φτάνει το 75% για την Αθήνα και «εκτοξεύεται» έως και το 95% σε ορισμένες επαρχιακές πόλεις. Αλλαγές Μέσω ΕΛΤΑ η αποστολή των νέων διπλωμάτων Απευθείας στον πολίτη μέσω του ταχυδρομείου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει και την ευθύνη της εκτύπωσης, σχεδιάζεται να αποστέλλεται η άδεια οδήγησης στον δικαιούχο αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του υποψήφιου οδηγού. Σύμφωνα με την πρόταση των μελετητών, θα αρκεί μόλις μία επίσκεψη στην υπηρεσία μεταφορών για τον πολίτη από την έναρξη της εκπαίδευσης έως τη χορήγηση της άδειας με την πλήρη εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος, όταν μέχρι σήμερα απαιτούνταν τουλάχιστον τρεις επισκέψεις μετά την έκδοση του Δελτίου Εκπαίδευσης. Βιβλίο εξετάσεων Παράλληλα ήδη έχουν ξεκινήσει διαπρα-γματεύσεις μεταξύ του υπουργείου και των υπευθύνων για τη συγγραφή του εγχει-ριδίου θεωρητικής εξέτασης, ώστε να υπάρξει η συμφωνία που θα επιτρέπει την ανάρτηση της ύλης στο Διαδίκτυο, προκειμένου οι υποψήφιοι να έχουν δωρεάν πρόσβαση σ' αυτήν. Αλλαγές προβλέπονται, όμως, και για τους εκπαιδευτές οδηγών, καθώς αυξάνονται στα 2 από 1,5 χρόνο τα έτη σπουδών. Ολη η εκπαί-δευση θα παρέχεται από ΙΕΚ, ενώ εξετάσεις θα διενεργούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας αντί των τριών σήμερα. Τι αλλάζει από το 2012 Θεωρητική εξέταση Βιντεοσκόπηση εξέτασης. Σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. Μηχανογραφική παρακολούθηση αποτελεσμάτων (επόπτες/ποσοστό επιτυχίας). Κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα και όχι server σε κάθε Νομαρχία όπως ισχύει σήμερα. Πορεία Δημιουργία ειδικού Σώματος Επιθεωρητών και φορέα εποπτείας. Καθορισμός διαδικα-σιών ελέγχου του έργου των εξεταστών και απομάκρυνσή τους από το Σώμα σε περίπτωση κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Υποχρεωτική υποβολή πόθεν έσχες από τους εξεταστές. Μεταφορά της διαδι-κασίας χορήγησης αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο υπουργείο Υποδομών. Πίστες Διενέργεια ειδικών ελιγμών σε πίστες. Στους ειδικούς ελιγμούς στο όχημα κατά την εξέταση θα βρίσκεται μόνον ο υποψήφιος οδηγός με προϋπόθεση τη βεβαίωση της σχολής του ότι παρακολούθησε τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων μαθημάτων. Η εξάσκηση θα μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε αυτοκίνητο είτε με τη βοήθεια του εκπαιδευτή είτε με τη βοήθεια έμπειρου οδηγού (τρία χρόνια δίπλωμα αντίστοιχης κατηγορίας). Ελεύθερο τίμημα για την εξάσκηση. Βιντεοσκόπηση εξέτασης. Μηχανογραφική παρακολούθηση αποτελεσμάτων. ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: