Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ "ΤΥΦΛΑ" ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Με το πολυσυζητημένο νομοθέτημα για τις Natura θα δουν το «φως» τους και τα... «τυφλά» οικόπεδα, στα οποία από τις αρχές του 2010 δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις, για τις οποίες υπάρχει ακόμη ένα μικρό χρονικό περιθώριο για να σπεύσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες..... Πρόκειται για εντός σχεδίου ακίνητα, τα οποία έχουν προκύψει από κατάτμηση μεγαλύτερων οικοπέδων και δεν έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο. Υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, που είναι διάσπαρτες σε 12.000 οικισμούς σε όλη τη χώρα και αφορούν κυρίως νησιά και χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Στην Αττική εντοπίζονται κυρίως στο Καπανδρίτι, τον Βαρνάβα, την Ανοιξη και το Πικέρμι. Με την υπ' αριθμόν 1828 απόφαση του ΣτΕ, που είχε εκδοθεί στα μέσα του 2008 και έμεινε σχεδόν δύο χρόνια στα συρτάρια του τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, κρίθηκαν ανίσχυρες οι διατάξεις του διατάγματος 181 του 1985, με τις οποίες τα «τυφλά» οικόπεδα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο (δρόμο, πλατεία, πεζόδρομο κ.λπ.) και να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι ιδιοκτήτες όφειλαν να παραχωρήσουν στο δήμο, δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη, λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων που θα εξασφαλίζει τη σύνδεσή του με κοινόχρηστο χώρο, όπως επιβάλλει η πολεοδομική νομοθεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Υπήρχαν και τα «παραθυράκια» που επέτρεπαν τη μείωση του πλάτους της λωρίδας ώς τα δύο μέτρα. Νέκρωσε η οικοδομή Η «βόμβα» έσκασε στις αρχές του 2010, όταν με δύο εγκυκλίους του υπουργείου Περιβάλλοντος δόθηκαν εντολές στις πολεοδομίες να μην εκδίδουν άδειες γι' αυτή την κατηγορία ακινήτων, με αποτέλεσμα να νεκρώσει η ήδη παγωμένη οικοδομική δραστηριότητα. Στην ουσία ήταν ένα προληπτικό μέτρο που προστατεύει τους ιδιοκτήτες από ενδεχόμενο προσφυγής κατά της οικοδομικής τους άδειας από κάποιο γείτονα, αλλά και το Δημόσιο που θα ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει αποζημίωση στο θιγόμενο ιδιώτη. Οσο για τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν στις πολεοδομίες, για να χορηγηθεί η άδεια και να επιτραπούν οι οικοδομικές εργασίες το υπουργείο επέβαλε στους ιδιοκτήτες να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που θα δεχθούν προσφυγή δεν θα ζητήσουν αποζημίωση από το Δημόσιο. Το υπουργείο παράλληλα επέλεξε να προχωρήσει στην κατά περίπτωση αντιμετώπιση του ζητήματος και κάλεσε τις δημοτικές αρχές να εκπονήσουν τοπικά ρυμοτομικά μέσα, από τα οποία θα χαράσσονται νέοι δρόμοι και τα «τυφλά» οικόπεδα θα αποκτούν νόμιμη πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο. Η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα και επιπλέον έπεσε σε προεκλογική περίοδο για την Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να βρίσκονται σε απόγνωση. Με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου για τη βιοποικιλότητα, που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 15 Μαρτίου και οδεύει προς δημοσιεύση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), προβλέπονται τα εξής: Δίκτυο * Με ευθύνη των περιφερειών, των δήμων ή και κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον, προωθείται η κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων σε εντός σχεδίου περιοχές. * Η καταγραφή γίνεται με τοπογραφικό διάγραμμα ή και με ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας, που πλέον υπάρχει για όλη τη χώρα, μέσω του κτηματολογίου. * Η ρύθμιση αφορά όλους τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, είτε είναι οριοθετημένοι με το διάταγμα του 1985 είτε είναι υφιστάμενοι προ του 1923 και δεν έχουν οριοθετηθεί. Στην τελευταία περίπτωση η αποτύπωση αφορά το συνεκτικό τμήμα του οικισμού. * Στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, περιλαμβάνονται και «εδαφικά τμήματα ακινήτων που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με πράξεις παραχώρησης που έχουν μεταγραφεί αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαδικασία παραχώρησης στο δήμο να έχει ολοκληρωθεί ώς τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για τους ενδιαφερομένους που δεν έχουν προλάβει να διεκπεραιώσουν τη συμβολαιογραφική πράξη και τις άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η νέα διαδικασία μέσα από τα τοπογραφικά διατάγματα και τους ορθοφωτοχάρτες είναι απλούστερη, ολοκληρώνεται μέσα σε 50 ημέρες και προβλέπει: * Η επικύρωση του δικτύου των κοινόχρηστων χώρων γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συνοδευόμενη από το σχετικό χάρτη. * Οι χάρτες εκπονούνται με ευθύνη του αρμόδιου δήμου και αναρτώνται για 20 ημέρες στην ιστοσελίδα του και σε κεντρικό σημείο του οικισμού. Προβλέπεται επίσης η δημοσίευση σε δύο τοπικές ή περιφερειακές εφημερίδες. * Οι ενστάσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή και το διάγραμμα οριστικοποιείται μέσα σε 30 ημέρες. Απαιτείται βεβαίως η έκδοση απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις προδιαγραφές και τον τρόπο σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των κατά περίπτωση ειδικών μελετών, που ώς τώρα δεν έχει γίνει. * enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: