Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΙΚΑ:ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

Να εφαρμόσουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών, απέναντι σε όσους χρωστούν και δεν υπαχθούν στη ρύθμιση, ζητεί από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ ο διοικητής του οργανισμού, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, με χθεσινή του εγκύκλιο..... Η οδηγία αυτή έρχεται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς τους οφειλέτες του ταμείου, για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Προβλέπει, για όσους την επιλέξουν, αναστολή μέχρι 31/12/2012, όλων των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ρ. Σπυρόπουλου, τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα γίνουν μετά την ψήφιση της διάταξης και της δημοσίευσης της στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος ρυθμίσει τις οφειλές του τότε θα γίνεται: ♦ Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους δικαστικούς επιμελητές ♦ Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών ♦ Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων ♦ Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού (Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: