Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

ΟΕΚ:ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια για την επιδότηση ενοικίου, καθώς ακόμα και σε δικαιούχους με την ίδια οικογενειακή κατάσταση το ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα. Η απόκλιση στο καταβαλλόμενο ποσό φτάνει τα 40 ευρώ σε κάθε κατηγορία, ρύθμιση που σχετίζεται και με την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας..... Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα τα νέα ποσά επιδότησης ενοικίου, που προβλέπονται σε απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Εργασίας Β. Κεγκέρογλου. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2009, ενώ οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου (νέα αίτηση πρέπει να υποβάλουν και οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια). Το ύψος της επιδότησης ενοικίου από τον ΟΕΚ είναι σε άμεση συνάρτηση με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το εισόδημά του. Σημειώνεται πως ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του 2010. Τα υψηλότερα ποσά επιδότησης ενοικίου καταβάλλονται σε όσους έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι θα πάρουν φέτος περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, το ποσό της επιδότησης μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα. Οι δικαιούχοι χωρίς παιδιά μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, με αποτέλεσμα το όριο για δικαιούχο με τέσσερα παιδιά να διαμορφώνεται στα 20.000 ευρώ. Ενσημα Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων. Για παράδειγμα μεμονωμένα άτομα πρέπει να έχουν 2.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, έγγαμοι χωρίς παιδιά χρειάζονται 2.500 ημέρες εργασίας και δικαιούχοι έγγαμοι με ένα παιδί πρέπει να έχουν 2.200 ημέρες εργασίας. Οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους μακροχρόνια ανέργους, τους εποχικούς εργαζόμενους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων. Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους είναι μικρότερη των 12 μηνών ή το ετήσιο ποσό ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από αυτό που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και οι μήνες μίσθωσης ή όσο και το ενοίκιο που κατέβαλαν. ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: