Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΟΙ: ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Με επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών οι πρόεδροι των συνεταιριστικών κονσερβοποιείων αντιδρούν στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παροχή εγγύησης προς τις βιομηχανίες απαιτώντας ως προϋπόθεση την υποθήκευση των περιουσιακών στοιχείων των μελών των διοικήσεών τους.
Δείτε τι λέει η επιστολή:
"Πρόσφατα περιήλθε σε γνώση μας η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργασίας συμπύρηνων ροδακίνων με σκοπό την πληρωμή της πρώτης ύλης παραγωγής 2010. Και ενώ αναμέναμε ότι οι όροι παροχής της εγγύησης θα ήταν παρόμοιοι με αυτούς της ντομάτας και του σταφυλιού, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι όχι μόνο ήταν καταφανώς δυσμενέστεροι, αλλά εισήγαγαν για πρώτη φορά και την υποχρέωση παροχής προσωπικής εγγύησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή ειδικά αυτός ο όρος θα είχε περιεχόμενο εάν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνεταιρισμών ήταν κεφαλαιούχοι ιδιοκτήτες, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η έννοια του για μέλη τα οποία δεν έχουν ιδιοκτησιακή και περιουσιακή σχέση με το νομικό πρόσωπο στα πλαίσια της γνωστής επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα θα ήταν κατανοητός σε εμάς αυτός ο όρος εάν επίσης ετίθετο σε Διοικητικά Συμβούλια φορέων που διαχειρίζονται συλλογική περιουσία και λαμβάνουν για τα δάνεια τους εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου π.χ. ΕΛΓΑ. Εξάλλου, θέματα σχετικά με την ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων των μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ρυθμίζει ο νόμος 2810/2000 περί Συνεταιρισμών.

Επειδή πιστεύουμε ότι αυτός ο όρος μεροληπτεί σε βάρος του ροδακίνου και θέτει επίσης γενικότερα ζητήματα εγγυοδοσίας των Συλλογικών Οργάνων διαχείρισης Κοινωνικής περιουσίας (για τα οποία δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να τεθούν σ’ αυτή την βάση αλλά στο σύνολο τους και όχι επιλεκτικά), ζητούμε να αρθεί ή να μη ληφθεί υπ’ όψη έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμής του συνόλου των ροδακίνων.


Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις
-ΚΑΣΟ ΑΛ.Μ.ΜΕ Παπαφωτίου Αθανάσιος
-ΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Τσάτσος Κυριάκος
-Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS» Καραϊνδρος Θεολόγος
-Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: