Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Στο "Leader Αλιείας" η αξιοποίηση της εκβολής του Λουδία στη θαλάσσια περιοχή Κλειδίου


Οκτώ τοπικά προγράμματα δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 38.120.000 ευρώ, που προβλέπεται να υλοποιηθούν το 2011 σε ισάριθμες αλιευτικές περιοχές της χώρας, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ 2007-2013) το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στα προγράμματα αυτά, που αφορούν την πραγματοποίηση στοχευμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ για την «Αειφόρο Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», εντάσσονται παράκτιες περιοχές τριών νομών της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Πιερία) που συνιστούν...
τη δυτική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου. Από το νομό Ημαθίας στο πρόγραμμα εντάσσεται η παράκτια περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Κλειδίου του δήμου Πλατέος, όπου στο πλαίσιο δημόσιας επένδυσης προβλέπεται να γίνει η διαμόρφωση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου της εκβολής του ποταμού Λουδία.

Η πρόταση για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της δυτικής ακτής του Θερμαϊκού Κόλπου, η οποία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων για την ανάπτυξη της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών, του οικοτουρισμού και του αλιευτικού τουρισμού, είχε υποβληθεί στο υπουργείο τον Δεκέμβριο του 2008 από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ), επικεφαλής εταίρο της «Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας» (ΟΤΔΑ) που συνέστησαν από κοινού τοπικοί φορείς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης των τριών συνεργαζόμενων νομών. Από το νομό Ημαθίας στην εν λόγω ΟΤΔΑ συμμετέχουν ο δήμος Πλατέος και η Αναπτυξιακή Ημαθίας ΑΕ (ΑΝΗΜΑ).

Με την απόφαση του υπουργείου, διατίθεται στην ΑΝΕΘ δημόσια δαπάνη ύψους 5.000.000 ευρώ, για την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις ορισθείσες περιοχές παρέμβασης των δυτικών ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου, που περιλαμβάνουν τα τοπικά διαμερίσματα Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων του δήμου Αξιού, Καλοχωρίου και Σίνδου του δήμου Εχεδώρου και Χαλάστρας, στο νομό Θεσσαλονίκης, το τοπικό διαμέρισμα Κλειδίου του δήμου Πλατέος στο νομό Ημαθίας και τα τοπικά διαμερίσματα Κορινού του δήμου Κορινού, Μακρυγιάλου, Μεθώνης και Νέας Αγαθούπολης του δήμου Μεθώνης και Πύδνας του δήμου Πύδνας στο νομό Πιερίας.

Στις παραπάνω περιοχές, και μέχρι το όριο των 10 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή, θα υλοποιηθούν δράσεις που περιλαμβάνουν: α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, όπως ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς που υλοποιούνται από επαγγελματίες αλιείς με στόχο τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, ιδιωτικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού ή ίδρυσης νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/361/ΕΚ σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς και λοιπές ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της αλιείας, και β) δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, όπως υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές, ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, εκσυγχρονισμοί και εξοπλισμοί λιμένων αλιείας και αλιευτικών καταφυγίων, την οργάνωση και λειτουργία της ΟΤΔΑ καθώς και δράσεις διατοπικής-διακρατικής συνεργασίας μεταξύ παράκτιων περιοχών μέσω της δικτύωσης και διάδοσης βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο του εγκριθέντος έργου για το νομό Ημαθίας και την περιοχή του τοπικού διαμερίσματος Κλειδίου ειδικότερα, προβλέπεται η διαμόρφωση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου της εκβολής του ποταμού Λουδία, με φορέα υλοποίησης το δήμο Πλατέος. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομής για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής, όπως την κατασκευή ξύλινης προβλήτας για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών που παράλληλα θα εξυπηρετεί σκάφη των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, την διαμόρφωση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με ήπιας μορφής παρεμβάσεις κατά μήκος της ακτής και την τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών, με τραπέζια, παγκάκια, στέγαστρα, παρατηρητήρια, κλπ., ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή και η παρατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με αφορμή την έγκριση της πρότασης, ο δήμαρχος Πλατέος κ. Φώτης Δημητριάδης δήλωσε τα εξής: «Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης του Κλειδίου, συνεργαστήκαμε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης για την υποβολή αυτής της πρότασης στο υπουργείο που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας. Το όφελος που θα προκύψει για την περιοχή του Κλειδίου αλλά και ευρύτερα για την Ημαθία είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα αξιοποιηθεί η περιοχή της εκβολής του Λουδία, τόσο από οικοτουριστικής άποψης όσο και με τη ανάπτυξη της κατάλληλης αλιευτικής υποδομής. Με την ευκαιρία θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το διοικητικό συμβούλιο, τον διευθυντή και τα στελέχη της ΑΝΕΘ, που εργάστηκαν μεθοδικά για την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό και με την ανάπτυξη του κλάδου της οστρακοκαλλιέργειας που θα επιτευχθεί από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία «Πρωτέας Α.Ε.», μια εταιρεία που συστήσαμε από κοινού ο δήμος Πλατέος και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας με στόχο την αξιοποίηση της μεγάλης δυναμικής που έχει ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών και ειδικότερα η μυδοκαλλιέργεια στη θαλάσσια περιοχή του Κλειδίου, διανοίγονται νέες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης, στην κατεύθυνση τόνωσης και διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας με νέες μορφές επενδύσεων στον τομέα της αλιείας και του οικοτουρισμού, δεδομένου του μεγάλου οικολογικού πλούτου της περιοχής που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Πάρκου του δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και τελεί υπό καθεστώς προστασίας με βάση τη Σύμβαση Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000».

Στο προσεχές διάστημα, αφού γίνει πρώτα η αναμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου του τοπικού προγράμματος και υπογραφεί η σχετική σύμβαση ανάθεσης, η ΑΝΕΘ θα αρχίσει τις διαδικασίες ευρείας δημοσιοποίησης των δράσεων του προγράμματος στον τοπικό πληθυσμό και στη συνέχεια θα εκδοθεί η σχετική προκήρυξη για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: