Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΥΔΚ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΣ

Δικαιώνει απόλυτα τον δήμαρχο Πλατέος Φώτη Δημητριάδη το έγγραφο της ΤΥΔΚ Ημα-θίας που εστάλη την προηγούμενη εβδομάδα θέτοντας οριστικό τέλος στην επιχείρηση που στήθηκε εις βάρος του σχετικά με την υπόθεση της κατασκευής του υδατόπυργου στην Παλιό-χωρα. Είχε υποστηριχτεί τόσο από τον Π. Μαργαρίτη όσο και τον πρώην δήμαρχο Αντι-γονιδών Τασιόπουλο ότι η όλη διαδικασία έγινε παράνομα.
Η απάντηση της υπηρεσίας είναι κόλαφος και αναλυτική και δεν αφήνει περιθώρια για..
παρερμηνίες, παραπέμπει δε σε νομολογία του νομικού συμβούλου του κράτους σχετικά.
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Το Δήμο Πλατέος
Α.Μ.: 318/2009 Τ.Κ. 59032 Πλατύ
ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτημα του Δήμου Πλατέος
Σε απάντηση του υπ΄ αρ. 7920/01-09-2010 αιτήμα-τος σας γνωρίζουμε ότι όταν με το 12261/28-12-2009 αίτημα του ο δήμος Πλατέος ζήτησε να καθο-ρίσουμε τον τρόπο δημοπράτησης του έργου ήδη υπήρχε η υπ΄ αρ. 211/25-11-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατέος που κατέτασσε το έργο στην ειδική κατηγορία του άρθρου 4 παρ. 2γ΄ του Ν. 1418/84 (διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρή-σεων).
Η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-ου Πλατέος είχε ήδη εγκριθεί κατόπιν εισήγη-σης της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Ημαθίας και από τον Γενικό Διευθυντή Π.Κ.Μ. με την 10966/19-12-2008 απόφαση.
Ως εκ΄ τούτου δεν υπήρχε αντικείμενο για την υπη-ρεσία μας.
Τέλος για το αν απαιτείται η γνώμη Τεχνικού Συμ-βουλίου Δημοσίων έργων σχετικά με τη δημοπρασία μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχει-ρήσεων, σας αποστέλλουμε σε φωτοτυπία τη σελίδα 42 του Νομικού-Διευθυντού του Ελεγκτικού Συνε-δρίου κ. Δημητρίου Σολδάτου που αφορά το άρθρο 4 του Ν. 1418/84 όπου στην παραπομπή 32 αναφέ-ρει ότι γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου απαιτείται μόνο στην περίπτωση «έργων ειδικής φύσης».
Και βέβαια για τα ανωτέρω φρονούμε ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα ελέγξει την απόφαση και θα δώσει την τελική έγκριση, κάτι που στην δική σας περίπτωση έχει ήδη συμβεί.


Ο προϊστάμενος ΤΥΔΚ
α.α
ΚΑΛΤΑΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

κολαφος ναι αλλα για ποιον? η ΤΥΔΚ ΒΓΑΖΕΙ και σωστα την ουρα της απ εξω. διαβαστε παρακαλω την απαντηση προσεκτικα και θα καταλαβετε σε ποιον τα ριχνει.ποιοι ειναι αυτοι οι συμβουλοι που αποφασισαν οτι το εργο ειναι ΄΄ειδικης φυσης΄΄?που αραγε βασιστηκαν?