Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρειας Φώτης Δημητριάδης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ". Η συνέντευξη, που δημοσιεύε-ται στο φύλλο 3509 της Πέ-μπτης 16 Σεπτεμβρίου 2010, έχει ως εξής:
Θεωρείστε, πανθομολογου-μένως, ένας από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους της Ημαθίας. Η απόφασή σας να διεκδικήσετε τη διοί-κηση του νέου, διευρυμένου Δήμου Αλεξάνδρειας έχει να κάνει με την πεποί-θησή σας ότι, με την εμπει-ρία σας μπορείτε να αντα-ποκριθείτε και στις απαιτήσεις ενός μεγαλύτερου Δήμου;

Όπως ξέρετε με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» αναμένεται να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας των Δήμων. Η πρώτη δημοτική περίοδος είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά κρίσιμη και κα-θοριστική, για το στέριωμα των νέων δημοτικών θεσμών, για την οργάνωση των υπηρεσιών του νέου Δήμου, για την ετοι-μότητα απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, για την εφαρμογή των πρώτων δημο-τικών πολιτικών σε μια σειρά από κρίσιμους για την καθημερινότητα των δημοτών τομείς, όπως η καθαριότητα, η αποκεντρωμένη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών, η παιδεία, η απασχόληση, η υγεία και η κοινωνική φροντίδα.
Η πρώτη διετία ιδιαίτερα θα είναι μια διαρκής μάχη με το χρόνο, μια δύσκολη συλλογική προσπάθεια για να κερδηθεί το μεγάλο «στοίχημα» της ανάπτυξης του νέου Δήμου Αλε-ξάνδρειας. Γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν άμεσα, από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του νέου Δήμου. Και άλλα περισσότερα που πρέπει επίσης να αλλάξουν ή να μπουν σε εφαρμογή στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Όλα αυτά για να γίνουν απαιτούν και προϋποθέτουν κατάλληλη προετοιμασία, επίγνωση της κατάστασης ακόμη και στην παραμικρή της λεπτομέρεια που αφήνουν πίσω τους οι τέσσερις καταργούμενοι Δήμοι, συλλο-γική προσπάθεια και αλληλο-κατανόηση μεταξύ όλων των αιρετών εκπροσώπων στα διά-φορα συλλογικά δημοτικά όργανα, επιχειρησιακό πρόγραμμα, στοχοθεσία, αλλά, πάνω απ’ όλα δουλειά, πολύ και σκληρή δουλειά. Μέσα σε όλα αυτά, η γνώση και η εμπειρία ιδιαίτερα παίζουν πολύ σημα-ντικό ρόλο, τον πιο καθοριστικό θα έλεγα. Το να έχει θητεύσει κανείς στην Τοπική Αυτο-διοίκηση επί σειρά ετών, με την όποια εμπειρία έχει αποκομίσει, μετράει θετικά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που βρισκόμαστε στο μεταίχμιο προς μια μεγάλη θεσμική αλλαγή της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας.
Και, ασφαλώς, τόσο η οκταε-τής θητεία μου, ως δήμαρχος Πλατέος, όσο και η πρότερη, εικοσιπενταετής υπηρεσιακή μου ενασχόληση και δραστηρι-οποίηση στην ευρύτερη περιοχή του νέου Δήμου, ως γεωπόνος του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αλεξάνδρειας, βά-ρυναν σημαντικά στην απόφα-σή μου να διεκδικήσω, ως επικεφαλής ψηφοδελτίου, την διοίκηση του νέου διευρυμένου Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η περίπτωση της διεκδίκησης ενός Δήμου από δύο εν ενερ-γεία Δημάρχους, με 8ετή εμπειρία και οι δύο, που αφορά τον διευρυμένο Δήμο Αλεξάν-δρειας είναι μοναδική στο νομό μας. Θεωρείτε «δύσκολο» α-ντίπαλο τον κ. Γκιόνογλου;

Πραγματικά, όπως αναφέρατε, η διεκδίκηση του νέου διευρυμένου Δήμου Αλεξάνδρειας από δύο εν ενεργεία Δημάρχους και μάλιστα με οκταετή θητεία ο καθένας, είναι μοναδική στο νομό μας. Κατ’ αρχήν πιστεύω ότι, η εμπειρία μας, το γεγονός ότι και οι δύο μας γνωρίζουμε εκ των έσω τα τοπικά προβλήματα, καθώς και η γενικότερη ενασχόλησή μας με τα αυτοδιοικητικά δρώμενα της τελευταίας οκταετίας, αποτελούν θετικά στοιχεία. Αυτά τα κοινά στοιχεία που έχουμε ευελπιστώ ότι θα μας επιτρέψουν να αντιπαραθέσουμε με σοβαρότητα και επιχειρήματα τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και μέσα από τα όργανα του νέου Δήμου, το έργο μας, τις ιδέες, τις προτάσεις και τα προγράμματά μας, που εν τέλει θα αξιολογηθούν και θα κριθούν από τους συμπολίτες μας. Και ασφαλώς υπάρχουν και πολλά, τόσο μείζονα όσο και ελάσσονα ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας, για τα οποία οι απόψεις μας θα συμπέσουν, με τα οποία θα ταυτιστούμε και για τα οποία πιστεύω ότι από κοινού θα αγωνιστούμε για την επίλυσή τους.

Μοναδικός «αντίπα-λος» για μένα και, πιστέψτε με, δεν είναι απλά σχήμα λόγου αυτό που σας λέω τώρα- είναι και θα είναι τα προβλήματα του νέου δι-ευρυμένου Δήμου, τα οξυμένα προβλήματα των χιλιάδων συνδημοτών μου, ανέργων νέων, πτυχιούχων, γυναικών που αναζητούν εργασία, των αγροτών που φυτοζωούν, των επαγγελματοβιοτεχνών, των εμπόρων και των μικρών επιχειρηματιών που παλεύουν για να μην πτωχεύσουν, των συνταξιούχων που επιζούν στο περιθώριο. Μιας ολόκληρης κοινωνίας καθηλωμένης στο αδιέξοδο, που πλήττεται από την οικονομική κρίση. Σε όλα αυτά η Τοπική Αυτο-διοίκηση, έστω και αν δεν φταίει η ίδια γιατί πράγματι δεν ευθύνεται σε πολλά, δεν μπορεί να είναι αμέτοχη.
Και δεν μπορείς να μένεις ασυγκίνητος όταν βλέπεις καθημε-ρινά να συνωστίζονται στο γραφείο του Δημάρχου άτομα κάθε ηλικίας, και κυρίως νέοι και γυναίκες, που ζητούν δουλειά, που θέλουν κάθε είδους εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στα προβλήματα που τους απασχολούν. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι ο πραγματικός και ο μοναδικός αντίπαλος. Έστω και ανξέρεις ότι πολλά από αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, γιατί δεν έχεις την θεσμική δικαιοδοσία ή πολλές φορές και την οικονομική δυνατότητα. Και για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω του ερωτήματός σας, θα σας έλεγα ότι κάθε αντίπαλος είναι δύσκολος. Και όσο πιο σοβαρά λαμβάνει κανείς υπόψη του τον αντίπαλο τόσο με-γαλύτερες πιθανότητες έχει να τον κερδίσει.

Στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχατε και κερδίσατε (2002-2006) είχατε «κατέβει» σαν ανεξάρτητος και είχατε λειτουργήσει πολυσυλλεκτικά, δηλαδή επιδιώξατε και καταφέρατε να προσελκύσετε πρόσωπα από όλους τους κομματι-κούς χώρους, μεταξύ των οποίων και νέους πτυχιούχους που αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμοι. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να επαναληφθεί και αυτή τη φορά που, επίσης, κατέρχεστε σαν ανεξάρτητος υ-ποψήφιος αλλά έχετε και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας;

Η ερώτησή σας μου δίνει την αφορμή για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, που, ενδεχομένως, στο μυαλό ορισμένων να είναι συγκεχυμένα.
Στις δημοτικές εκλογές του 2002 και του 2006 είχα κατέλθει στον Δήμο Πλατέος ως ανεξάρτη-τος υποψήφιος Δήμαρχος, με συνδυασμούς στους οποίους και τις δύο φορές συμμετείχαν άτομα προερχόμενα από όλους τους κομματικούς χώρους.
Όπως ξέρετε, ενόψει των προσεχών δημοτικών εκλογών, δώσαμε στη δημοσιότητα στις 12 Αυγούστου, με τους συναδέλφους μου, τους κ.κ. Κώστα Καρέλη, Γρηγόρη Στεργιόπουλο και Νικόλαο Γκαβαρδίνα, την ιδρυτική διακήρυξη του συνδυασμού μας «Ελπίδα για την Αλεξάνδρεια». Στη διακήρυξη αυτή αναφέρουμε μια σειρά από αρχές τις οποίες πιστεύουμε και υπηρετούμε. Λέμε λοιπόν ότι «Πιστεύουμε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση θεσμικά αδέσμευτη, κομματικά ακηδεμόνευτη, διοικητικά ανεξάρτητη, οικονομικά αυτο-δύναμη.
Διεκδικητική για τα συμ-φέροντα του τόπου. Που στέκεται αλληλέγγυα και δίπλα στα προβλήματα του κάθε δημότη» και σε αυτές τις αρχές προσθέταμε τα εξής: «Τιμούμε όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, ως αναντικατάστα-τους θεσμούς της δημοκρατίας και του πολιτικού μας συστήματος.
Όμως στα τοπικά αφήνουμε στην άκρη τις κομματικές μας προτιμήσεις και αφιερώνουμε όλες μας τις δυνάμεις στο νέο δήμο Αλεξάν-δρειας, το μοναδικό «κόμμα» που εκφράζει και αντιπροσωπεύει πραγματικά όλους τους δημότες της Αλεξάνδρειας, των Αντιγονιδών, της Μελίκης και του Πλατέος».
Στις 18 Αυγούστου, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε επίσημα με δελτίο Τύπου ότι με προτείνει στην τοπική κοινωνία του νέου δήμου Αλεξάνδρειας ως υπο-ψήφιο Δήμαρχο, με το επιχείρημα ότι «στηρίζει στελέχη που υπηρε-τούν αξίες και διαθέτουν ήθος και ικανότητες, προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, είναι καταξιωμένοι στην κοινωνία και μάχονται για την ανάπτυξη του τόπου τους».
Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Η υποστήριξη αυτή ασφαλώς και με τιμά ιδιαίτερα προσωπικά. Τα ιδεολογικά μου πιστεύω δεν με εμπόδισαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ, και μάλιστα επιτυχώς και πάρα πολύ δημιουργικά, με πρόσωπα που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και κόμματα.
Τώρα, όσον αφορά τον νέο συνδυασμό μας που θα κατέλθει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές στον διευρυμένο Δήμο Αλεξάνδρειας ως ανεξάρτητος με την υποστήριξη και της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους, με σημαντική κοινωνική αποδοχή και επαγγελματική καταξίωση που προέρχονται από διάφορους πολι-τικούς χώρους, για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο που καταρτίζουμε. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και νέοι επιστήμονες με γνώσεις και όρεξη να προ-σφέρουν για την ανάπτυξη του νέου Δήμου.

Πώς σχολιάζετε τις αποχωρήσεις στελεχών σας από την παράταξη; Θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν την πορεία του νέου συνδυασμού;

Αποχωρήσεις συμβούλων από την παράταξη της πλειοψηφίας δεν υπάρχουν, τουλάχιστον κατά τον τρόπο και με την διαδικασία που προβλέπει ο δημοτικός κώδικας. Όσον αφορά τις δηλώσεις που έχουν κάνει ορισμένα μέλη της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να καταστήσουν γνωστό ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μου στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση, δεν έχω να κάνω απολύτως κανένα σχόλιο.
Ο νέος μας συνδυασμός είναι ανοιχτός σε κάθε δημότισσα και κάθε δημότη του νέου δήμου Αλεξάνδρειας, ανεξάρτητα από πολιτική, κομματική ή άλλη τοποθέτηση, που επιθυμεί να συμβάλλει μαζί μας στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του τόπου μας.
Όπως σας προανέφερα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς για να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στον συνδυασμό μας και ως εκ τούτου θεωρώ ότι οι μεμονωμένες αποχωρήσεις κάποιων δεν θα επηρεάσουν την πορεία του συνδυασμού μας που πιστεύω ότι θα είναι νικηφόρα.

Χαρακτηρίζετε τον συνδυασμό σας ανεξάρτητο από κομματικές εξαρτήσεις. Αυτό, όμως, θα φαίνεται και στο ψηφοδέλτιό σας, με κάποιες παρουσίες που θα σηματοδοτούν αυτήν την επιλογή; Ο συνδυασμός σας θα περιλαμβάνει και υποψηφίους συμβούλους από άλλους κομματικούς χώρους; Μας επιφυλάσσετε κάποια έκπληξη με την ανακοίνωση των ονομάτων;

Θα έλεγα να κάνετε λίγη υπομονή, μέχρι την πρώτη επίσημη παρουσίαση του βασικού κορμού των υποψηφίων του συνδυασμού μας.

Πότε να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του συνδυασμού σας;

Στην επόμενη ή μεθεπόμενη το αργότερο εβδομάδα θα ανακοινώσουμε επίσημα, σε δημόσια εκδήλωση, τη συγκρότηση του συνδυασμού μας, όπου και θα παρουσιάσουμε τους υποψηφίους μας, για το δημοτικό συμβούλιο και τις δημοτικές και τοπικές κοινότη-τες του νέου Δήμου, καθώς και τον βασικό πυρήνα του δημοτικού μας προγράμματος.

Με τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» ο Δήμος Αλεξάνδρειας γίνεται πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Ημαθίας. Αυτό σημαίνει και περισσότερες δυσκολίες αλλά και περαιτέρω προκλήσεις όσον αφορά τον τομέα της ανά-πτυξης. Τι σημαίνει αυτό για σας και πώς βλέπετε τόσο τις δυσκολίες όσο και τις προκλήσεις;

Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου έχουμε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα στο πρώτο κρίσιμο εξάμηνο, όσον αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών του νέου Δήμου.
Είμαστε ήδη προετοιμασμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό ώστε να περάσουμε άμεσα από το νέο δημοτικό συμβούλιο που θα εκλεγεί μια σειρά από αποφάσεις και κανονιστικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τη συγκρότηση των νέων δημοτικών υπηρεσιών και των νομικών προσώπων, τους νέους θεσμούς δημοτικής διαβούλευσης, την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων, καθώς και με το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των κεντρικών και αποκεντρωμένων δημοτικών οργάνων.
Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται «τυπικά» και γραφειοκρατικά άλλα είναι πολύ ουσιώδη και αναγκαία να γίνουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας δημοτικής περιόδου.
Καταγράφουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν, σε πόρους, σε προσωπικό και σε εξοπλισμό, ώστε να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα κενά και να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δημοτών.
Μαζί με τον νέο προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του ’11, ετοιμάζουμε το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του νέου Δήμου, στο οποίο θα είναι διατυπωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια οι δράσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης σε ό-λους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, θα δώσουμε βάρος στην στελέχωση και οργάνωση των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών αξιοποιώντας το υπάρχον προσωπικό, καθώς και στην άμεση δημιουργία τμήματος σχεδιασμού και προ-γραμματισμού, για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων και δημόσιων πόρων, κυρίως του ΕΣΠΑ.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιήσουμε άμεσα και όσες ώριμες μελέτες έργων υπάρχουν. Από την άλλη, όπως είπατε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις, δεδομένου του μεγάλου ανεκμετάλλευτου πλούτου και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο νέος Δήμος Αλεξάνδρειας, όπως η αξιοποίηση του αεροδρομίου Παλαιοχωρίου για εμπορικούς σκοπούς που θα εξυπηρετήσει τις εξαγωγές, τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων που έχουμε στο πρόγραμμά μας.
Και μόνο το όνομα του Δήμου να πάρει κανείς, αποτελεί από μόνο του ένα τεράστιο κεφάλαιο που κανείς δεν εκμεταλλεύτηκε σήμερα όπως θα έπρεπε. Όμως, για να μην μακρηγορώ, πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, όταν θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνδυασμού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: