Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Αναθεώρηση της Οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας: η Κομισιόν δεν διαψεύδει τις ανησυχίες για αυξήσεις στα καύσιμα

Απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου, η Κομισιόν δεν διαψεύδει τις ανησυχίες για αυξήσεις, πανευρωπαϊκής κλίμακας, στα καύσιμα. Ενόψει της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης του καθεστώτος φορολόγησής τους, η Ευρωπαϊκή..
..Επιτροπή θεωρεί ότι το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς στηρίζεται στον όγκο και δεν αντικατοπτρίζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και το ενεργειακό περιεχόμενο των διαφόρων ενεργειακών πηγών, με αποτέλεσμα να δημιουργεί εγγενώς στρεβλώσεις, οι οποίες θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με την αναθεώρηση της οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας. Η οδηγία φορολόγησης της ενέργειας καθορίζει μόνον ελάχιστα όρια φορολογίας και τα κράτη μέλη επιτρέπεται να επιβάλλουν φορολογία μεγαλύτερη από τα εν λόγω όρια.
Επί του παρόντος, πολλά κράτη μέλη φορολογούν τα καύσιμα ουσιωδώς περισσότερο από τα ελάχιστα όρια που προβλέπει η υφιστάμενη οδηγία. Σε πραγματικές τιμές (λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού) τα ελάχιστα όρια έχουν στην πραγματικότητα μειωθεί. Κατά συνέπεια οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων θα καθοριστούν κυρίως από τα μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη και όχι από τις ενέργειες τις Επιτροπής.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση γενικής φορολογικής ουδετερότητας κάθε πρότασης τροποποίησης της οδηγίας του 2003 και ο συνυπολογισμός των κοινωνικών επιπτώσεων οιασδήποτε πρότασης στον εν λόγω τομέα και στις ιδιαίτερες καταστάσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: