Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ

Ανακοίνωση σχετικά με την ποιότητα νερού στα Σχολεία του Δήμου Βέροιας που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΒ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, έδειξαν ότι η ποιότητα νερού είναι άριστη. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Η ΔΕΥΑΒ με αίσθημα..
ευθύνης απέναντι στους μαθητές που θα ξεκινήσουν και φέτος την σχολική χρονιά, πραγματοποίησε δειγματοληψίες και αναλύσεις στα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια & Λύκεια της Βέροιας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν την άριστη ποιότητα του νερού που παρέχεται και στα σχολεία μας. Οι έλεγχοι από την υπηρεσία μας θα επαναλαμβάνονται τακτικά, στη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο πάντα την διασφάλιση της υγείας του πιο ευαίσθητου κομματιού της κοινωνίας μας, των παιδιών μας.
Με έγγραφό μας ενημερώθηκε η Α’βάθμια και η Β’βάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας για τα αποτελέσματα των αναλύσεων.
«Οι δειγματοληπτικές αναλύσεις έγιναν στις παρακάτω σχολικές μονάδες της Βέροιας :
40 Δημοτικό Σχολείο
60 – 130 Δημοτικά Σχολεία
70 – 110 Δημοτικά Σχολεία
20 Δημοτικό Σχολείο
10 Δημοτικό Σχολείο
120 Δημοτικό Σχολείο
30 – 140 Δημοτικά Σχολεία
80 Δημοτικό Σχολείο
50 Γενικό Λύκειο
20 Γυμνάσιο
Φιλίππειο Γυμνάσιο
10 Λύκειο
Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός «Θεανώ Ζιωγιοπούλου» Άλσος Παπάγου
50 Γυμνάσιο & 20 Λύκειο
40 Γυμνάσιο
30 & 40 Γενικά Λύκεια
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μικροβιολογικές παράμετροι που εξετάσθηκαν βρίσκονται εντός των ορίων των παραμετρικών τιμών .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το νερό των παραπάνω δειγμάτων ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ τους όρους της Υγειονομικής Διάταξης ΚΥΑ Υ2 /2600/2001 “Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: