Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας την Πέμπτη 27/9

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012, και ώρα 13:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσ/νίκη).

 Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Εισηγητής: Ευθύμιος Φωτόπουλος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση της αριθμ. 17/2008 Επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών της κ. ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΤΣΙΤΣΙΝΙΩ του Μενελάου ως προς το είδος, κάτοικος Πλατανοχωρίου Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 4o:Συμπλήρωση ως προς το είδος, της αριθμ. 14/2010 Επαγγελματικής άδειας Λαϊκών αγορών της κ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑΣ του Γεωργίου ως προς το είδος, κάτοικος Λαγυνών Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 5o: Θεώρηση Επαγγελματικών - Παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών άλλων Νομών, για τις λαϊκές αγορές του Νομού Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 6o: Σύναψη Σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πολυγύρου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 7o:Μεταφορά του προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της λυθείσας επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΚ ΚΕΠΑΚ».

Εισηγητής: Γιώργος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 8o: Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.

Εισηγητής: Ευθύμιος Φωτόπουλος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 9o:Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Γεωργίας Μπατσαρά και κ. Ευστάθιου Σαρρηγιαννίδη.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: