Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ" Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και την ΜΚΟ «Γραμμή Ζωής» συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Υιοθεσία Ηλικιωμένων».
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό να παράσχει ουσιαστικές και αναντικατάστατες έως σήμερα υπηρεσίες σε μοναχικούς δημότες της Τρίτης Ηλικίας, σε επίπεδο παροχής φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας μέσω υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης (ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ).Συγκεκριμένα, η βασική συσκευή, η οποία ονομάζεται Life Line Connect, παρέχεται στον ηλικιωμένο και συνδέεται με την τηλεφωνική γραμμή του. Ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ο ηλικιωμένος το κρίνει απαραίτητο, πατά μία φορά το κόκκινο κουμπί, που φορά στο χέρι ή στο λαιμό του, καλώντας το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων της ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ανταποκρίνεται αναλόγως του αιτήματός του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: