Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε εκλογική περιφέρεια να ψηφίσουν για την διαμόρφωση του ψηφοδελτίου της / Σ. Παπαδόγιαννη

της Σ. Παπαδόγιαννη*
Το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την προεδρική εκλογή άνοιξε τον δρόμο των εθνικών εκλογών. Η πολιτική αναμέτρηση θα είναι ιστορικών διαστάσεων, οι προκλήσεις πρωτόγνωρες και τα χρονικά περιθώρια για την εκλογική προετοιμασία ασφυκτικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά την τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι έτοιμος να....
καταρτίσει τα ψηφοδέλτιά του.

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ οι Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) αποφασίζουν την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της εκλογικής τους περιφέρειας , μετά από διαβούλευση με τις κομματικές οργανώσεις της αντίστοιχης περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση και με ειδική αυξημένη πλειοψηφία (70%) η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) μπορεί να παρέμβει και αιτιολογημένα να τροποποιήσει τις επιλογές των Ν.Ε..

Στην ουσία, το καταστατικό δίνει το δικαίωμα στα μέλη του κόμματος να έχουν αποφασιστικό λόγο στην επιλογή των υποψηφίων.

Στις παρούσες συνθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικό ο ΣΥΡΙΖΑ να καινοτομήσει ,να δείξει δημοκρατικό βάθος και τα ψηφοδέλτια του να καταρτιστούν με ευθύνη των μελών του.
Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε εκλογική περιφέρεια με ευθύνη των νομαρχιακών οργάνων , καταρτίζεται ενιαία λίστα υποψηφίων.

Στη λίστα των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτάσεις για υποψηφίους, είτε αυτές προέρχονται από οργανώσεις , είτε από κομματικά όργανα , είτε από μέλη.

Το τελικό ψηφοδέλτιο διαμορφώνεται ύστερα από γενική καθολική ψηφοφορία των μελών των οργανώσεων της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.

Η ψηφοφορία γίνεται με το καθιερωμένο στο κόμμα σύστημα μειωμένης σταυροδοσίας (30%), ώστε το ψηφοδέλτιο να είναι πιο αντιπροσωπευτικό, ευρύ και να δίνει τη δυνατότητα της πιο πλουραλιστικής έκφρασης.

Θα μπορούσε, δε, να διεξαχθεί σε προκαθορισμένη από την Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε) ημερομηνία για όλες τις εκλογικές περιφέρειες.

Η παραπάνω διαδικασία είναι επιβεβλημένη για έναν επιπλέον λόγο.

Το επόμενο διάστημα, ο χρόνος θα είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ο αριθμός των προτάσεων για υποψηφιότητες μεγάλος, τα περιθώρια της αναγκαίας διαβούλευσης ανάμεσα στις Ν.Ε. και Ο.Μ. (Οργανώσεις Μελών) άκρως περιορισμένα, η παρέμβαση της Κ.Ε μπορεί να ειναι εκτεταμένη και επομένως το πιο πιθανό , αν όχι, βέβαιο είναι ότι τα ψηφοδέλτια θα διαμορφωθούν ερήμην των ΝΕ και των ΟΜ.

Η μη αξιοποίηση της βούλησης των μελών δεν θα βοηθούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια στιγμή, μάλιστα, που απαιτείται η ενίσχυση των δικαιωμάτων των μελών του. Διότι ο πιο βασικός όρος ενεργού συμμετοχής των μελών στην πολιτική μάχη είναι η συμμετοχή τους στη λήψη κρισίμων αποφάσεων.

Η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με καθολική ψηφοφορία των μελών του σε κάθε περιφέρεια θα στείλει ένα μήνυμα δημοκρατίας στην κοινωνία και θα αναδείξει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα του. Ταυτοχρόνως μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί λυτρωτική για το ίδιο το κόμμα, αφού αντιμετωπίζει με τον πιο διαφανή τρόπο προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί σε σειρά οργανώσεων και τα οποία αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Επιπροσθέτως, καλύπτει υπαρκτά κενά στις σχετικές προβλέψεις του καταστατικού, ενώ βρίσκεται σε απόλυτη εναρμόνιση με αυτό, αφού η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα των μελών αποτελεί τη θεμελιακή αρχή του.

Φόβος για αποκλεισμούς προσώπων, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο ΣΥΡΙΖΑ και προέρχονται από κοινωνικούς χώρους ή από διεύρυνση δεν υπάρχει, καθώς το καθιερωμένο στο κόμμα εκλογικό σύστημα μειωμένης σταυροδοσίας αποτρέπει ένα τέτοιο κίνδυνο. Τα μέλη μας, εξάλλου, έχουν την πολιτική ωριμότητα να κρίνουν, αν η συμμετοχή των προσώπων αυτών στο ψηφοδέλτιο θα λειτουργήσει θετικά στην εκλογική τους περιφέρεια. Άλλωστε, αν δεν είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί και δικαιούται να κρίνει, ποιός άλλος μπορεί;

* H Σόφη Παπαδόγιαννη είναι μέλος της Πολιτικής Γραματείας (Π.Γ.) του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: