Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΛΥΣΣΑ- Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για τον εμβολιασμό των ζώων

Τη μεγάλη ευθύνη των εμβολιασμών των αδέσποτων ζώων, κυρίως σκυλιών και γατιών, κατά της λύσσας καλούνται να επωμιστούν οι δήμοι της χώρας με αφορμή την εμφάνιση κρουσμάτων της νόσου στην Ελλάδα.
Δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία του...
2012 αποδίδει στην αρμοδιότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων κάθε θέμα που αφορά τα αδέσποτα, σχετική μνεία έχουν κάνει στους δήμους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα λύσσας αλλά και σε άλλους νομούς που γειτνιάζουν με αυτές.
Παρ όλα αυτά, επιφυλάξεις για το αν τελικά οι δήμοι καταφέρουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις εκφράζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς εκτιμούν ότι, όπως διαφάνηκε σε πρόσφατη ενημέρωση των δήμων, οι τελευταίοι ισχυρίζονται πως δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και κονδύλια για την υλοποίηση των εμβολιασμών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στην εν λόγω ενημέρωση συμμετείχαν μόνο οι μισοί από τους δήμους της Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: