Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Ισχυρή δημοσιονομική πλαισίωση της ΚΑΠ ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Ισχυρή δημοσιονομική πλαισίωση της ΚΑΠ ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε τη θέση του Σώματος ως προς το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της Γεωργίας, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητής κ. Γιώργιος Παπαστάμκος, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, υπογραμμίζει τα ακόλουθα σημεία:


-Επαναφορά των πιστώσεων πληρωμών στις περιπτώσεις όπου το Συμβούλιο Υπουργών είχε προβεί σε περικοπές (π.χ. προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προ-αναγνώριση, πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις).

- Διατήρηση των ‘ενισχύσεων για τον καπνό’ (με καταψήφιση των τροπολογιών εξάλειψής τους, που είχαν υποβάλει η Ομάδα των Πρασίνων και η Ομάδα των Φιλελευθέρων).

- Αύξηση των ενισχύσεων για:

α) τα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών (αύξηση της τάξεως των 52 εκατ., η οποία θα στοχεύει κυρίως στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών),

β) τις ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων (αύξηση κατά 15 εκατ. εν σχέσει προς την πρόταση του Συμβουλίου, προκειμένου να στηριχθεί κυρίως ο τομέας των οπωροκηπευτικών), και

γ) το πρόγραμμα χορήγησης γάλακτος στους μαθητές.

- Διάθεση πόρων για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Γεωργικών Τιμών και Περιθωρίων, προκειμένου να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (πρωτοβουλία ΕΛΚ).

- Ουσιώδης μείωση των εκτιμωμένων ποσών ανάκτησης χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο εκκαθάρισης λογαριασμών προηγουμένων χρήσεων. Σημειωτέον ότι πρόκειται για κρίσιμο ζήτημα, καθώς στο σχέδιο προϋπολογισμού η Επιτροπή εκτιμά ότι η ανάκτηση χρηματοδοτήσεων λόγω παρατυπιών θα ανέλθει σε 56 εκατομ. ευρώ, ενώ το Συμβούλιο Υπουργών σε 320 εκατομ. ευρώ.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ευελπιστεί ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα συνταχθεί με την ως άνω υιοθετηθείσα θέση του ΕΚ, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η οποία θα ακολουθήσει για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013.

Επίσης, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης Έκθεσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020), η Ολομέλεια υιοθέτησε εκ νέου την θέση της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι πόροι που θα διατεθούν για την ΚΑΠ κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν στο επίπεδο εκείνων για το οικονομικό έτος 2013.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστάμκο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ηχηρό μήνυμα ως προς τη δημοσιονομική πλαισίωση της ΚΑΠ τη στιγμή που διεξάγονται παραλλήλως κρίσιμες διαπραγματεύσεις τόσο για την μελλοντική ΚΑΠ, όσο και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2014-2020).

Έναντι όσων τάσσονται υπέρ της αποψίλωσης της ΚΑΠ, της μεταφοράς πόρων υπέρ άλλων τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας και της κάλυψης των επισιτιστικών αναγκών μέσω αυξημένων εισαγωγών, αντιτείνει ότι μια ισχυρή ΚΑΠ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ο πολυλειτουργικός ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας προμηθεύει δημόσια αγαθά μείζονος σημασίας στις κοινωνίες μας, ο εφοδιασμός των οποίων δεν μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της αγοράς, εξ’ ου και ότι απαιτείται μια ισχυρή δημόσια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: