Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΗΜΑΘΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εντολή για τη διενέργεια συστηματικών και αυστηρών υγειονομικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στα σχολεία όλων των βαθμίδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας δόθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καραπαναγιωτίδη, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου Κώστα Καλαϊτζίδη, της Διευθύντριας Υγείας Σοφίας Λένου και ελεγκτών δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με τις εντολές του...Αντιπεριφερειάρχη, οι έλεγχοι θα αφορούν τα σχολεία όλων των βαθμίδων και κατηγοριών, ιδιωτικών και δημοσίων, καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σκοπός τους θα είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα κυλικεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών υγειονομικών διατάξεων καθώς και στο κατά πόσον τα κυλικεία των σχολείων α) τηρούν την υγειονομική διάταξη σχετικά με τα επιτρεπόμενα προς πώληση είδη και β) συμβάλλουν με τη λειτουργία τους στη διατροφική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Οι έλεγχοι θα επεκταθούν επίσης και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα. Στις περιπτώσεις που κατά τη διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλήψεις, θα εφαρμόζεται με αυστηρότητα η ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία, προς κάθε κατεύθυνση, με την επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) με στόχο πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας.
Επίσης, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας θα εφιστούν την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: