Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΔΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ!

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία των δύο πλευρών την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, πρόκειται να διατεθούν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 560 θέσεις νοσηλείας, οι οποίες αφορούν κυρίως νοσοκομεία της περιφέρειας.
Το σχέδιο σύμβασης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι προσφερόμενες από τα νοσοκομεία...ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται στις «ειδικές θέσεις» νοσηλείας που διαθέτουν δίκλινα, μονόκλινα ή πολυτελείας δωμάτια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους σε κάθε νοσοκομείο σε καθημερινή βάση. «Σε κάθε περίπτωση» σημειώνεται «η ποιότητα των υπηρεσιών των Νοσοκομείων προς τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρείας θα είναι εξαιρετικά υψηλή». Ως ελάχιστη ξενοδοχειακή υποδομή των θέσεων αυτών ορίζεται ο εξοπλισμός τους με τουαλέτα εντός δωματίου, κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεοπτικό δέκτη και σίτιση του ασθενούς.

Αναφορικά με το κοστολόγιο που θα καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την περίθαλψη των ασφαλισμένων τους, προβλέπεται προσαύξηση των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων και του ημερήσιου νοσηλίου στο ΕΣΥ κατά 50%, στην περίπτωση συμμετοχής Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης, και 20% στην περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος σε Κοινωνικό Φορέα Ασφάλισης.

Δεν επιτρέπεται ο θεράπων γιατρός να συμφωνεί κατ' ιδίαν και να εισπράττει από τον ασφαλισμένο συμπληρωματική αμοιβή. Στο τέλος κάθε μήνα τα Νοσοκομεία υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ασφαλιστική εταιρεία καταστάσεις δαπανών που θα περιλαμβάνουν το κόστος στο 100% της τιμής δαπανών της νοσηλείας, τη συμμετοχή του Ταμείου και τη συμμετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας. Από την πλευρά της, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να εξοφλήσει τα οφειλόμενα ποσά στα Νοσοκομεία το αργότερο εντός δύο μηνών από τη παραλαβή των σχετικών λογαριασμών.

Παράλληλα, τίθεται στη διάθεση των ασφαλιστικών εταιρειών Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο πανελλήνιας εμβέλειας. Ως αρμόδιο Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο για τη λειτουργία, παρακολούθηση και συντονισμό των κλινών που διατίθενται από τα Νοσοκομεία για την περίθαλψη όλων όσοι είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτική εταιρεία, ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Σε αυτό θα μπορούν να τηλεφωνούν τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες «ειδικές θέσεις».

Επίσης, συστήνεται και Επιτροπή Διαιτησίας η οποία θα συνεδριάζει όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου οι εκκρεμείς υποθέσεις να μην υπερβαίνουν το μήνα από την έκδοση εξιτηρίου.

ΙΣΚΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: