Τρίτη 14 Ιουνίου 2011

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο δήμο Αλεξάνδρειας και για ακόμα μια φορά στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που χαρακτηρίζονται «ρουτίνας».
Θα περίμενε κανείς από την εν λόγω επιτροπή να θέσει κάποια στιγμή στην ατζέντα της και στην προβληματική της θέματα που είναι ευρύτερα και απασχολούν τόσο τους κατοίκους όσο και το δήμο.
Για παράδειγμα θα περίμενε κανείς να μπουν ζητήματα όπως οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην...Αλεξάνδρεια αλλά και σε άλλες περιοχές, για τα άδεια κουτιά φυτοφαρμάκων που ρυπαίνουν την περιοχή και δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους, για τη διαχείριση των λαδιών και μπαταριών αυτοκινήτου που κανείς δεν ξέρει που πηγαίνουν, για πολλά θέματα που μπορούν να βάλουν οι πολίτες και αφορούν τόσο στη γειτονιά τους όσο και το συλλογικό χώρο.
Η διοίκηση του δήμου Αλεξάνδρειας είναι προφανές ότι πρέπει να ιεραρχήσει τα θέματα προτεραιότητας και που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό της πρόγραμμα και αφετέρου και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις αλλά και τα κόμματα με τις οργανώσεις τους στο δήμο αλλά και οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή και όχι να γίνονται συνεδριάσεις μόνο και μόνο για να διεκπεραιώνει τυπικά θέματα όπως χορηγήσεις αδειών λειτουργίας σε καταστήματα.
Η ημερήσια διάταξη είναι:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Πατραβέλα Θωμά του Ευαγγέλου (Τ.Κ.Κυψέλης).
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Μουρατίδη Αποστόλου του Γεωργίου Τ.Κ.Αγκαθιάς).
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του Διβόπουλου Χρυσοβαλάντη (Τ.Κ.Λουτρού).
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Καθρέπετη Ζωής του Αστερίου (Τ.Κ.Βρυσακίου)
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της Ματσούκα Θεοφανής του Γεωργίου (Τ.Κ.Αγκαθιάς).
Με Εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκαβαρδίνας Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια: