Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα στην Έκθεση Καζάκ για τις Εμπορικές και Οικονομικές Σχέσεις ΕΕ -Τουρκίας τροπολογία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου με την οποία θεωρεί “λυπηρό το ότι για πέμπτο συνεχόμενο χρόνο η Τουρκία δεν έθεσε σε εφαρμογή το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Τουρκίας”, καλώντας την τουρκική..
κυβέρνηση “να το θέσει σε πλήρη εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση, κατά τρόπο που δεν θα περιλαμβάνει διακρίσεις, και της υπενθυμίζει πως εάν αποφύγει να το κάνει, τότε η πορεία των διαπραγματεύσεων μπορεί να επηρεαστεί έτι σοβαρότερα”.

Η σχετική τροπολογία φέρει επίσης την υπογραφή της σκιώδους Εισηγήτριας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την εν λόγω Έκθεση κας Κίστχουντ και του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κουμουτσάκου.

Επίσης, με άλλη τροπολογία του κ. Παπαστάμκου, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου “υπενθυμίζει ότι (…) η εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής επιδιώκει να προάγει (…) τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και το σεβασμό των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου”.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με σειρά τροπολογιών του, δώδεκα εκ των οποίων του κ. Παπαστάμκου, πέτυχε να αποφορτισθεί ο ετεροβαρής χαρακτήρας του κειμένου και να συμπεριληφθούν στην τελική του μορφή αναφορές σε συγκεκριμένους εμπορικούς τομείς μη συμμόρφωσης της τουρκικής πλευράς με το κοινοτικό κεκτημένο (απαγόρευση εισαγωγής βοείου κρέατος, αγροτικά μεταποιημένα προϊόντα, άδειες εισαγωγής αγαθών, προϊόντα απομίμησης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: