Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Οι απεργοί χαλυβουργοί, η οικογένεια Μάνεση και η Tata Steel

ImageΕδώ και 9 μήνες οι απεργοί της Χαλυβουργίας Ελλάδος Α.Ε. δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα να διατηρήσουν θέσεις εργασίας, μεροκάματα και αξιοπρέπεια στο ύψος τους. Εδώ και 9 μήνες ο πολυπλόκαμος μηχανισμός στήριξης του Ν. Μάνεση διοχετεύει λάσπη και ψέμα εναντίον των εργαζομένων, αλλά και των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής του. Τον βάφτισαν «λαγό» και είναι, όχι μόνο των...
ελλήνων βιομηχάνων, αλλά και της δεύτερης μεγαλύτερης πολυεθνικής χάλυβα στην Ε.Ε., της TataSteelEurope, θυγατρικής της ινδο-βρετανικών συμφερόντων 4ης χαλυβουργίας στον κόσμο TataSteel, μέσω της γειτονικής στον Ασπρόπυργο «Έλαστρον».


Εταιρικά δεδομένα και κοινοπραξίες
Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ
Η Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ, βαφτίστηκε έτσι το 2006 δύο χρόνια μετά την εξαγορά της Ελληνικής Χαλυβουργίας από τη Χαλυβουργία Θεσσαλίας και την αγορά του μεριδίου που κατείχε η Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μη εισηγμένη ελληνική βιομηχανία βάσει πωλήσεων και μεταξύ των 20 πρώτων στην Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις της σε Ασπρόπυργο, Βόλο και Βελεστίνο –συνολικής έκτασης 750 στρεμμάτων- διαθέτει δυνατότητα καθετοποιημένης παραγωγής 1.000.000 τόνων ετησίως. Το 2006 απασχολούσε κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ και αναμενόταν να παρουσιάσει τζίρο άνω των 320 εκατ. ευρώ, 65 εκατ. πάνω από εκείνον που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο επιχειρήσεις το 2005. Διακηρυγμένος στόχος υπήρξε η φιλοδοξία επέκτασης εμπορικά και παραγωγικά στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.
Το 2007 έγινε η πρώτη χαλυβουργία παγκοσμίως που ενέταξε προϊόντα της, και συγκεκριμένα τη Μπιγιέτα, για διαπραγμάτευση συμβολαίων αγοράς και πώλησης στο Χρηματιστήριο Μετάλλου του Λονδίνου (London Metal Exchange – LME). Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είχε οριστεί το 2008 και από την ημερομηνία εκείνη οι πελάτες της μπορούσαν να αγοράζουν τα προϊόντα της με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ασπρόπυργος
Από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας η πιο πολλά υποσχόμενη είναι εκείνη του Ασπροπύργου. Στα 290.000 τ.μ. διαθέτει χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμηκών προϊόντων, εργοστάσιο παραγωγής πλεγμάτων και στεγασμένες αποθήκες φύλαξης χαλύβων και πλεγμάτων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε τελικά προϊόντα ξεπερνά τους 400.000 τόνους.
Το Λιμάνι
Στις 3/2/2012 και εν μέσω απεργίας, εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας παραγωγής δοµικού χάλυβα, µορφοσίδηρου και δοµικού πλέγµατος και την κατασκευή και λειτουργία λιµενικής εγκατάστασης φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων.
Συγκεκριμένα (από το παράρτημα στο τέλος του κειμένου με αποσπάσματα της σχετικής απόφασης) :
Η λιµενική εγκατάσταση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” περιλαµβάνει θαλάσσιο έργο, επί και εγγύς της ακτογραµµής που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και στον ελλιµενισµό φορτηγών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίων (σκραπ µετάλλων που αποτελούν την πρώτη ύλη της βιοµηχανίας, καθώς και µεταφορά έτοιµων προϊόντων της εταιρείας). Το έργο προβλέπεται µε προσανατολισµό κάθετο στην υφιστάµενη ακτογραµµή και µε τον κυρίως χώρο φορτοεκφόρτωσης να εκτείνεται σε σηµαντική απόσταση από την ακτή και συγκεκριµένα σε 230 m περίπου. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση περιλαµβάνει την κατασκευή διαδρόµου συνολικού µήκους 145 m και πλάτους που κυµαίνεται από 8 έως 33,5 m περίπου. Η εν λόγω διαπλάτυνση προβλέπεται προς κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας εκφόρτωσης και προσωρινής εναπόθεσης των υλικών σκραπ και χωροθετείται στο µέσο περίπουτου µήκους του, στα 33,5 m. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει την κατασκευή επέκτασης του προβλήτα της Α’ φάσης, µε µεγαλύτερη έκταση διαθέσιµων χερσαίων χώρων και ικανότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 20.000 DWT.
Στην αδειοδότηση προβλέπεται η χρήση 450.000 m3 νερού/µήνα, προερχόµενου από 6 γεωτρήσεις και 15.000 m3/µήνα από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και η συνεργασία με τη GreenSteelθυγατρική της μητρικής.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ:
∆υναµικότητα ως προς την πρώτη ύλη ανά τµήµα:
• Χαλυβουργείο: 1150 t/ηµέρα
• Ελασµατουργείο: 1200 t/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος: 720 t/ηµέρα
∆υναµικότητα ως προς το παραγόµενο προϊόν ανά
τµήµα:
• Χαλυβουργείο (µπιγιέτες) : 1020 t/ηµέρα
• Ελασµατουργείο (ράβδοι, ρόλοι) : 1140 t/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος (Πλέγµατα συρµάτων) : 720 t/ηµέρα
Εργαζόµενο προσωπικό: 420 άτοµα περίπου
Χρόνος λειτουργίας: 365 ηµέρες/έτος
Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας ανά τµήµα:
• Χαλυβουργείο: Σαββατοκύριακο 24 ώρες/ηµέρα,
Από Οκτώβριο έως και Απρίλιο: 17 ώρες/ηµέρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
Από Μάιο έως και Σεπτέµβριο: 20 ώρες/ηµέρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
• Ελασµατουργείο: 7 ηµέρες/εβδοµάδα, 24 ώρες/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος: 5 ηµέρες/εβδοµάδα από 8-16 ώρες

GreenSteel
Η θυγατρική GreenSteel, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανακύκλωσης και Εμπορίας Μετάλλων, έχει κύριο αντικείμενο την κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες και δευτερεύουσα το χονδρικό εμπόριο άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων. Η GreenSteel ιδρύθηκε το 2007 από την Χαλυβουργία Ελλάδος με σκοπό την επεξεργασία, πλήρη αξιοποίηση και εμπορία όλων των παραπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία των χαλυβουργείων της εταιρείας και το βασικό προϊόν της είναι τα σκληρά αδρανή οδοστρωσίας για αντιολισθητικούς τάπητες, παράγει αντιολισθητικά προϊόντα με πιστοποίηση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή οδοστρωμάτων.
Τα αδρανή της GreenSteel χρησιμοποιούνται στους αντιολισθητικούς τάπητες των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα, όπως στον οδικό άξονα Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας, στην ανακατασκευή του τάπητα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε όλες τις ανακατασκευές αντιολισθητικών ταπήτων στο Νομό Αττικής, κ.ά.
Άλλα προϊόντα που παράγει η GreenSteel είναι: σιδηρούχα σκωρία για τσιμεντοβιομηχανίες, άμμος αμμοβολής, άμμος παραγωγής κυβόλιθων και πλακών πεζοδρομίου, άμμος σκωρίας 0-5mm, άμμος πλήρωσης υδραυλικών έργων και μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο κ.λπ.).

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2495/29.8.07 Απόφαση εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την εγκατάσταση µηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων χαλυβουργείου της εταιρείας “GREENSTEEL A.E.” στην περιοχή ΒΙΠΑ ∆ιυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο και με την υπ’ αρ. πρωτ. 4186/Φ14ΑΣΠΡ.6027/14.1.08 η εταιρεία αποκτά άδεια εγκατάστασης (ίδρυση) µονάδας µηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων χαλυβουργείου και επεξεργασίας µεταλλικών απορριµµάτων και υπολειµµάτων της “GREENSTEEL A.E.” στη θέση 17ο χλµ. ΝΕΟΑΚ του ∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής

Βελεστίνο
Στα 265.000 τ.μ. των εγκαταστάσεων στο Βελεστίνο λειτουργεί χαλυβουργείο με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ημιέτοιμου προϊόντος (μπιγιέτας) άνω των 700.000 τόνων.
Βόλος
Στα 145.000 τ.μ. των εγκαταστάσεων του Βόλου υπάρχει ελασματουργείο επιμηκών προϊόντων, εργοστάσιο παραγωγής πλεγμάτων και στεγασμένες αποθήκες φύλαξης χαλύβων και πλεγμάτων. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας ξεπερνά τους 600.000 τόνους, πολλοί από τους οποίους κοσμούν το Τείχος Απαρτχάιντ/Διαχωρισμού που κατασκεύασε το ισραηλινό κράτος κατοχής στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Σύμφωνα με μαρτυρίες εργατών στον Ασπρόπυργο, υπήρχε μεγάλο άγχος της ιδιοκτησίας και της διεύθυνσης να φύγουν τα φορτία για το Ισραήλ πριν ξεκινήσει η απεργία.
Επίτευγμα του εργοδοτικού σωματείου στο Βόλο είναι και η ρύθμιση για τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια των οποίων λόγω φτηνότερου ρεύματος ο φούρνος δουλεύει στο φουλ. Οι εργάτες όμως δεν πληρώνονται την προσαύξηση του 75%, επειδή το ρεπό τους μεταφέρεται σε Δευτέρα – Τρίτη. Επίσης επειδή μεταξύ 11 το πρωί και 3 το μεσημέρι πέφτει η τάση από την κατανάλωση της πόλης και αναγκαστικά δεν μπορεί να δουλέψει ο φούρνος, η εταιρεία τα τρία 8ωρα τα κάνει τέσσερα 5ωρα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισολογισμό του 2010 οι πωλήσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος είχαν διαμορφωθεί στα 272 εκατ. ευρώ και οι ζημιές στα 15,6 εκατ. ευρώ.


BalkanIronGroupSRL (BIGSRL)
Η κοινοπραξία BalkanIronGroupSRL (BIGSRL) με την Έλαστρον για την επέκταση στα Βαλκάνια
Το Φεβρουάριο του 2008, ο όμιλος Έλαστρον αποφάσισε τη στρατηγική συνεργασία με τους ομίλους «Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ» και «Αφοι Τριγώνη ΑΕΒΤΕ» που μέσω των θυγατρικών τους εταιριών εισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο με συμμετοχή εκάστης κατά το 1/3. Το Γενάρη του 2009 η εταιρία μετονομάστηκε σε Balkan Iron Group SRL (BIG SRL). Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να ανέλθει στα 12 εκατ. ευρώ. Τον Απρίλη του ίδιου έτους η κοινοπραξία αγόρασε δύο οικόπεδα έκτασης 60.000 και 20.000 τ.μ. κοντά στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας συνολικής αξίας 2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.
«Οι τοποθεσίες των δύο οικοπέδων είναι στρατηγικά επιλεγμένες με στόχο την ίδρυση και εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου κέντρου επεξεργασίας και διανομής προϊόντων χάλυβα που πρόκειται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ρουμανικής αγοράς. Παράλληλα, η ύπαρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης εντός του πρώτου οικοπέδου αναμένεται να συντελέσει στην έγκαιρη και οικονομική μεταφορά και διανομή των προϊόντων εντός της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.»
Από το site της εταιρείας Έλαστρον

Έλαστρον – TataSteel
Το 2009 η τέως «Corus Καλπίνης-Σίμος Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα» που είχε συσταθεί το 2007 μετονομάστηκε σε «ΤΑΤΑ Έλαστρον Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα ΑΕ» με στόχο την επεξεργασία, διανομή και εμπορία προϊόντων χάλυβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έδρα της εταιρείας είναι ο Ασπρόπυργος Αττικής. Το 50% της εταιρείας κατέχει η Έλαστρον και το άλλο 50% η TataSteel. Η τελευταία είχε εισέλθει στην εταιρεία από το 1999 μέσω της κοινοπραξίας Corus Group των μητρικών British Steel PLC και Koninklijke Hoogovens, η Corus εξαγοράστηκε το 2007 από την Tata Group, η οποία το 2010 μετονομάστηκε σε Tata Steel Europe. Το 2002 η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από τον Πειραιά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο.
Το 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.800.000,00 ευρώ με μερική παραίτηση του δικαιώματος στην αύξηση υπέρ της εταιρείας BritishSteelHoldingsB.V. (μέλους του ινδικού πολυεθνικού κολοσσού CorusTataSteel). Άμεσα καταβλήθηκε το ποσό των 2.200.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο έπρεπε να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2008 αναλόγως της πορείας επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 14.800.000,00 ευρώ. Με την καταβολή και της τελευταίας δόσης το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε να ανέρχεται σε 10.000.000,00 ευρώ με συμμετοχή κατά 50% της «Έλαστρον ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα» και της British Steel Holdings B.V.
Το 2008 το ΔΣ της Έλαστρον ΑΕΒΕ αποφάσισε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της να μην εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία της «Κέντρο Χαλύβων ΑΕ», εταιρεία ιδρυθείσα το 1973 με έδρα και εγκαταστάσεις στη θέση Άγιος Ιωάννης στον Ασπρόπυργο, με σκοπό την εμπορία ειδικών χαλύβων και με βασικούς μετόχους την οικογένεια Καλπίνη.
Το 2010 η εταιρεία βγάζει στην αγορά τη νέα σειρά προϊόντων ECOPANEL®FR που παράγεται στον Ασπρόπυργο σύμφωνα με την EN 14509:2006
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στον ισολογισμό της περιόδου από 1/1/2011 έως 30/9/2011 το προσωπικό της εταιρείας κατά τη δεύτερη ημερομηνία ήταν για τον όμιλο 233 άτομα και για την εταιρεία 170, ενώ την 30/9/2010 ήταν για τον όμιλο 272 και για την εταιρεία 172. Στον ίδιο ισολογισμό αναφέρεται ότι η επαναληπτική ΓΣ της 14/7/2011 ενέκρινε την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με στόχο τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο ισολογισμός υπογράφεται από τον Διευθυντή Λογιστηρίου Βασίλη Μάνεση (ΑΔΤ ΑΕ 008927 Αρ. Αδείας 0072242 Α’ Τάξης, άδεια που αναβαθμίστηκε από Β’ στις 27/3/2010). Στο όνομα του τελευταίου άλλωστε είναι καταγεγραμμένη και η αίτηση άδειας εγκατάστασης σταθμού ισχύος 324,00 kWp επί κτιρίου στον Ασπρόπυργο στις 2/11/2010 (ενώ άλλη μια αίτηση έχει κατατεθεί την ίδια ημερομηνία για 496,60 kWp από το Κέντρο Χαλυβών ΑΕΒΕ) όπως καταγράφεται στην ενημέρωση του Ιουνίου 2012 στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Έλαστρον για το πρώτο 3μηνο του 2012 ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι 21,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πτωτικά κινήθηκε συνολικά ο κλάδος του χάλυβα το εν λόγω διάστημα.
Σε ρεπορτάζ του Ιουλίου 2012 του Στέφανου Κοτζαμάνη, περί σεναρίων συγχωνεύσεων των εταιρειών του κλάδου χάλυβα ο γενικός διευθυντής της Έλαστρον, Αθανάσιος Καλπίνης, φέρεται να δήλωσε «Εμείς προείδαμε την κρίση, προστατέψαμε την εταιρεία και ούτε μετέχουμε, ούτε έχουμε την πρόθεση να μετάσχουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Πάντως, η αλήθεια είναι πως ο κλάδος χρειάζεται να συγκεντρωθεί σε λιγότερα χέρια, στη διαδικασία όμως αυτή εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε».
Τον Ιούνιο του 2012 δημοσίευμα του Euro2day αναφέρει την έγκριση της εξαγοράς της εταιρείας «Κέντρο Χαλύβων Ενεργειακή Μ.ΕΠΕ» από την Εταιρεία «Κέντρο Χαλύβων ΑΕΒΕ» της οποίας το ΔΣ ελέγχεται από την «Έλαστρον». Η πρώτη έχει υπογράψει σύμβαση για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας με τιμή 0,39204 ευρώ/KWh με τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, που θα από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 496,80 KW που θα εγκατασταθεί σε στέγη κτιρίου στον Ασπρόπυργο. Το κόστος εξαγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 25 χιλιάδες ευρώ, τίμημα –σημειώνει το ρεπορτάζ- εξαιρετικά χαμηλό όταν μόνο η αξία της άδειας του Φ/Β σταθμού έχει υπολογιστεί από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμητών σε 200 χιλιάδες ευρώ και όταν από την επένδυση η Έλαστρον αναμένει μέσο ετήσιο ακαθάριστο έσοδο της τάξης των 260-270 χιλιάδων ευρώ για περίοδο είκοσι ετών, ενώ η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται σε 20%.

Tata Steel
Πρόκειται για μία εκ των 10 κολοσσών παραγωγής χάλυβα παγκοσμίως και την δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χάλυβα στην Ευρώπη (με την κύρια δραστηριότητα για την Ευρώπη να ασκείται στη Βρετανία και την Ολλανδία). Ο ενοποιημένος όμιλος διαθέτει δυνατότητα παραγωγής άνω των 28 εκατ. τόνων και απασχολεί 80.000 υπαλλήλους παγκοσμίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, παρά την αυξανόμενη εκβιομηχάνιση του αναπτυσσόμενου κόσμου η Ε.Ε. παραμένει ηγετική παραγωγός περιοχή και κορυφαία διεθνής αγορά προϊόντων χάλυβα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του WorldSteelAssociation (Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα) το 2011 η παγκόσμια παραγωγή ανήλθε στο 1.517 εκατ. τόνους, καταγράφοντας αύξηση 6% έναντι του 2010, με την Κίνα να παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 7% και της τάξης του 5% ο υπόλοιπος κόσμος. Η παραγωγή του 2011 ήταν κατά 13% αυξημένη από την προ κρίσης περίοδο το 2007 λόγω της κατά 40% αύξησης της κινεζικής παραγωγής. Στον υπόλοιπο κόσμο μεταξύ 2007-2011 σημειώθηκε μείωση 3% κατά μέσο όρο, 16% στην Ε.Ε. των 27, 12% στις ΗΠΑ, 10% στην Ιαπωνία.

Η οικογένεια Μάνεση
Η οικογένεια Μάνεση αποτελείται από τον πατέρα Νίκο, μέλος του ΔΣ της Alpha Bank, τους γιους Γιάννη και Γιώργο, ενώ ερευνάται η σχέση του στελέχους της Έλαστρον (τέως Καλπίνης-Σίμος) Βασίλη Μάνεση του Νικολάου με την ευρύτερη οικογένεια, ο οποίος ορίστηκε νέος υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων και επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας Καλπίνης-Σίμος, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/9/2007.
Ο Γιάννης Μάνεσης είναι σύζυγος της Φαίη Μπαρμπαλιά με την οποία έχει μία κόρη, νονά της οποίας είναι Χρυσή Βαρδινογιάννη. Η βάφτιση έγινε στον ιερό ναό Αγίας Σοφίας στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, στην ίδια οδό όπου βρίσκεται και το 3ώροφο της οικογένειας.
Ο Γιώργος Μάνεσης παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2010 την Αλεξάνδρα Ποταμιάνου γόνο της οικογένειας ακτοπλόων-πλοιοκτητών στη Σκιάθο, στην 45μετρη θαλαμηγό των γονιών του, Νίκου και Αγγέλας Μάνεση. Η νύφη ετοιμάστηκε στη βίλα των γονιών της Αντρέα και Φλερ Ποταμιάνου, όπου ένα χρόνο πριν η αδερφή της Κατερίνα παντρεύτηκε τον τραπεζίτη του Λονδίνου Αναστάση Κονταράτο.
Τον Οκτώβρη του 2010 στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου ο εργάτης Γιώργος Τσακαράκης έχασε τη ζωή του όταν έσπασε συρματόσχοινο ενός από τους γερανούς μεταφοράς πυρακτωμένου σιδηρομεταλλεύματος, ενώ τρεις συνάδελφοί του γλίτωσαν με σοβαρά εγκαύματα.
Την 3.1.2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 15.12.2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 7659/01ΑΤ/Β/86/812 που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Σπυρίδων Βασιλείου Οικονομίδης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικολάου Μάνεση και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα


Η άδεια για το Λιμάνι στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 – 2 – 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας παραγωγής δοµικού χάλυβα, µορφοσίδηρου και δοµικού πλέγµατος και την κατασκευή και λειτουργία λιµενικής εγκατάστασης φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων της εταιρείας“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” στον Ασπρόπυργο Αττικής»

(αποσπάσματα)
68. Το υπ’ αρ.πρωτ. 159917/3.9.08 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα µε το οποίο µε την αιτούµενη κτιριακή επέκταση (χωρίς µηχανολογικό εξοπλισµό) που αφορά κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για την αποθήκευση πρώτων υλών, έτοιµων προϊόντων και ανταλλακτικών, κατασκευή γραφείου του προσωπικού των αποθηκών, ζυγιστηρίου, καθώς και δοµικές τροποποιήσεις στη βάση στήριξης δύο ήδη υπαρχουσών γερανογεφυρών, όπως αυτά περιγράφονται στη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια η αιτούµενη κτιριακή επέκταση απαλλάσσεται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
73. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1100/29.4.09 έγγραφο της ∆/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για τη χορήγηση άδειας ανόρυξης δύο γεωτρήσεων στο χώρο του εργοστασίου της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” στο17ο χλµ. της ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου(αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 103437/7.5.09)
89. Το υπ’ αρ. πρωτ. 979/6.5.11 έγγραφο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας σύµφωνα µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για τη δηµιουργία λιµενικής εγκατάστασης που αιτείται η εταιρεία “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι περιορισµένης κλίµακας, δεδοµένου ότι «η περιορισµένης έκτασης και όχλησης λιµενική εγκατάσταση (προβλήτα), η οποία:
α) χωροθετείται στην ακτή της Ζώνης Χονδρεµπορίου,
β) αναµένεται να αφαιρέσει σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο από την αστική περιοχή της πόλης της Ελευσίνας και από την ευρύτερη κυκλοφοριακά βεβαρηµένη περιοχή και
γ) θα εξυπηρετεί συγκεκριµένη σε µέγεθος, όχληση και θέση στο χώρο βιοµηχανική µονάδα, νοµίµως λειτουργούσα, είναι συµβατή µε τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του ν.1515/1985, καθώς και τις ειδικότερες χωροταξικές–πολεοδοµικές ρυθµίσεις που ισχύουν στην περιοχή (ΓΠΣ ∆. Ασπροπύργου, ΖΟΕ Ασπροπύργου, Πολεοδοµική Μελέτη) (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 186977/10.5.11)
90. Την υπ’ αρ. πρωτ. 950/12.5.11 αίτηση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” µε συνηµµένη Τεχνική Έκθεση που αφορά στην ύπαρξη δεξαµενής-αντλίας τροφοδοσίας πετρελαίου κίνησης για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών τωνοχηµάτων και των µηχανηµάτων της (αρ. πρωτ. ∆/νσης ΕΑΡΘ: 187021/13.5.11)
94. Το γεγονός ότι η ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού/ΥΠΕΚΑ δεν απέστειλε απόψεις και έχει παρέλθει η προθεσµία που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. που αναφέρεται στο προοίµιο της παρούσας Απόφασης µε α.α. (18) για την αποστολή γνωµοδοτήσεων φορέων

Αποφασίζουµε
την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας παραγωγής δοµικού χάλυβα, µορφοσίδηρου και δοµικού πλέγµατος και την κατασκευή και λειτουργία λιµενικής εγκατάστασης φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίων της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” στον Ασπρόπυργο Αττικής
ΟΧΛΗΣΗ: Υψηλή βάσει της Κ.Υ.Α. 13727/724/03 (ΦΕΚ1087Β)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ:
∆υναµικότητα ως προς την πρώτη ύλη ανά τµήµα:
• Χαλυβουργείο: 1150 t/ηµέρα
• Ελασµατουργείο: 1200 t/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος: 720 t/ηµέρα
∆υναµικότητα ως προς το παραγόµενο προϊόν ανά
τµήµα:
• Χαλυβουργείο (µπιγιέτες) : 1020 t/ηµέρα
• Ελασµατουργείο (ράβδοι, ρόλοι) : 1140 t/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος (Πλέγµατα συρµάτων) : 720 t/ηµέρα
Εργαζόµενο προσωπικό: 420 άτοµα περίπου
Χρόνος λειτουργίας: 365 ηµέρες/έτος
Ενδεικτικό ωράριο λειτουργίας ανά τµήµα:
• Χαλυβουργείο: Σαββατοκύριακο 24 ώρες/ηµέρα,
Από Οκτώβριο έως και Απρίλιο: 17 ώρες/ηµέρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
Από Μάιο έως και Σεπτέµβριο: 20 ώρες/ηµέρα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή
• Ελασµατουργείο: 7 ηµέρες/εβδοµάδα, 24 ώρες/ηµέρα
• Μονάδα δοµικού πλέγµατος: 5 ηµέρες/εβδοµάδα από 8-16 ώρες

III. Χρήση νερού (ενδεικτικές τιµές)
• Νερό δικτύου(ΕΥ∆ΑΠ): 15.000 m3/ µήνα
Νερό γεώτρησης (µέγιστο) : 450.000 m3/ µήνα, προερχόµενο από 6 γεωτρήσεις

4.3.2 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις τωνΚ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ383Β) και24944/1159/06 (ΦΕΚ791Β) και8668/07 (ΦΕΚ287Β), όπως αυτές ισχύουν.
4.3.3 Η σκωρία που προέρχεται από τον κλίβανο καθώς και οι αποθηκευµένες κατά τα προηγούµενα έτη ποσότητες σκωρίας, η καλαµίνα και τα εξαντληµένα πυρίµαχα να µεταφέρονται µε µεταφορικά µέσα της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “GREENSTEEL A.E”, µε σκοπό την επεξεργασία τους και ακολούθως την αξιοποίηση της σκωρίας στην οδοποιία, της καλαµίνας σε εγκαταστάσεις παραγωγής τσιµέντου, τη χρήση των πυρίµαχων στην παραγωγική διαδικασία του χαλυβουργείου ως µάζα επένδυσης σε κάθε νέα δοµή του κλιβάνου ή εναλλακτικά την αξιοποίηση των προαναφερόµενων αποβλήτων σε άλλες εγκεκριµένες εφαρµογές. Τα µεταλλικά τεµάχια, που συγκεντρώνονται στην πρώτη φάση επεξεργασίας της σκωρίας και της καλαµίνας, να ανακυκλώνονται ως πρώτη ύλη στον κλίβανο της χαλυβουργίας.
4.3.6 Η“ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.” οφείλει να εξυγιάνει και να αποκαταστήσει τον παραλιακό, µη λειτουργούντα πλέον χώρο αποθήκευσης, µε αποµάκρυνση των αποβλήτων, που έχουν παραχθεί πριν το 1998 προκειµένου να διατεθούν σε εγκεκριµένο, κατάλληλο χώρο ή να αξιοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό, εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της παρούσας Απόφασης να υποβληθούν στις ∆/νσεις Ε.Α.Ρ.Θ. και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τεχνική έκθεση διαχείρισης των αποθηκευµένων αποβλήτων, καθώς και μελέτη εξυγίανσης– αποκατάστασης του παραλιακού χώρου,
4.5 Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και τη λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων της µονάδας
Η λιµενική εγκατάσταση της εταιρείας “ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.”
περιλαµβάνει θαλάσσιο έργο, επί και εγγύς της ακτογραµµής που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και στον ελλιµενισµό φορτηγών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίων (σκραπ µετάλλων που αποτελούν την πρώτη ύλη της βιοµηχανίας, καθώς και µεταφορά έτοιµων προϊόντων της εταιρείας). Το έργο προβλέπεται µε προσανατολισµό κάθετο στην υφιστάµενη ακτογραµµή και µε τον κυρίως χώρο φορτοεκφόρτωσης να εκτείνεται σε σηµαντική απόσταση από την ακτή και συγκεκριµένα σε 230 m περίπου. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση περιλαµβάνει την κατασκευή διαδρόµου συνολικού µήκους 145 m και πλάτους που κυµαίνεται από 8 έως 33,5 m περίπου. Η εν λόγω διαπλάτυνση προβλέπεται προς κάλυψη των αναγκών της διαδικασίας εκφόρτωσης και προσωρινής εναπόθεσης των υλικών σκραπ και χωροθετείται στο µέσο περίπουτου µήκους του, στα 33,5 m. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει την κατασκευή επέκτασης του προβλήτα της Α’ φάσης, µε µεγαλύτερη έκταση διαθέσιµων χερσαίων χώρων και ικανότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 20.000 DWT.

6.1 Η παρούσα Απόφαση ισχύει για δώδεκα (12) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής της


Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας – 23/2/2012
για την εισήγηση του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου

(αποσπάσματα)
Σήμερα έχουμε για διαβούλευση ένα νέο σχέδιο-νόμου που η κεντρική εξουσία, επιζητά την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, που θα απασχολήσει την Αττική τουλάχιστον τα επόμενα είκοσι χρόνια.
Αρχικά λοιπόν, διαβάζοντας κάποιος την πολυσέλιδη αυτή εισήγηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου, αναρωτιέται: Πως μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου του κόλπου της Ελευσίνας, όταν σε μήκος ακτών δέκα περίπου χλμ., δραστηριοποιούνται δώδεκα με δέκα τρία ιδιωτικά λιμάνια με τριτοκοσμικές υποδομές και στο σχέδιο νόμου δεν γίνεται καμία αναφορά. Κάνετε προτάσεις για το νέο λιμάνι Ελευσίνας που θα εξειδικευτεί στην μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, (παράρτημα αρθρ. 28,σελ196). Ενα τέτοιο λιμάνι με τέτοια χρήση δεν θέλει ο λαός της περιοχής και πρέπει να αποσύρετε από το ΣΝ, ότι θα γίνεται η διακίνηση επικίνδυνων φορτίων.

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο διαμορφώθηκε σε μια εποχή που η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος αυξάνεται. Θυσιάζονται τα συμφέροντα και το περιβάλλον στον βωμό της ανάπτυξης. Θεωρούμε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο πρέπει να απορριφθεί. Καλείται επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις των φορέων της πόλης , όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα πλήρη απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ, έναντι δύο (2) κατά ( μειοψήφισαν οι κ.κ. Βαρδαβάκης, Μαίλης σύμφωνα με την ανωτέρω τοποθέτηση)

5.2. Κατά την άποψή μας με τις παραπάνω διατάξεις:
1) Νομιμοποιείται πλήρως και επιβάλλεται ως κυρίαρχος, και επί της ουσίας, ως μοναδικός χαρακτήρας και προσανατολισμός του πόλου της
Ελευσίνας/Θριασίου αυτός του Υποδοχέα βιομηχανικής δραστηριότητας και
χονδρεμπορίου, πράγμα που μας βρίσκει αντίθετους.
2) «Φωτογραφίζεται» η σχεδιαζόμενη επέκταση των λιμενικών
εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής,
3) Ανατρέπεται ακόμα και η δυνατότητα μελλοντικής απομάκρυνσης
οχλουσών δραστηριοτήτων από τον οικιστικό ιστό.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τροποποιηθεί ως εξής :
Να μην επιτρέπεται καμμιά βιομηχανική δραστηριότητα στο παραθαλάσσιο μέτωπο είτε υπό μορφή επέκτασης–εκσυγχρονισμού, είτε ως νέα βιομηχανική δραστηριότητα.

 http://geomylo.wordpress.com/2012/07/22/%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%af-%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc-8/

Δεν υπάρχουν σχόλια: