Τρίτη 31 Ιουλίου 2012

Η ΓΕΣΑΣΕ ρωτάει το Υπουργείο Οικονομικών για την ΑΤΕ


Η   μεταβίβαση  του μεγάλου   τμήματος  της  ΑΤΕ σε μια  ιδιωτική  Τράπεζα , δημιουργεί  μια  εντελώς  νέα  πραγματικότητα  για την  Ελληνική  Γεωργία   και τον Έλληνα  αγρότη.

Για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και παρά  τα  προβλήματα  που υπήρξαν, η ΑΤΕ  από τη ίδρυση  της  το...
1929, συνέβαλε ουσιαστικά   στην επίτευξη των επιδόσεων του αγροτικού τομέα. Η πιστωτική  επάρκεια  που κατά  καιρούς   παρείχε, ο μεσοπρόθεσμος δανεισμός   με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των αγροτικών  επενδύσεων , η διατήρηση  ενός   αξιόπιστου  στελεχιακού   δυναμικού που συνέβαλε στον προσανατολισμό  του   αγροτικού  τομέα , περιόριζαν την οικονομική  και  παραγωγική   αβεβαιότητα  του αγρότη , παρείχαν   ένα  δίχτυ  ασφαλείας .

Βέβαια  είναι   γεγονός  ότι τα  παραπάνω   έχουν  ανατραπεί προ πολλού.

Η  μετατροπή   της  Αγροτικής   σε   «ΑΤΕ bank», η επέκταση  σε  άγνωστους  για   αυτήν χώρους  που υπόσχονταν   γρήγορα  κέρδη όπως   τα  καταναλωτικά  και   στεγαστικά  δάνεια  και ο  δανεισμός  άλλων   τομέων  της  οικονομίας , είχαν   ως  αποτέλεσμα  όχι μόνο  την αποξένωση  της   από τον αγρότη  και τις  ανάγκες  του αγροτικού   τομέα,  αλλά, με  την εμφάνιση  της  διεθνούς χρηματοπιστωτικής  κρίσης, την πλήρη   κατάρρευση  της.

Είναι  αυτές  οι  επιλογές   της  ΑΤΕ bank και όχι   ο δανεισμός  των αγροτών που την  κατέστησαν  ως  το επισφαλέστερο  τραπεζικό  ίδρυμα  της  Ευρωζώνης . Είναι   αυτές  οι επιλογές  που έχουν  οδηγήσει   στην κατάρρευση  του  αγροτικού πιστωτικού  συστήματος  στην Ελλάδα .   Και  όλα  αυτά  μια περίοδο   κατά  την οποία   μάλλον   δεν  υφίσταται  ιδιωτικό  πιστωτικό  ίδρυμα  στην Ελλάδα   που θα  μπορούσε  να  εξαγοράσει   με  ίδια κεφάλαια  την ΑΤΕ, και   η μόνη  λύση  είναι   η συγχώνευση  με  άλλα  ιδρύματα  και η δημιουργία  ενός   μεγάλου  βιώσιμου  τραπεζικού   πυλώνα  με την  συμμετοχή  του   Δημοσίου   ο οποίος  θα  παρεμβαίνει  και   θα  στηρίζει  την  αγροτική  δραστηριότητα  .

Οι Έλληνες  αγρότες   δεν παραγνωρίζουν   τη  σημερινή  συγκυρία και τη δεινή  θέση  της  ΑΤΕ .

Εξάλλου  ο δανεισμός  των αγροτών έχει  ουσιαστικά  προ πολλού   εκμηδενιστεί ή γίνεται με δυσβάστακτους όρους.

Ωστόσο  σε περιόδους   κρίσης   το κράτος   οφείλει να  είναι παράγοντας  διασφάλισης  της συνοχής, ιδίως σε έναν τομέα ο οποίος αφορά πάνω  από  δυο εκατομμύρια  άτομα , και ο  οποίος  αποτελεί  βασικό  αναπτυξιακό  πυλώνα  και βασική  προϋπόθεση  εξόδου    της  χώρας   από  την κρίση .

Συνεπώς  για  τους  αγρότες  και όχι μόνο , το  δημόσιο   συμφέρον  που  πρέπει  να  προστατευθεί   δεν είναι    απλά  «η διασφάλιση  των καταθέσεων και  η εν   γένει  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα » όπως  ανακοινώθηκε  από τη Τράπεζα  Ελλάδος , αλλά   κάτι  πολύ  ευρύτερο .

Καλούμε   την κυβέρνηση  να  διεξάγει  ένα  ουσιαστικό  διάλογο με  όλους  τους   ενδιαφερόμενους  για την προοπτική  του όλου εγχειρήματος ,  παρουσιάζοντας  επίσης  και τις  προθέσεις  της για τον τρόπο  αντιμετώπισης  των   ενυπόθηκων μη ενήμερων δανείων  αγροτών  και  οργανώσεων .

Καλούμε  το   Υπουργείο  Οικονομικών  να  απαντήσει:

- Τον  τρόπο  με τον οποίο  θα  γεφυρωθούν  οι επιδιώξεις  ενός  ιδιωτικού  πιστωτικού    ιδρύματος   με  τους    στόχους  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  που θέτει  το κράτος , δεδομένου  ότι  συνήθως  η έξοδος   από την κρίση   και η ανάπτυξη  είναι  θέμα  κατ  εξοχήν  πολιτικών  και κοινωνικών  επιλογών

- Τις  δεσμεύσεις που θα  αναλάβει  το νέο πιστωτικό  ίδρυμα  ώστε  να  εξασφαλισθεί η συνέχιση του λεγόμενου  Ευρωπαϊκού  μοντέλου   γεωργίας , του μοντέλου  της  οικογενειακής αγροτικής  εκμετάλλευσης .

- Τις  δεσμεύσεις που θα   αναληφθούν  ώστε  να υπάρξει   χρηματοδοτική  επάρκεια   και ορθός  επενδυτικός  προσανατολισμός  σε  ένα   τομέα που συχνά  χαρακτηρίζεται   από  αβεβαιότητα  και που λόγω  των  χαρακτηριστικών  του η αγορά  συχνά  καθυστερεί να δώσει   τα  σωστά  μηνύματα   για τους    χώρους  που πρέπει να  υπάρξει   επέκταση  και   επενδύσεις .

- Τις  δεσμεύσεις  που θα  αναληφθούν  για τα  ενήμερα  δάνεια   αγροτών   και  συνεταιρισμών  που λόγω  και της  πολιτικής  της  ΑΤΕ    έχουν  υποθήκες  πολλαπλάσιας  αξίας  από το ύψος  του δανείου 

- Τις   δεσμεύσεις  που θα  αναληφθούν  ώστε   το νέο  ίδρυμα  να  διοικείται  με  διαφάνεια  και οι βασικές  επιλογές  του να είναι  εις γνώση  και των αγροτών    

Δεν υπάρχουν σχόλια: