Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Η Ελληνική Οικολογική Αριστερά -ΕΛ.ΟΙΚ.Α για την υπόθεση του χρυσού στη Χαλκιδική

"Η τελευταία απόφαση του ΣτΕ (τμήμα αναστολών) στην υπόθεση των εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική, παρά το ότι δεν αφορά στο κύριο ζήτημα της ακύρωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Το δικαστήριο για να αιτιολογήσει την κρίση του...
επικαλείται κυρίως οικονομικούς λόγους (δημιουργία θέσεων εργασίας, εισροή φόρων στα ταμεία του κράτους κλπ). Αυτή όμως η επίκληση του δικαστηρίου παραβιάζει κατάφωρα την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης η οποία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση στο εθνικό δικαστήριο να προβεί σε στάθμιση μεταξύ των οικονομικών οφελών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Κάτι τέτοιο ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση και στην πολιτική εξουσία να το πράξει. Το δικαστήριο οφείλει να περιορίζεται μόνο στο αν τηρήθηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία.

 Πρόκειται λοιπόν για παράνομη υποκατάσταση της πολιτικής από τη δικαστική εξουσία, πράγμα που οδηγεί σε φαλκίδευση της δημοκρατικής νομιμότητας.
Αντί, λοιπόν, να ασχοληθεί το δικαστήριο με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομιμότητας, πράττει το αντίθετο: προβαίνει, παρανόμως, σε οικονομική αξιολόγηση η οποία υποκρύπτει υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Εάν επικρατήσει τελικά μια τέτοια αντίληψη, τότε θα οδηγηθούμε στη μη αναστρέψιμη καταστροφή των φυσικών πόρων και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Ως Ελληνική Οικολογική Αριστερά-ΕΛ.ΟΙΚ.Α δηλώνουμε ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους κατοίκους της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για την προστασία και την ανάπτυξη του τόπου τους.
Για να επικρατήσει η νομιμότητα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: