Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ- Πόσο κόβονται οι μισθοί δημάρχων, αντιδημάρχων και γενικών γραμματέων

Mειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης με...
απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας

Παρατίθεται σχετικός πίνακας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με τις αποδοχές τους όπως ίσχυαν πριν την υπουργική απόφαση και όπως διαμορφώνονται μετά την υπογραφή της:

Δεν υπάρχουν σχόλια: