Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

-ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Σε εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών Ντίνος Ρόβλιας, τροποποιείται...ο Υπαλληλικός Κώδικας κατ' εφαρμογήν των μέτρων, τα οποία ελήφθησαν στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου.Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
1. Επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας έως και πέντε ετών, προκειμένου αυτό το διάστημα να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ή να ασκήσει κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.


2. Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ να ζητήσει, με αίτησή του, τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50% με ανάλογη μείωση των αποδοχών του για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη. Κάνοντας χρήση της ως άνω διευκόλυνσης οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα, με την αίτησή τους να επιλέγουν, σύμφωνα με την επιθυμία τους, τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης, είτε των εργάσιμων ημερών.


3. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αυτών των διευκολύνσεων εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες. Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με τη δικηγορική ιδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου.

«Σε κάθε περίπτωση», αναφέρεται στην εγκύκλιο, «ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι συντάξιμος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: