Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1,5 εκ € ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Υπογράφηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ένταξη για χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ, ΔΑΣΚΙΟΥ, ΣΦΗΚΙΑΣ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 1.567.885€.
Το έργο αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας και την περιστολή της σπατάλης της ύδρευσης και περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων σταθμών και εξοπλισμού ελέγχου και λειτουργίας σε όλους τους οικισμούς.
Ο Δήμος Μακεδονίδος θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον 240.000€ για υδραυλικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο των οικισμών. Συγκεκριμένα πρέπει να ενωθούν τα τερματικά σημεία-απολήξεις στων δικτύων ώστε να καταστεί δυνατή η κυκλική κυκλοφορία του νερού και να αποτρέπεται η στασιμότητα αυτού εντός του δικτύου, γεγονός που επιβαρύνει την ποιότητά του. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις έχουν συνολικό μήκος περίπου 2.000 μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: