Τρίτη 17 Αυγούστου 2010

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 62 του νέου ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) παρέχεται η δυνατότητα τόσο στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, όσο και στους εργοδότες - επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλόμενες εισφορές τους στον Οργανισμό.
Οι δόσεις είναι..

εξαμηνιαίες, καθορίζονται στις έξι το ανώτερο και το ποσό της εξαμηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 600 ευρώ.
Η αίτηση για ρύθμιση οφειλής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Ασφαλιστικού Φορέα και έχει επισυναφθεί το σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, το ποσό του παραβόλου ανέρχεται στα 20 ευρώ. Για τους εργοδότες- επιχειρήσεις, το ποσό του παραβόλου κυμαίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, από 50 μέχρι 400 ευρώ.
Η καταβολή του παραβόλου για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών ΟΓΑ πραγματοποιείται στα υποκαταστήματα της ΑΤΕbank.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: