Σάββατο 14 Αυγούστου 2010

ΣΤΟ ΕΣΠΑ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΜΕ 3,1 εκ €

Εγκρίθηκε από την επιτροπή αξιολογητών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η πρόταση που υπέβαλε ο «Σύνδεσμος Υδρεύσεως Δήμου Αλεξανδρείας και κοινοτήτων περιοχής» για την χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Πλατέος». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται..
σε 3.100.000 ευρώ και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική απόφαση ένταξης από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρία Λιονή.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 9 συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου νερού στους υδατόπυργους των οικισμών του Δήμου Πλατέος (Άραχος, Λιανοβέργι, Κλειδί, Κορυφή, Κυδωνιά, Πλάτανος, Πρασινάδα, Τρίκαλα και Πλατύ), για την απομάκρυνση όλων των ανεπιθύμητων ή και βλαβερών για την υγεία των κατοίκων ουσιών, όπως Αρσενικού, Μαγγανίου, Αμμωνιακών και Σιδήρου, από το νερό των υδρευτικών γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης. Την ωρίμανση των σχετικών μελετών και της πρότασης του έργου έκανε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πλατέος για λογαριασμό του Συνδέσμου Ύδρευσης, ενώ την υλοποίησή του θα αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: