Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- Συνεδρίαση Περιφερειακού με τα Διόδια Αιγινίου κυρίαρχο θέμα

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα...
 εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Επερώτηση του Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Χαράλαμπου Μπαρπουνάκη με θέμα: «Σχεδιασμός – Υλοποίηση και Προοπτική των έργων του ΕΣΠΑ».


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο : Ενημέρωση για την λειτουργία σταθμών διοδίων στην Πιερία.Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 2ο: 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο : Κατάρτιση προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. 2013, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. και Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 19.450.660,00€Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από: (α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και (β) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από: (α) Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης – Πιστώσεις Ο.Σ.Κ., (β) Μικροκατασκευές (Αθλητικών έργων Γ.Γ.Α.), (γ) Ίδιους πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων ), (δ) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:(α) Ίδιους πόρους (β) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας) (γ) Πιστώσεις Ο.Σ.Κ.Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από: (α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) (β) ΥΠΕΣΣΔΑ (γ) Αναπτυξιακών Πόρων (δ) Προστίμων (ε) Τόκων (στ) ΟΣΚ 2013-2016Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:(α) Ίδιους πόρους και (β) Ανταποδοτική τέληΕισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας ΠΕ Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2013 έως 31/12/2013Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232.Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το έτος 2013.Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5ης Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» μεταξύ ΦΟΔΣΑ 5ης ΔΕ Χαλκιδικής και Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Τελών της Π.Ε. ΚιλκίςΕισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέου εκπροσώπου της Π.Κ.Μ.- Π.Ε.Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς.Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 15ο: Παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών - δανειοθαλάμου στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Χειμάρρου της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας, Νομού Σερρών για την εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής του έργου «Οδικό Τμήμα 60.2.2: Ριζιανά –Λευκώνας (2ο υποτμήμα) του Κάθετου άξονα 60: Θεσσαλονίη – Σέρρες- Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού» Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 17ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Προποντίδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: