Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΗΜΑΘΙΑ- Συμφωνία Βέροιας - Αλεξάνδρειας για δωρεάν αμμοληψία

Mε Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου Αλεξάνδρειας παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δήμο Αλεξάνδρεια η απόληψη – μεταφορά 7.000 κυβικών αμμοχάλικου από τον αδειοδοτημένο χώρο αμμοληψίας του Δήμου Βέροιας στη θέση «Μανίκι», προκειμένου να αποκατασταθούν σοβαρές βλάβες που...
 υπέστη το αγροτικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κυρίως την άνοιξη του 2012, με χρονική διάρκεια τριών μηνών από την υπογραφή του Συμφωνητικού.


Ο Δήμος Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε εργασίες απόληψης και μεταφοράς αμμοχάλικων από 19-12-2012 έως 8-2-2013, με μηχανήματα - οχήματα του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συντήρηση της αγροτικής οδού Βεργίνας – Μελίκης αλλά και του εργολάβου αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μελίκης», και κατά το διάστημα αυτό απολήφθηκαν και μεταφέρθηκαν συνολικά 3.200 κυβικά αμμοχάλικου.

Επίσης ζητήθηκε από τον δήμο Αλεξάνδρειας η παράταση του Συμφωνητικού Συνεργασίας για χρονικό διάστημα τριών μηνών επειδή λόγω των καιρικών συνθηκών και της αδυναμίας εξασφάλισης των αναγκαίων οχημάτων μεταφοράς των υλικών δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της απόληψης των συμφωνηθέντων ποσοτήτων (7.000 κυβ.).

Για την πιστοποίηση των εργασιών που εκτελέστηκαν το προηγούμενο διάστημα καθώς και το αίτημα παράτασης του Συμφωνητικού Συνεργασίας από τον Δήμο Αλεξάνδρειας, συνεδρίασε στις 5-4-2013 η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας, αποτελούμενη από τον κ. Βοργιαζίδη Κωνσταντίνο (εκτελών χρέη Προέδρου της ΚΕΠ), τον κ. Σουμπέκα Γεώργιο και το κ. Βενιόπουλο Κωνσταντίνο (Μέλη ΚΕΠ), και αφού εξέτασε τα προσκομισθέντα στοιχεία, σχετικά με τις αποληφθείσες ποσότητες αμμοχάλικου καθώς και το αίτημα της παράτασης, αποφάσισε ομόφωνα, την έγκριση των εργασιών απόληψης – μεταφοράς αμμοχάλικου των 3.200 κυβ., και την παράταση του Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου Αλεξάνδρειας, για χρονικό διάστημα τριώνμηνών, προκειμένου να αποληφθούν – μεταφερθούν από τον Δήμο Αλεξάνδρειας 3.800 κυβικά αμμοχάλικου, για την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος αντικειμένου.

πηγή: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: