Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ

Κατά το σχολικό έτος 2007-2008 στο Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα:
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Το νερό πηγή ζωής – Οι κίνδυνοι που το απειλούν», και Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ με θέμα «Υδάτινα Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας».
Η παρουσίαση των παραπάνω προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2008 στο Γυμνάσιο Τρικάλων στις 10:30 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: