Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ξεκίνησε η διανομή 300 μικρών πράσινων κάδων ανακύκλωσης 240 lit σε όλους τους Δήμους της Ημαθίας οι οποίοι ήδη τοποθετούνται σε εμφανή σημεία κάθε πόλης και χωριού για την ανακύκλωση μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών .Οι πολίτες του Νομού πλέον θα μπορούν να αποθέτουν τις μικρές παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στους κάδους ανακύκλωσης .Το περιεχόμενο των κάδων θα συγκεντρώνεται με ευθύνη των Δήμων και θα οδηγείται σε 5 containers συλλογής ανακύκλωσης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί ως εξής .
Νάουσα: 2332053000, κ. Παππάς, Βέροια: 2331350509, κ. Σουμελίδης, Αλεξάνδρεια: 2333350147 κ. Κελεκίδου, Πλατέος:2333350315 κ. Τοπαλίδης, Απ. Παυλου: 233135112 κ. Γιαννακοβίτης,
Η εταιρεία «Ανακύκλωση συσκευών α.ε» σύντομα θα τοποθετήσει ακόμη δύο containers, ένα στο Δήμο Ειρηνούπολης και ένα στο Δήμο Μελίκης.Το όλο πρόγραμμα εξοπλισμού των Δήμων θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.
Μικρές οικιακές συσκευές
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Καταναλωτικά είδη
·
Φωτιστικά είδη
·
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
·
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
·
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων)
·
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
·
Συσκευές αυτόματης διανομής
Μεγάλες οικιακές συσκευές ,

(Όταν πρόκειται για συσκευές μεγάλου μεγέθους οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα παραπάνω τηλέφωνα ή με τον ΕΣΔΑ 2331075131)

Δεν υπάρχουν σχόλια: