Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Σκουριές: το «νόμιμο», το ηθικό και το πληγωμένο θηρίο / Ν. Αναστασιάδης

άδεια υλοτόμησης αφού την έλεγξε και την βρήκε εντάξει, προκάλεσε σοκ σε πολύ κόσμο. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει εκ των πραγμάτων τη συζήτηση “πως διώχνουμε την Eldorado” ξανά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: