Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Όταν θύτης είναι ο Διευθυντής του Σχολείου και θύμα ο μαθητής / Επιστολή μαθητή για την εις βάρος του συμπεριφορά

Βαγγέλη ήταν, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει απουσίες (ο Διευθυντής δεν δεχόταν την υπογραφή του νόμιμου κηδεμόνα), δεν του επιτρεπόταν να συμμετέχει σε εκδρομές κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: