Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Αυτοδιοίκηση και Αγροτική Ανάπτυξη / Τ. Κανταράς

Τ. Κανταράς
καταστροφική διακυβέρνηση της μεταπολίτευσης, δεν σημαίνει πως αφήσαμε και τα τεράστια συσσωρευμένα προβλήματα. Ο αγροτικός πληθυσμός, συνέπεια των επώδυνων εθνικών και κοινοτικών επιλογών που προηγήθηκαν, εξακολουθεί να περνάει δύσκολες ώρες. Συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της ανεπανάληπτης οικονομικής κρίσης. Παράλληλα αγωνιά για τις  επιπτώσεις των αλλαγών, που θα επιφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2015-2020). Με τα μειωμένα κονδύλια. Με τις άγνωστες μέχρι σήμερα εσωτερικές κατανομές της.                                                       

Δεν υπάρχουν σχόλια: